Vědecký výzkum, Akademie věd a společnost

Manipulace veřejností a VÚKOZ v Průhonicích

29. 10. 2010

Z podnětu RADY AZS, tedy nejvyššího orgánu Asociace zahradnických společenstev, bych rád zareagoval na kritická slova šéfeditora MF DNES Tomáše Vocelky vůči VÚKOZ v Průhonicích. Chtěl bych upozorn...

Trojitý obchvat sociálních věd

26. 10. 2010 / Karel Dolejší

Krásný nový globalizovaný svět právě útočí na sociální vědy hned ze tří směrů současně: Jak bylo aktuálně oznámeno, íránská theokracie, která se po zničení Iráku pomalu posouvá do role dominantní m...

(Neo)normalizace

27. 7. 2010 / Martin Škabraha

Následující text původně vyšel jako jedna z kapitol knihy Kritika depolitizovaného rozumu, kterou letos vydalo nakladatelství Grimmus (v současné době je k dispozici dotisk). Protože jsem při pročí...

Ministryně školství trojským koněm průmyslové lobby

10. 5. 2010

Tisková zpráva fóra Věda žije! Z řady kauz dokazujících v posledních týdnech nakolik jsou jednotlivá ministerstva ovládána lobbyistickými skupinami a selhávají ve vlastní rezortní politice, je pří...

Vědci a politici, seznamte se!

21. 4. 2010

Tisková zpráva Fóra Věda žije! Věda ve společnosti -- přežije česká věda volby 2010? Odpověď na tuto otázku můžete získat na stejnojmenném diskusním odpoledni o perspektivách české vědy, které...