POZVÁNKA:

Veřejná diskuze "Reforma vysokých škol a její důsledky"

12. 12. 2011

14. prosince jedná Rada vysokých škol (RVŠ) a Česká konference rektorů (ČKR) na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy o podobě předkládaných "reformních" zákonů. Předkládané reformy jsou nestydatým pokusem o likvidaci českého vysokého školství.Ohrožují autonomii vysokých škol, zavádí školné, aniž by byly uváženy jeho dopady, a nepovedou ke zvýšení kvality vzdělávání. O připomínkách Rady vysokých škol a České konference rektorů k návrhům věcných záměrů zákona o vysokých školách a zákona o finanční pomoci studentům budeme v předvečer tohoto jednání hovořit na FAMU s pozvanými hosty.

panelisté: rektor AMU Ivo Mathé, prorektor UK Stanislav Štech, předseda SK RVŠ Miroslav Jašurek, Jan Sládek (AS FF UK), za studenty Apolena Rychlíková (FAMU)

Zváni jsou studenti všech vysokých škol a široká veřejnost.

Debata:

Reforma vysokých škol a její důsledky
úterý 13. prosince v 17.50
Učebna U1, FAMU, Smetanovo nábřeží 2

Shromáždění:
Za svobodné vysoké školy!
středa 14. prosince od 11.00 do 13.30
před MŠMT, Karmelitská 8

0
2684

Diskuse

Obsah vydání | 13. 12. 2011