Sociální inovace

 17284

Inovace jako globální riziko

30. 7. 2021

Management rizik v současné globální společnosti musí být informovaný a preemptivní, jinak selže. 

29881

O úskalích inkluze a popularitě Klause jr.

8. 2. 2018 / Pavel Urban

Nedávno BL zveřejnily článek vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání, doplněný poznámkou Boba Kartouse kritizujícího Václava Klause mladšího. Reagoval jsem v sekci komentáře. Mimo jiné jsem nap...

O demokracii s anarchokapitalistou

21. 9. 2017

Fakticky žijeme v totalitě, jelikož stát zasahuje do každého prvku našeho života. Určujícím právem společenské smlouvy je právo vlastnické. Školy indoktrinují žáky a studenty tvrzením, že demokraci...