Jak bojovat proti zotročení sociálními sítěmi

3. 10. 2023

čas čtení 31 minut
Janis Varufakis: Velkou techniku mají jen Čína a Spojené státy, Evropa, Británie, nic, nula, jsme bezvýznamní. Vím, že je velmi tvrdé to říct, ale Británie a Evropská unie by měly pochopit, že tyto diskuse o brexitu a všechny ty věci, které nás teď posledních sedm let zaměstnávají, nás bez cloudového kapitálu učinily bezvýznamnými.

Absolutně zásadní rozhovor.


 

Způsoby, jak změnit svět

Moderátor: Dobrý den, vítejte v podcastu  Ways to change the world. Jsem Krishnan Guru-Murthy a toto je podcast, ve kterém hovoříme s výjimečnými lidmi o velkých myšlenkách, jejich životech a událostech, které je pomohly formovat. Mým hostem je tento týden řecký ekonom Janis Varufakis. V roce 2015 byl krátce řeckým ministrem financí v době vrcholící dluhové krize, působil ve volební politice ve své zemi, vedl kampaň kolem brexitu a velmi se angažoval v britské Labour Party. Nedávno však sám přišel o poslanecký mandát. Je autorem mnoha knih a jeho poslední se jmenuje Technofeudalismus. Co zabilo kapitalismus.

Janis Varufakis: Děkuji vám za pozvání. Projdeme si to velmi jednoduše. Především feudalismus. Pod pojmem feudalismus si představuji středověké rolníky, kteří jsou fakticky nuceni žít na půdě svých pánů. Odvádějí jim kus své řádné výroby a jsou mu v podstatě zavázáni a a nemají žádnou svobodu.

Moderátor: To je to, co myslíte feudalismem?

Janis Varufakis:To je to, co máme na mysli pod pojmem feudalismus, ale ne technofeudalismus.

Velkou proměnou, která vytvořila moderní svět, byl přechod od feudalismu ke kapitalismu. Feudalismus byl socioekonomický systém založený na půdě a pozemkovém vlastnictví. Půdu tedy vlastnila šlechta. Měla velkou ekonomickou, sociální a politickou moc. Tehdy to bylo všechno jedno. Nebylo rozdílu, pokud jste měli politickou moc, měli jste i ekonomickou moc. Na rozdíl od kapitalismu. A bohatství se přenášelo na  vládnoucí třídu, historicky prostřednictvím renty. Braním dílu z úrody rolníků. Rolníci nepracovali za mzdu. Neexistoval žádný trh práce. Nemohli jste odejít. Mzdu jste nedostávali. Nechali jste si jen to, co vám po sklizni zanechal statkář nebo šerif jednající ve prospěch statkáře.

Pak jste zažili fantastickou proměnu. Velká proměna od feudalismu ke kapitalismu. Moc se přesunula od těch, kteří vlastnili půdu, k těm, kteří vlastnili stroje. Parní stroje, továrny, parníky, telegrafy. Později systémy na výrobu elektrické energie. Bohatství vzniklo akumulací nikoliv renty, ale zisku. Došlo tedy ke komodifikaci půdy.

Najednou se půda stala zbožím, když ohrazování odstranilo rolníky a nahradilo je ovcemi.  To je počátek moderního světa, modernity, jak ji známe nyní. Co říkám o kapitalismu? Říkám, že triumfoval tak velkolepě, že zmutoval, že vytvořil svou zmutovanou verzi, kterou nazývám cloudový kapitál.

Takže jaký je rozdíl mezi cloudovým kapitálem a normálním kapitálem? Vezměme si průmyslové roboty. Tradiční kapitál. Je velmi drzý, technologicky vyspělý, pohybuje se, má v sobě elektroniku, software a tak dále. Ale dělá to víceméně stejnou práci jako parní stroj. Automatizuje výrobu v továrně.

Cloudový kapitál je síť strojů a softwaru, která nám umožňuje komunikovat mezi sebou. Velká technologie. Moje hypotéza je, že tato nová verze kapitálu, cloudový kapitál, je úplně něco jiného než průmysloví roboti a parní stroje a každý, kdo ho vlastní, fakticky vlastní novou formu digitální půdy. Vezměte si Amazon.com. Je to něco jako cloudové léno. Je to léno, které žije v cloudu, efektivně na lůžku cloudového kapitálu, což umožňuje novému pánovi, Jeffu Bezosovi, tomu, kdo vlastní tento konkrétní kus digitální půdy, vybírat nájemné. Protože Jeff Bezos nevyrábí nic, co si na Amazonu koupíte. Totéž platí pro majitele Alibaby a tak dále. Co však dělají, je, že si účtují 40 %. Přemýšlejte o tom. 40%. To je gigantická renta z ceny všeho, co se vám prodává na Amazon.com. 

 V knize se snažím poukázat na to, že se jedná o velkou transformaci. Vysvětluje to důvod, proč máme ve světě tolik úzkosti. Máme tuto polykrizi, dnešní krize se vůbec nepodobá krizi ze 70. let. Dokonce ani krize životních nákladů, inflace, kterou máme dnes, se vůbec nepodobá inflaci, kterou jsme zažívali v 70. letech.

Dnes máme obrovský nesoulad mezi množstvím peněz v ekonomice. Nikdy jsme neměli tolik peněz jako nyní, globálně řečeno na celém Západě nebo na celém světě. A přesto jsou investice na nejnižší úrovni v poměru k tomu, kolik je v ekonomice peněz. A já věřím, že vysvětlení spočívá v této fantastické transformaci. Velmi násilná transformace světa od kapitalismu k něčemu, čemu říkám technofeudalismus, který je samozřejmě založen na obrovském množství kapitálu, na rozdíl od starší verze feudalismu kterou jsme tu popsali.

Moderátor:  Takže je toho hodně, co by se dalo rozvést. Takže pokud jde o analogii s rentou a o to, kdo všechno jsou nevolníci, kdo platí rentu?  Jsou to výrobci zboží, které Amazon prodává. Nebo kdo?

Janis Varufakis: Samotné nájemné platí kapitalisté. Takže pokud vyrobíte  kolo nebo knihu a posíláte ji přes Amazon, přes Alibabu přes nespočet takových platforem, které teď dělají úžasný byznys v Indonésii, v Africe. Není to jen západní fenomén, že? Samozřejmě, že v Číně. Pokud vyrábíte věci, hmotné statky nebo služby nebo filmy a prodáváte je prostřednictvím takového cloudového kanálu a platíte nájem, vůbec poprvé v historii lidstva je kapitál vyráběn nebo reprodukován lidmi, kteří nejsou placeni jako námezdní dělníci. 

Takže pokaždé, když zveřejníte recenzi na Amazonu, chodíte po Londýně nebo jezdíte po Londýně s telefonem. A telefon komunikuje s Google Maps, kde se nacházíte, a vytváří data, takže Google Maps se stávají cennějšími, protože mohou předvídat dopravní zácpy.

Takže přispíváte do kapitálu těchto velkých konglomerátů, aniž byste byli placenými dělníky. Tomu říkám cloudový nevolník.  Zajímavé je, že když jsem tuto knihu zkoumal, zjistil jsem, že konglomeráty starého kapitalistického typu v průměru platí asi 80 až 85 % svých příjmů dělníkům. Facebook platí 1 %. Proč? Protože kapitál Facebooku vytvářejí zdarma všichni, kdo si vytvářejí vlastní stránky, píší na ně zprávy, posílají si navzájem recenze a tak dále.

To vše je bezplatná práce.

Moderátor:  Ano. Ale oni by řekli, že to není práce. Tohle nejsou lidé, kteří pro nás pracují.

Janis Varufakis: Je to práce.

Moderátor:  Tohle jsou lidé, kteří dostávají produkt z vlastního rozhodnutí. Nikdo je k tomu nenutí. Oni si vybírají, že budou používat platformu, kterou je Facebook nebo jakákoli platforma, o které můžete mluvit, a získávají z toho pohodlí. Dostávají z toho službu.

Janis Varufakis: Ale to je irelevantní. Je pravda, že to lidé dělají dobrovolně, já taky ano. Já bych nemohl žít bez svého telefonu, bez svého TikToku.  Dělám to dobrovolně. Dobrovolně, víte, ale dobrovolné nevolnictví je ten nejhorší druh nevolnictví. Ale každopádně to pro mě není etický bod. Nezáleží na tom, jestli jste nuceni, nebo nejsme. Nuceně. Faktem je, že děláte spoustu práce. Všechny ty děti, které nahrávají videa na TikTok, to milují. Kdybyste jim to vzal, nenáviděly by vás, hlavně rodiče, jako já a určitě i vy.

Ale přesto je fakt, že do toho dávají spoustu práce. Nepovažují to za práci. Ale je to práce, která doplňuje kapitálovou zásobu TikToku. A to je z makroekonomického hlediska zásadní, protože máte kapitál, který se reprodukuje bez námezdní práce.

Proč je to důležité? Protože námezdní práce znamená, že jsou vypláceny mzdy. A tyto mzdy přispívají k poptávce po věcech na trhu. Když máte všechnu tu práci, která produkuje kapitál, ale není odměňována, snižuje to makroekonomicky agregátní poptávku a co to znamená? Znamená to, že centrální banky se neobejdou bez tisku dalších peněz, aby poptávku doplnily.

Ale zvláště když máme inflační krizi životních nákladů, jako je tomu nyní, existuje na jedné straně metodologie , jak zastavit růst cen. Ale na druhé straně, pokud netisknete peníze, protože máte tolik práce, která není odměňována, pak se agregátní poptávka zmenšuje.

Proto jsou centrální bankéři v šoku. Nevědí, co mají dělat. Jsou zatraceni, pokud dají peníze na trh, a jsou zatraceni, pokud to neudělají. Z mého pohledu tedy nejde o teoretickou knihu, ale o pokus pochopit svět, ve kterém žijeme, a to i na mikroúrovni, na úrovni našich dětí.

Moje obava je také obavou, kterou by měli mít liberálové z konceptu liberálního jedince, protože když se nad tím zamyslíte, kdysi dávno existovalo striktní vymezení mezi prací a zábavou a volným časem, a to už je pryč, protože pokud produkujete kapitál i ve spánku, víceméně. Pokud jste ve společnosti, kde - víte, že jsem byl mnoho let profesorem, než jsem se dostal do politiky - jsem si všiml, že mladí lidé jsou dnes neustále rozčilení kvůli sociálním sítím. Proč? Protože vědí, že když se budou ucházet o zaměstnání, komise, která bude dělat pohovor, se bude dívat na jejich sociální média, takže se neustále snaží vytvořit si takové já, o kterém si myslí, že se na trhu práce prodá. To vše se děje podvědomě. Ale znamená to, že už neexistuje autonomie liberálního jedince. Znamená to také, že nemůžeme mít žádnou sociální demokracii, sociálnědemokratické strany skončily.

Moderátor:  Takže si myslíte, že ve skutečnosti není možné se z toho všeho vymanit a prostě říct. Nebudu se na tom podílet.

Janis Varufakis: Je to možné, ale musíte se stát novým ludditou. Musíte vypnout telefon. Pořiďte si starou Nokii, která se nedokáže připojit k internetu. Znám lidi, kteří to dělají, víte, ale to není úniková cesta pro společnost. Možná je to úniková cesta pro jednotlivce, ale nemůže to být úniková cesta pro lidstvo.

Moderátor:  Proč je to něco, co nahrazuje kapitalismus, místo aby bylo jen jeho součástí?

Janis Varufakis: Záleží na tom, jak definujete kapitalismus. Moje definice kapitalismu je systém, který má dva pilíře. Jedním z nich jsou trhy.  Na rozdíl od feudalismu, když jsme přešli od feudalismu ke kapitalismu, trhy odvedly veškerou práci, pokud jde o koordinaci lidských činností. Vše se buď prodává prostřednictvím trhu, nebo se nakupuje na trhu. Takže trhy, jeden pilíř kapitálu Druhým je zisk. Co promazává kapitalismus? To, díky čemu kapitalismus roste a pokračuje, a to vše je tvorba zisku.

Pokud mám pravdu se svou hypotézou v technofeudalismu, obojí je nyní pryč. Jsou to vedlejší činnosti. Samozřejmě že existuje zisk. Motiv zisku je všude. Samozřejmě, že všude existují trhy, ale ty jsou nyní vedlejší. Jeff Bezos nevydělává peníze ze zisku, ale sbírá události.

Moderátor:  Není to snad totéž?

Janis Varufakis: Ne, je to přesně naopak. Důvodem, proč byl kapitalismus tak velkým pokrokem nebo tak revoluční změnou oproti feudalismu, byl přechod od renty, která se vybírala za žádné ochranné úsilí a za žádnou podnikatelskou činnost.  Jeff Bezos je samozřejmě geniální podnikatel. Při vytváření tohoto digitálního prostředí. Nad nímž má monopol. Vlastnická práva, která využívá k vybírání renty. 

Tak, že to je makroekonomicky velmi významné kvůli depresivnímu účinku na agregátní poptávku, která je pak nahrazena penězi centrální banky. A je to nesmírně významné i z hlediska vaší otázky, protože pokud byly trhy nahrazeny těmito digitálními lény, digitálními lenními statky, a zisky byly nahrazeny rentami, pak už to není kapitalismus. 

Samozřejmě byste mohl říct, no tak, Janisi, říkejme tomu kapitalismus platforem, bylo by to špatně? Ne, to by nebylo špatně. Stejně jako by ale nebylo špatné, kdyby Adam Smith nový kapitálový systém nenazýval kapitalistickým, ale označoval ho za průmyslový feudalismus založený na zisku.

Tím, že intelektuálové, zejména v Británii, na počátku 19. století upustili od slova feudalismus, nám pomohli pochopit, že jde o velkou věc. Byla to velká proměna a o to se snažím i já. Snažím se upozornit lidi na to, že teď máme úplně jiný svět, kde už neplatí zákony společnosti, které panovaly před rokem 2010, 2015, 2020, a to je důvod, proč centrální banky, to je důvod, proč vlády, to je důvod, proč světoví lídři, to je důvod, proč, víte, globalizace je teď v troskách.

Moderátor:  Je snadné pochopit analogii, když se podíváte na Amazon nebo na jednu z těch platforem.  Předpokládám, že když se začnete dívat na X nebo Facebook, abyste pochopili docela stejnou analogii, nebo dokonce na automobilové společnosti,  není nakonec automobilová společnost jako Tesla nebo jakákoli jiná společnost vyrábějící elektromobily nebo automobilová společnost založená na datech jen produkt, který kupujeme a používáme?

Janis Varufakis: Ne. Jaký je rozdíl mezi Teslou a Volkswagenem? Volkswagen je nyní mocná německá společnost. Přechází na elektromobily. Takže by si někdo mohl myslet: Dobře, tak Volkswagen okopíroval Teslu, je to další Tesla. Ale není. Proč? Protože v Německu není žádný cloudový kapitál. Volkswagen nemá přístup ke cloudovému kapitálu. Proč si myslíte, že Elon Musk koupil Twitter a proměnil ho v X? Tesla je stále více,  jako všechny elektromobily, BYD z Číny: Přidaná hodnota, přebytky, zisky, peníze, které plynou z výroby těchto věcí, se stále více přesouvají z jemného inženýrství, protože elektromobily nemají tolik inženýrství, do cloudového kapitálu.

Volkswagen k němu nemá přístup. Proto se německý obchodní model hroutí. Proto jsou sami Němci, samotný německý průmysl, v panice, protože vědí, že i kdyby jen úplně okopírovali Teslu a vytvořili Teslu. Nemají na to.

Německo selhalo. Velkou techniku má jen Čína a Spojené státy. Evropa, Británie, nic. Nula. Jsme bezvýznamní. Vím, že je to velmi tvrdé to říct, ale Británie a Evropská unie by měly pochopit, že tyto, tyto diskuse o brexitu a všechny ty věci, které nás teď posledních sedm let zaměstnávají, nás bez cloudového kapitálu učinily bezvýznamnými.

Moderátor:  Takže jaká je  demokratická reakce,  jaká je ta správná reakce na toto všechno?

Janis Varufakis:Řeknu vám, co si myslím, že není řešením. Sociální demokracie to nedokáže. Sociálnědemokratické řešení skončilo. Musíme socializovat cloudový kapitál. Cloudový kapitál musí být socializován, jinými slovy, musí patřit lidem, kteří ho skutečně produkují. A Jeff Bezos není ten, kdo ho vyrábí.

Moderátor: Jak?

Janis Varufakis:Teď vám uvedu pár příkladů, protože tohle je samo o sobě na velmi, velmi dlouhý rozhovor. Představte si, že bychom změnili právo obchodních společností. Tak, že každý zaměstnanec dostane jednu akcii v okamžiku, kdy je přijat do zaměstnání. S akciemi nelze obchodovat. A nelze je pronajmout. Takže stejně jako máte jeden hlas. Během voleb. Politické volby, s jejich místní vládou nebo národní vládou nebo volbami do Evropského parlamentu. Nemůžete s nimi obchodovat. Stejně jako studentský průkaz, když nastoupíte na univerzitu, dostanete ho, díky tomu, že jste nyní zaměstnanec.

Moderátor: Takže hodnot té akcie nestoupá ani neklesá, protože s ní nelze obchodovat.

Janis Varufakis:Ne, nedá se s ní obchodovat, ale dává vám hlas a vy můžete volit. Jste členem, rovnoprávným členem společenství akcionářů. Představte si, jak by to změnilo svět.

Moderátor:  Skutečná akcionářská demokracie.

Janis Varufakis: Přesně tak. Aby se demokracie rozšířila i na korporace, neznamená to, že stát převezme technické společnosti. Je to zcela tržní systém,  stále. Kromě toho, že vypustíte dva trhy. Dva skutečně problematické trhy v rámci kapitalismu a našeho technofeudalismu. Trh s akciemi, protože akcie nemůžete kupovat a prodávat, takže se prostě scvrkne a odumře, a za druhé trh práce, protože najednou není rozdíl mezi tím, jestli je člověk dělník, nebo vlastník. Takže není rozdíl mezi ziskem a mzdou.

Před deseti lety jsem pracoval v jedné takové společnosti ve státě Washington ve Spojených státech, bylo fascinující sledovat, jak to funguje. Velmi úspěšná společnost čítající 350 zaměstnanců s obratem 1,2 miliardy dolarů ročně. Nemluvím tedy o nějaké komuně Roberta Owena z 19. století, z viktoriánské éry.

Moderátor:  Dobře, takže předpokládejme, že přeskočíme všechny kroky, které by bylo třeba udělat, abychom se tam dostali. Opravdu si myslíte, že by většina lidí chtěla přijímat taková rozhodnutí týkající se společností, pro které pracují?

Janis Varufakis: Ano. Rozhodně. Lidé mají rádi pocit, že mají svá práva.

Moderátor: Ale tato rozhodnutí jsou poměrně složitá. 

Janis Varufakis: Ale vidíte, že právě proto byla ta moje zkušenost, ta společnost, důležitá, protože nebylo povinné účastnit se každého hlasování. Bylo by velmi neefektivní, kdyby všichni hlasovali o všem. Protože víte, že o některých věcech toho moc nevíte a některé jiné věci vás nezajímají. Tak proč byste o nich měli hlasovat? Ale my jsme to dělali tak, že jste měli právo hlasovat, existovala mezi námi společenská smlouva, implicitní úmluva, jakýsi etický standard, že budete hlasovat jen o věcech, o kterých jste si dali práci s tím, abyste se o nich informovali, ale měli jste stálý přístup na intranetové schůzky.

Když jsem například chtěl zaměstnat grafika, tak jsem v rámci tohoto horizontálního rozhodování rozeslal kolegům zprávu a řekl, víte, kdo si myslí, že bychom měli zaměstnat dalšího grafika? Jednoho navíc a kdo chce se mnou vytvořit komisi pro hledání, a tři nebo čtyři lidé to udělali. A pak jsme dělali pohovory s lidmi a bylo to přenášeno videem, živě pro každého, kdo měl zájem zjistit, jak si ti kandidáti vedou, a myšlenka byla taková, že na konci dne, když ty pohovory skončily, ti, kteří se skutečně účastnili procesu, i jen tím, že se na ty pohovory dívali, hlasovali a ostatní se zdrželi hlasování, pokud neměli možnost se o věci informovat. Vlastně to fungovalo opravdu velmi pěkně a tímto způsobem, víte, se lidé cítili motivováni k účasti tam, kde si myslí, že mohou pomoci. A je to mnohem lepší systém řízení, než ten shora dolů.

Moderátor: Pojďme se bavit o vaší vlastní zkušenosti s  politikou. Měli bychom si krátce promluvit o roce 2015, měl jste najednou tak obrovskou moc v krizové vládě?

Janis Varufakis: Ne, byl jsem nejbezmocnějším politikem v dějinách Evropy. Protože nezapomeňte, že jsem byl ministrem financí nejzbankrotovanějšího státu na světě. Takže jediná moc, kterou máte, je moc vetovat půjčky, které vám byly předhozeny. Proč nám byly předhozeny, přestože jsme byli v bankrotu? Aby zakryly náš bankrot, protože Evropská unie nechtěla připustit, že by členský stát eurozóny mohl zbankrotovat. A protože nechtěla, aby bankéři přišli o vlastnická práva na své banky, které zkrachovaly za jejich dohledu. Takže. Bylo to, jako když si představíte, že jdete po ulici. A blíží se k vám banda zločinců a vy máte jen jednu zbraň, ale shodou okolností je to jaderná bomba. Přesně tak jsem se cítil.

Moderátor: Ale když se podíváte zpětně na své vlastní jmenování do této funkce, myslíte si, že to bylo tak trochu špatně, že to byla taková korupční demokracie? Dostal jste tu práci, protože byl kamarádem s -

Janis Varufakis: Ne, přesně naopak. Že jediná věc, na kterou jsem hrdý, je, že tohle nebyl takový případ.  Nebyl jsem politik. Stal jsem se známým, protože jsem varoval řecké vlády, aniž bych se chtěl kdy stát součástí politické scény, varoval jsem, že Řecko je v bankrotu. Prosím, nedělejte chybu, když si myslíte, že řešením je další obrovská půjčka za podmínek úsporných opatření, která dále vyčerpá naši schopnost napravit dluhy. 

Takže jsem byl zvolen proto, že v určitém okamžiku už toho řecký lid měl dost, prodlužování a předstírání jedné půjčky za druhou, aby zakryl náš bankrot a podmínky, že ničíme životy 90 % obyvatel a víte, že posíláme milion, deset procent obyvatel, mladých a nejvzdělanějších do zahraničí, aby emigrovali. Vždyť Londýn je jich plný. Takže to byl krátký okamžik, kdy demokracie fungovala. Neříkám to proto, že jsem byl zvolen já.  Mocným se moje poselství obecně nelíbilo. Nelíbilo se jim, že ministr financí řekl, že jsme v bankrotu, a pak řekl, připravte se na bankrot, a místo toho, abychom se tvářili, že to můžeme zakrýt půjčkami a já věděl, že to bude obrovský boj. 

Myslel jsem si, že existuje šance, 20 až 30 % pravděpodobnost, na úspěch, pokud budeme držet pohromadě. A tím myslím, že kdybychom s premiérem drželi pohromadě,jenže jsme s premiérem pohromadě nedrželi, protože naši protivníci, věřitelé, kteří trvali na dalších dravých půjčkách, dokázali mezi nás vrazit klín a nakonec ho získali a on se rozhodl kapitulovat a vzít si půjčku a já jsem odešel.

Moderátor: Co se podle vás v poslední době pokazilo? Pro vás z hlediska volební politiky. Víte, že jste se snažil založit hnutí, ale to už bylo z velké části odmítnuto, že?

Janis Varufakis: Ano, rozhodně.

Moderátor:  Proč?

Janis Varufakis: Jsme velmi poražení, ale jak Tsipras, můj bývalý soudruh a premiér, tak já, oba jsme velmi poražení. Ten důvod je, myslím, zcela prostý, pokud jde o tyto záležitosti. Myslím, že nejjednodušší vysvětlení je nejlepší.  V roce 2015 se nám podařilo přesvědčit 62 % obyvatel, kteří nebyli levicoví. Aby nám věřili. Aby se postavili proti všem televizním kanálům, všem oligarchickým novinám typu Ruperta Murdocha a všem bankám, Evropské centrální bance, Mezinárodnímu měnovému fondu, Evropské komisi, celému systému.

Oni lidé, 60 % obyvatel, nás podpořili. Vzbudili jsme v nich očekávání, že je dokážeme z tohoto trvalého dluhového otroctví vysvobodit, a selhali jsme. Voliči se po nějaké době nezajímají o to, čí to byla vina. V určitém okamžiku si řekli: Víte, vy jste v nás vzbudili naději. Tato naděje byla zrazena. Je nám jedno jak a proč. Jděte pryč. Vrátíme se ke smutné politice volby. politického vůdce nebo strany, která bude udržovat naše otroctví, ale aspoň nám to něco dá, něco, protože už nechceme myslet na krizi. Důvod, proč naše strana propadla, byl ten, že jsme se lidem snažili říkat to, co jsme si mysleli, že je pravda.

Moderátor:  Myslíte si tedy, že protože teď hodně mluvíme o potřebě pravdy v politice, ano, teď, zejména po éře populistů -. 

Janis Varufakis: Co lidem nabídnete? Pravdu, nebo naději?

Moderátor:  Říkáte v podstatě, že lidé pravdu nezvládnou?

Janis Varufakis: Ne, ne, lidé toho mají dost. Víte, lidé, kteří povstali, věřili vám, dali vám 62 % hlasů. A  říkají, prosím, jděte pryč. My víme, jaká je pravda. Oni nechtějí lži. Prostě vás nechtějí slyšet, zvlášť když vás systém odhodil. Neustále jim říkat věci, o kterých vědí, že jsou pravdivé, že jsou bolestivé, ale nevedou k odpovědi, co budeme dělat zítra.

Moderátor:  Myslíte si, že právě proto britští  labouristé nemluví o návratu do Evropské unie?

Janis Varufakis: Můj pohled na tuto britskou  labouristickou stranu je poněkud pochmurný. Keir Starmer má nulovou důvěryhodnost u kohokoli.

Moderátor:  V průzkumech vede.

Janis Varufakis: Kandidoval pod praporem Jeremyho Corbyna. Údajně se snažil udělat z Jeremyho, který je mým osobním přítelem, otevřeně to přiznávám, premiéra. Pak kandidoval do vedení Labouristické strany s tím, že zachová manifest z roku 2019 v nezměněné podobě a bude bojovat za jeho realizaci. Pak se na ten manifest vykašlal. Sliboval, že se nebude vracet k brexitu. Nyní mluví o efektivním norském řešení. O návratu Británie na jednotný trh.

Moderátor:  To není možnost, říká. Neexistují pro ni žádné argumenty.

Janis Varufakis: Zároveň ale říká, že hodlá zachovat sladění Británie  s jednotným trhem. Proč byste to vůbec dělali, pokud se nechcete vrátit na jednotný trh? Takže jeho důvěryhodnost je naprosto nulová.

Moderátor: Ale právě teď je Keir Starmer v průzkumech daleko vpředu. Vypadá to, že se stane příštím premiérem, a to možná kvůli vaší předchozí odpovědi, že lidé už mají této vlády možná dost. Vypadá to, že se stane příštím premiérem, a to možná kvůli vaší předchozí odpovědi, že lidé už mají této vlády možná dost. Už toho mají dost, víte, že ve svém funkčním období nic nedokázala. Tak se jich zbavíte. Zkusíte něco jiného. Takže opravdu záleží na tom, jestli ho vy považujete za důvěryhodného  nebo cokoli jiného, pravděpodobně bude u moci. Nebo ne?

Janis Varufakis: Samozřejmě že nezáleží na tom, co si já myslím. Ale já jsem s tím docela spokojený. Ne, ale víte, ono je to jedno, jestli se stane premiérem, nebo ne, protože on bude - On nemá páteř. Sunak je taky bez páteře. Podívejte se na ten vysokorychlostní vlak HS2, chci říct, je to ubohé, že teď mluví o tom, že u stavbu zastaví u Birminghamu příště a že ji snad zastaví už u  Watfordu, že? Sunak nemá páteř. Hroutí se pod tlakem, pod tlakem rozpočtu, ale to Keir Starmer taky. Pokud nedokážete přijít s důvěryhodnou politikou, kterou budete dodržovat, pokud nedojde k nějakému kataklyzmatu, pak je opravdu jedno, jestli je u moci Sunak nebo Keir Starmer. To je největší porážka demokracie. Nezáleží na tom, kde je u moci Sunak nebo Starmer.

Moderátor: Vraťme se k technofeudalismu. Uvedl jste několik příkladů, že umělá inteligence je velmi zajímavá. Co udělá AI s technofeudalismem? Tak sežere ho? Nebo sežere ty  feudální krále  technosvěta?

Janis Varufakis: Je tu jedna věc. Nezapomeňte, že umělá inteligence se nenarodila včera. Algoritmy, které umožnily Googlu vyhledávat na síti své druhy umělé inteligence, existují dlouho. Nyní máme k dispozici tyto velké jazykové modely, které umělou inteligenci posouvají na vyšší úroveň. Ale Cloud Capital je založen na umělé inteligenci. Takže je to tatáž věc, není to něco jiného, co je součástí počítače, je to technofeudalismus. 

Dovolte mi, abych vám představil, jak bych chtěl, aby cloudový kapitál fungoval. Představte si, že byste si chtěli zavolat taxík, abyste mohli jet někam do Londýna. Právě teď musíte použít Uber. Nebo Lyft, nebo některou z těch společností, které vás v podstatě využívají jako cloudového nevolníka, protože používají vaše data a pak vykořisťují proletářskou pracovní sílu, která řídí ten taxík za almužnu.

A teď si představte, že byste vlastnili svou vlastní digitální identitu. Což v tuto chvíli nemáte. V současné době na internetu potřebujete buď svou banku, nebo Google. Používáme vaši kreditní kartu, abychom ostatním uživatelům internetu řekli, že jste ten, za koho se vydáváte, ale kdybyste vlastnili svou digitální identitu, tu by vám nabídl stát, stát by vám dal digitální průkaz, který by vás identifikoval v digitálním světě, v kyberprostoru, a vy byste se postavilitady před Channel 4 a řekli byste, hele, já chci jet na Fulham Broadway. Kdo se o to chce ucházet? A měli jste nespočet různýcfirem, které by pracovaly s vlastními AI boty, dokonce i veřejnou dopravu. Přišla by vám zpráva: Ty idiote, metro je tady hned vedle. Je pro tebe rychlejší ho použít. A pak byste si vybrali,  která firma vás doveze na Fulham Broadway. To je velmi podobné tomu, co děláme teď, ale je to z ekonomického hlediska, z etického hlediska, ze sociologického hlediska úplně jiný svět než to, co teď máme my.

Moderátor: Kdybyste mohl změnit svět, jakým způsobem byste ho změnil?

Janis Varufakis: Myslím, že dvě věci jsou naprosto zásadní. jednou z nich je demokratizace pracoviště způsobem, o kterém jsme hovořili dříve. Jeden člověk, jedna akcie, jeden hlas a druhá je, aby naše centrální banka, Bank of England v této zemi, poskytla každému zdarma digitální účet a PIN číslo. A pak ať si banky Barclays a Lloyds najdou důvody k existenci tím, že vám nabídnou i jiné služby než platební systém. Tyto dva kroky by skutečně způsobily revoluci ve světě, ve kterém žijeme. Zní to jako relativně malé kroky, ale svět, ve kterém žijeme, by v případě jejich uskutečnění vypadal úplně jinak,.

Moderátor: Janisi  Varufakisi, děkuji vám za váš čas.

Janis Varufakis: Děkuji vám.

1
Vytisknout
6240

Diskuse

Obsah vydání | 5. 10. 2023