Řešením je sociálně spravedlivý přístup k potřebám lidí

3. 4. 2012

Je na čase přestat hledat chyby v jednotlivostech a poukázat na podstatu společenských vztahů. Ta začíná na hranici životních zájmů a potřeb živého organizmu. Každý živý organizmus jedinec má potřeby, které mohou kolidovat s potřebami jiných živých jedinců, píše František Kadlec v reakci na článek Sandry Wain.

Podstata úprav společenských vztahů člověka se odvíjí od jeho podstatných životních potřeb prostoru a energie nezbytných k životu a jeho generačního pokračování. Přibližně od poloviny minulého století se silně projevují tendence tyto vztahy řešit kompromisy bez užívání násilí. Problém, na kterém řešení ztroskotává, tkví v  nerovnosti lidských jedinců. Pokud lze cokoli ve společenských vztazích řešit a vyřešit, je to řešení spočívající v sociálně spravedlivém přístupu všech lidských jedinců k jejich odůvodněným životním potřebám s přihlédnutím k jejich podílu na vytvářeném společenském produktu. Dosavadní řešení tohoto problému začínala vždy hledáním a poukázáním na nepřítele, pokračovala ideologickým ovlivňováním společenských mas a končila válkami nebo revolucemi, válka ani revolta nejsou hry, v nich prohrávají všichni, i vítězové. Nehledejme nepřítele, nehledejme původce chyb minulosti, chyby, které se staly, jsou historií, historii nelze měnit, lze se však poučit a chyby napravit. Poučujme se natolik, abychom dnešní společnost směrovali k vývoji všeobecně žádoucím směrem, aniž bychom bojovali s nepřítelem. Nespekulujme o společných zájmech lidských parazitů a hostitelů, ty zájmy po pravdě jsou a stále budou nespolečné, tedy rozdílné, přímo protichůdné odstraňme příčiny parazitizmu.

0
Vytisknout
3629

Diskuse

Obsah vydání | 3. 4. 2012