zpět na titulní stránku Britských listů
010045.JPG
Ukradená revoluce 2000 

1.1.2001, Praha, Kavčí hory, (šok) - Gesto bývalého studentského vůdce Martina Mejstříka vypovídá o současné rozpačitosti protestu. Spektákl se rozjíždí... Množství parazitů - politiků a "osobností" hrozí naprostou diskreditací celé akce. Původní záměr "vzbouřenců" z řad redaktorů ČT byl daleko skromnější. Upozornit na zpolitizování Rady ČT, neodbornost Jiřího Hodače, špatné řízení organizace, ve které se většina z nich pokoušela dělat (podle svých vlastních slov) co nejlepší práci - přinášet informace co nejobjektivnější, nejvyváženější. To, že se jim to ovšem nevedlo, je zčásti dáno nízkou profesionalitou, zčásti komerčním a politickým napojením některých redaktorů zpravodajství. Afinita k stranám Čtyřkoalice, podpora destabilizujícím skupinkám v ČSSD a ODS (hradním křídlům - viz například analýza "Co ČSSD zasila, to také sklidila") se nakonec redaktorům vymstila. Politici, parazitující na rozjitřené situaci si přicházejí pro desátek. Oni dnes okupují prostor na demonstraci, oni řeční každý večer před budovou ČT. Redaktoři už jen mlčky pozorují akce "na svou podporu" z oken. Nepomohlo ani jejich prohlášení, vyzývající politiky k odchodu z budovy. Neodešli. Senátoři sice už nebivakují v newsroomu, ale podupávají každý večer před budovbou ve frontě na mikrofon. Touha "oslovit národ" a "být u toho" byla silnější a mocnější zdravého rozumu. Pravdu měl Ivan Langr, když vyzýval politiky k maximální zdrženlivosti. Na Nový rok neodolal ani jindy moudrý rabín Sidon, ani "taťka pracujícího lidu" - předseda ČMKOS Falbr. Neúspěšný kandidát do Senátu za ČSSD Dienstbier či bývalý ministr Kühnl již mají před ČT vystátý ďůlek... A tak se tam sešli opět skoro všichni. Redaktoři (podle Adama Komerse stojícího v okně) mají přání daleko skromnější. Po dvou dnech dobrovolného "domácího vězení" se pořádně umýt...
000044.JPG 000055.JPG 000059.JPG 000060.JPG
000061.JPG 000065.JPG 000066.JPG 000069.JPG
000070.JPG 000074.JPG 000076.JPG 000078.JPG
000079.JPG 000082.JPG 000083.JPG 000084.JPG
27.12.    28.12.       29.12.:   1  2  3  4  5     30.12.:   1  2  3  4  5     31.12.:   1  2        1.1.:   1  2  3  4     2.1.:   1  2  3  4     3.1.:   C  1  2  3  4  5  6  7  8  9     5.-6.1.:   1  2  3  4     6.-7.1.:   1  2  3  4  5     11.1.:   1  2  3     12.1.:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     17.1.:   1  2  3  4  5 
[ Prev ]       [ Next ]

© 2001 Foto a text: Štěpán Kotrba, Britské listy