Zdeněk Doleček

Autor studuje politologii a psychologii na fakultě sociálních věd brněnské univerzity.