Jakpak je tomu asi v Česku?

Každý šestý přírodní druh je ve Velké Británii ohrožen vyhynutím, varují odborníci na přírodu

28. 9. 2023

čas čtení 5 minut
 
Zpráva o stavu přírody vykresluje neutěšený obraz divoké přírody ve Velké Británii

Podle obsáhlé analýzy předních vědců zabývajících se volně žijícími živočichy hrozí ve Velké Británii vymizení každého šestého přírodního druhu.

 

Zpráva uvádí nejznepokojivější výsledky u ptačích druhů - 43 % z nich je ohroženo vyhynutím,ale nejistá budoucnost nyní hrozí i dalším oblíbeným druhům, jako je hrdlička zahradní, plšík lískový, orchidej střevíčník pantoflíček a úhoř evropský. Zpráva tvrdí, že je to z velké části důsledek lidské činnosti, která způsobuje rozklad životního prostředí, urychluje šíření nemocí, jako je ptačí chřipka, prostřednictvím průmyslových chovů a spalováním fosilních paliv, což mění klima.

 
Zpráva o stavu přírody, která byla zveřejněna ve středu, obsahuje práce 60 výzkumných a ochranářských organizací založené na údajích z monitorovacích systémů a středisek biologické evidence, které poskytují srovnávací údaje o stavu volně žijících živočichů ve Velké Británii. Předchozí vydání byla zveřejněna v letech 2013, 2016 a 2019.

Ve čtvrtek budou ekologické organizace včetně Wildlife Trusts, Greenpeace, Butterfly Conservation a Plantlife protestovat před vládním ministerstvem pro životní prostředí, potraviny a záležitosti venkova a požadovat větší ochranu přírody.

Od roku 1970 se početnost druhů, které zpráva zkoumá, snížila v průměru o 19 % a příroda je nadále na ústupu. Ohroženi jsou také obojživelníci a plazi, z nichž 31 % čelí nejisté budoucnosti, a 28 % druhů hub a lišejníků je v ohrožení. Šestadvaceti procentům suchozemských savců ve Velké Británii hrozí vyhynutí. Došlo také k poklesu rozšíření více než poloviny (54 %) druhů kvetoucích rostlin.

Zpráva zjistila, že intenzivní způsob, jakým obhospodařujeme naši půdu pro zemědělské účely, a pokračující účinky změny klimatu jsou dvěma největšími příčinami úbytku přírody. U mořských živočichů jsou největšími faktory změna klimatu a neudržitelný rybolov.

Pro zemědělce, kteří se snaží používat ekologické metody k omezení výskytu škůdců na svých plodinách, jsou výsledky pro bezobratlé znepokojivé. Počet druhů hmyzu, které zajišťují ochranu proti škůdcům, jako je například dvoukřídlá beruška, se snížil o 34 %, což vykazuje výraznější pokles než počet druhů hmyzu obecně, který se snížil o 18 %.

Zpráva také zjistila, že pouze pětina zemědělské půdy je zapojena do programu přírodě blízkého hospodaření a pouze 44 % lesů je certifikováno jako udržitelně obhospodařované.

Beccy Speightová, výkonná ředitelka RSPB, řekla:  "Volně žijící zvířata ve Spojeném království jsou lépe prozkoumána než v kterékoli jiné zemi na světě a údaje, které máme nyní k dispozici, by nás měly přimět k tomu, abychom se posadili a poslouchali. Je zřejmé, že pokrok v ochraně našich druhů a stanovišť není dostatečný, a přesto víme, že k řešení klimatické krize a budování odolnosti potřebujeme naléhavě obnovit přírodu.

Víme, že ochrana přírody funguje. Víme,  jak obnovit ekosystémy a zachránit druhy. Jako společnost musíme mnohem rychleji přejít k přírodě šetrnému využívání půdy a moře, jinak bude příroda a širší životní prostředí ve Spojeném království nadále degradovat, což bude mít obrovské důsledky pro náš vlastní způsob života. Pouze společnými silami můžeme pomoci přírodě k obnově."

Kvalita biotopů, na nichž jsou živočichové závislí, se rovněž zhoršuje. Z hodnocených oblastí pro volně žijící živočichy byla pouze každá sedmá (14 %) shledána v dobrém stavu a pouze každý čtrnáctý (7 %) les a čtvrtina rašelinišť byla vyhodnocena jako v dobrém ekologickém stavu. Žádné mořské dno nebylo shledáno v dobrém stavu, a to z důvodu poškození biotopu rybářským náčiním.

Zpráva obsahuje i malé množství dobrých zpráv, které ukazují, že metody ochrany volně žijících živočichů přinesly výsledky. Například v chráněné mořské oblasti Lyme Bay se od zákazu lovu vlečnými sítěmi v roce 2008 výrazně zvýšil počet druhů.

Farma Hope Farm organizace RSPB rovněž prokázala, že produkce potravin může fungovat souběžně s opatřeními ve prospěch volně žijících živočichů, neboť populace hnízdících ptáků se tam během 12 let zvýšila o 177 %.

Dr. Francesca Manciniová, ekologická modelářka z britského Centra pro ekologii a hydrologii, jedna ze spoluautorek zprávy, uvedla:  "Ačkoli zpráva ukazuje, že v mnoha populacích volně žijících živočichů dochází k poklesu, je možné zvrátit úbytek biologické rozmanitosti například obnovou stanovišť, udržitelnými zemědělskými postupy a zmírňováním změny klimatu."

Podrobnosti v angličtině ZDE

0
Vytisknout
2702

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2023