Branislav Malík

PhDr. Branislav Malík, CSc.
PhDr. 1983
CSc. 1996

vyučuje úvod do filozofie, dejiny filozofie, sociálnu akultúrnu antropológiu asociálnu filozofiu na katedre etickej a občianskej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave