Fórum Věda žije odmítá návrh změny zákona o vysokých školách

30. 5. 2011

čas čtení 2 minuty

Občanské sdružení Fórum Věda žije! nesouhlasí s věcným záměrem Návrhu změny zákona o vysokých školách a s probíhajícím legislativním procesem.

"Aktuální věcný návrh do budoucna fatálně ohrožuje kvalitu vysokého školství, přitom ovšem negarantuje úsporu vynakládaných veřejných finančních prostředků. Zcela nepřijatelnými jsou pak snahy o narušení samosprávnosti a politické nezávislosti univerzit," shrnuje výhrady Martin Krummholz, předseda občanského sdružení Fórum Věda žije!

Příprava Návrhu probíhala netransparentně a bez účasti akademické veřejnosti. Ministerstvo školství následně stanovilo natolik krátké termíny připomínkovacího řízení, že dotčeným institucím a odborné veřejnosti téměř znemožnilo koncepčně reagovat. "Nápadně krátké lhůty etap připomínkových řízení vyvolávají obrovské rozpaky. Spěch je v případě tak zásadního dokumentu nanejvýš podezřelý a nebezpečný zároveň. České vysoké školství nepochybně systémové změny potřebuje, nikoliv však ihned a za každou cenu," dodává Krummholz.

Po obsahové stránce je navrhovaný dokument principielně vadný a nekoncepční. "Žádoucí zkvalitnění systému terciárního vzdělávání nepřináší. Navrhované úpravy jsou selektivního rázu, často neodůvodněné a nedomyšlené. Místo komplexního a systémového řešení je zřejmým cílem komercializace a částečná privatizace vysokého školství, což mimo jiné může -- zcela v rozporu s proklamacemi Nečasovy vlády -- stimulovat korupční mechanismy."

Nepřijatelnými jsou pro Fórum Věda žije!: takzvaná diverzifikace, omezení samosprávy vysokých škol a akademických svobod, marginalizace odbornosti, devalvace pedagogických titulů a vysokoškolské kvalifikace, nežádoucí posílení vlivu správních rad a založení jakési "agentury pro kvalitu".

Kdo jsme Fórum Věda žije! je občanské sdružení, jehož posláním je podpořit komunikaci mezi vědci, vládními a nevládními organizacemi a veřejností, podněcovat otevřenou diskusi o vědní politice a reformě vědy a výzkumu v ČR a popularizovat výsledky vědecké práce.

0
Vytisknout
4608

Diskuse

Obsah vydání | 31. 5. 2011