Přehled aktuálních vědeckých článků o onemocnění covid ze dvou předních lékařských časopisů

30. 4. 2020 / Boris Cvek

čas čtení 8 minut
Vědecké články z časopisů New England Journal of Medicine a Journal of the American Medical Association ukazují, jaký byl dosavadní průběh nemoci a její následky u pacientů dětského věku (Wu-chan), věková charakteristika a druh poskytnuté zdravotní péče (Kalifornie), průběh šíření nákazy v léčebně dlouhodobě nemocných (stát Washington), průběh nemoci u bezdomovců (Boston), pacientů s mrtvicí a statistiku přijatých pacientů s akutním koronárním syndromem (infarkt) v období před a běem epidemie koronaviru (severní Itálie).


NEJM je New England Journal of Medicine a JAMA je Journal of the American Medical Association.

NEJM, 23. duben 2020:

Celkem bylo mezi 28. lednem a 26. únorem 2020 testováno 1391 dětí v pediatrické nemocnici v čínském městě Wu-chan. Z toho mělo 12,3% (171) covid. Medián věku nakažených dětí byl 6,7 let. Horečku mělo 41,5% nakažených, 15,8% nemělo žádné příznaky nemoci. Celkem 3 děti potřebovaly péči na JIP, všechny tři měly jiná závažná onemocnění: leukemii (pacient s leukemií bral chemo), vážná onemocnění ledvin a střev. Pacient s onemocněním střev (střevní invaginace) zemřel, jednalo se o dítě 10 měsíců staré. Ze zbylých 170 pacientů bylo 149 propuštěno a ostatní zůstali zatím ve stabilizovaném stavu v nemocnici.

Název článku: "SARS-CoV-2 Infection in Children"

Odkaz: https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMc2005073?fbclid=IwAR1rKrYpHMvV2Ol_zKHRn_ELg9TiATDtwzZr3KQi8m7lFBOwj7y-IHIsIBw


JAMA, 24. duben 2020:

Autoři analyzují data z kalifornského nemocničního systému (Kaiser Permanente Northern California): celkem bylo testováno 16 201 dospělých (nad 18 let) pacientů a 1 299 (8%) bylo pozitivních na covid. Z těch 1 299 pacientů bylo 377 (29%) hospitalizováno (inpatients) a 113 bylo (8,7%) na JIP. Medián věku byl 61 let, 56,2% byli muži. 164 (43,5%) mělo hypertenzi, 118 diabetes (31,3%), 48 (12,7%) chronickou nemoc ledvin, 28 (7,4%) CHOPN nebo astma, 22 (5,8% selhání srdce), 21 (5,6%) cirhózu jater a 18 (4,8%) rakovinu.

Z 321 pacientů, u nichž byla léčba ukončena, 50 (15,6%) zemřelo v nemocnici, ostatní byli propuštěni.

Věkové složení hospitalizovaných pacientů s nemocí covid (procenta jsou z celkového počtu 377):
18-29: 15 lidí, 4% běžná péče, pod 1% na JIP
30-39: 28 lidí, 7% běžná péče, 1% na JIP
40-49: 48 lidí, 8% běžná péče, 4% JIP
50-59: 81 lidí, 15% běžná péče, 6% JIP
60-69: 93 lidí, 16% běžná péče, 8% JIP
70-79 let: 60 lidí, 10% běžná péče, 6% JIP
nad 80 let: 52 lidí, 11% běžná péče, 3% JIP

Ta procenta jsou zaokrouhlený odhad z grafu v tom článku. Tedy pokud je u věku 18-29 let 4% v běžné péči, je to 4% z 377, tedy prakticky všichni (4% z 377 je 15... v tom grafu je to trochu pod 4%, takže jeden pacient v této věkové kategorii byl na JIP, to je to „pod 1%“, a 14 bylo v běžné péči).

Název článku: "Characteristics of Hospitalized Adults With COVID-19 in an Integrated Health Care System in California"

Odkaz: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765303?guestAccessKey=484f606e-e506-4da4-8d8c-817ee3b3ef39&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=042420&fbclid=IwAR28vgdAeLm7Wh3XmUvgxs3rB_7-N0x9PxE7ePaPP0b-zRTgf6xkzwog4aY

NEJM, 24. duben 2020:

Autoři zkoumali šíření nákazy v léčebně dlouhodobě nemocných ve státě Washigton. 23 dní po prvním pozitivním případu (5. březen) mezi klienty bylo již 64% (57 z 89) klientů nakaženo. 76 klientů bylo sledováno blíže: z nich 48 bylo pozitivních. Z těchto 48 bylo v danou dobu 27 (56%) bez příznaku onemocnění a z nich 24 vykázalo symptomy během několika dalších dnů (medián: 4 dny). Těchto 24 klientů tedy bylo „presympomatických“ v době detekování infekce. Ke 3. dubnu z 57 nakažených 11 bylo hospitalizováno (3 na JIP) a 15 zemřelo. Redakce NEJM k tomuto článku vydala komentář, v němž označuje šíření nemoci covid lidmi, kteří jsou infikovaní, ale nemají žádné symptomy, za Achillovu patu našeho boje proti této nemoci. Zjevně se ukazuje, že nemoc se takto dokáže velmi rychle šířit i, a právě, v tak citlivých místech, jako jsou léčebny dlouhodobě nemocných.

Název článku: "Presymptomatic SARS-CoV-2 Infections and Transmission in a Skilled Nursing Facility"

Odkaz: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2008457?query=featured_coronavirus&fbclid=IwAR1OJyBe-3NXh-OJJyhhNq9UWRJ3qLPz56jVv84hR4O5FVCzrPmT6fTpT5g

JAMA, 27. duben 2020:

408 bezdomovců, kteří žijí v jednom místě (homeless shelter - přístřeší pro bezdomovce) v Bostonu, bylo testováno na symptomy covidu i přítomnost viru. 1% mělo zvýšenou teplotu, 8,1% trpělo kašlem, 0,7% mělo problémy s dýcháním, a 5,9% mělo nějaké další problémy (např. průjem). Medián věku 51,6 let, 71,6% byli muži. Pozitivních na covid bylo 36% (147 lidí), z nich 84,4% muži. 87,8% všech nakažených nemělo žádné symptomy nemoci. Autoři z toho vyvozují, že je třeba testovat v takových zařízeních i všechny bezpříznakové lidi. Pro obecné poznání covidu by bylo velmi zajímavé - a snad se to děje - sledovat, kolik z těch bezpříznakových vykáže nakonec nějaké symptomy nebo dokonce těžší průběh. Informace o celkovém zdravotním stavu nakažených v tom článku nejsou.

Název článku: "Prevalence of SARS-CoV-2 Infection in Residents of a Large Homeless Shelter in Boston"

Odkaz: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2765378?guestAccessKey=a5d28066-8f72-4633-a291-90b472754093&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=042720&fbclid=IwAR2wTeCdTCUpgUN74u4z9gwGvqw-8eH3NIZsovtWJR6qX72IcypQEZ1vv_A

NEJM, 28. duben 2020:

Tento článek v NEJMu uvádí podrobná klinická data - a tak si to představuji u každého údajného případu něčeho šokujícího, spojeného s covidem - u pěti pacientů pod 50 let, kteří měli mrtvici a zároveň covid. Tři z nich měli předchozí onemocnění (hypertenzi, diabetes, mrtvici). Na základě zmíněných dat nelze učinit kauzální závislost mezi covidem a mrtvicí, nicméně autoři konstatují, že v současnosti mají větší výskyt mrtvic u mladších lidí než obvykle. Na příkladu třiatřicetileté ženy ukazují, že strach z návštěvy nemocnice kvůli covidu může zvýšit riziko vážného průběhu mrtvice. Nikdo nezemřel. Autoři také citují studii z Číny, v níž se ukázalo, že incidence mrtvice u pacientů s covid je 3% a nejmladšímu pacientovi s mrtvicí mezi sledovanými pacienty bylo 55 let.

Název článku: "Large-Vessel Stroke as a Presenting Feature of Covid-19 in the Young"

Odkaz: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009787?query=featured_home&fbclid=IwAR0_rHHpJfwEKml3xqNNHNcllv50UVAsw10sh2mQ5lpJi3fwpRaqerFELuk


NEJM, 28. duben 2020:

Autoři zkoumali mezi 20. únorem a 31. březnem v 15 nemocnicích v severní Itálii, jak se během epidemie covid změnilo léčení pacientů s akutním koronárním syndromem (AKS, lidově „infarkt"“ - podle informací na stránkách Bulovky je akutní koronární syndrom příčinou třetiny všech úmrtí v ČR). Autoři srovnávali míru hospitalizací lidí s AKS v době uvedeného časového intervalu a dvou intervalů mimo covidovou krizi: 20.2.-31.3.2019 a 1.1.-20.2.2020. Zjistili, že během epidemie byla frekvence hospitalizací AKS 13,3 za den, zatímco v obou srovnávacích dobách to bylo o hodně více (18 a 18,9). Po 8. březnu, kdy v Itálii začala celonárodní karanténa, množství pokleslo na 12,1. Podle autorů tato data otevírají otázku, zda někteří pacienti neumírali na AKS nezávisle na covidu jen proto, že se nedostali se svým smrtelným onemocněním k lékaři.

Název článku: "Reduced Rate of Hospital Admissions for ACS during Covid-19 Outbreak in Northern Italy"

Odkaz: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2009166?query=featured_home&fbclid=IwAR3-u0Zrknlk-v06uZiFGJpJE5jLg-Rqq0wlc73_7aA42XfBS0HTwV01_8Y1
Vytisknout
11469

Diskuse

Obsah vydání | 7. 5. 2020