Vratislav Moudr

Vratislav Moudr (11. 3. 1977) vystudoval obory Učitelství pro střední školy
(tělesná výchova-psychologie) na UK a Filozofie na MU. Působí jako odborný
asistent na Katedře společenských věd ve sportu při Fakultě sportovních studií
MU. Jako žák Josefa Šmajse se snaží rozvíjet a bránit evoluční ontologii, jejíž
pohled uplatňuje nejen na problémy filozofie sportu. V roce 2017 vyšla jeho
monografie Pohybová aktivita a tělesná kultura pohledem evoluční ontologie.