Deflexe místo reflexe, výtky místo sebekritiky

30. 1. 2013 / Karel Dolejší

Vousatý vtip z dob minulého režimu si střílel z politické propagandy, která odvádí pozornost od vlastních prohřešků a nedostatků zuřivým vytrubováním chyb protistrany. Pro srozumitelnost uvádím vtip celý.

Američan: Kolik je v SSSR průměrný plat kvalifikovaného dělníka? Sovět: A vy zase bijete černochy!

Jde o klasický příklad eristického argumentačního manévru známého jako red herring, tedy odvedení pozornosti od podstaty sporu. A ještě přesněji řečeno strana, která je argumentačně v úzkých, falešně ospravedlňuje své chyby tím, že ukazuje prstem na druhého.

Tento manévr teď to, co u nás samo sebe považuje za levici, až na nečetné výjimky předvádí na pozadí právě skončených prezidentských voleb.

Politický surrealismus českých prezidentských voleb

29. 1. 2013 / Veronika Sušová-Salminen

V rámci současných materialistických společenských hodnot se určitá část Čechů stydí za to být voličem levice, protože volit levici je jako "být socka".

Je to něco podobného jako jezdit MHD. Volit pravici je pro některé součástí jakéhosi zcela falešného sebeprojektování a sebestylizování, které takovým lidem dodává pocit příslušnosti (a imitace) k těm "lepším lidem".

Miloš Zeman byl přetransformován do ztělesnění plebsu (či slovy některých členů vlády lůzy), který je vulgární, hrubý, arogantní a nekulturní, a to i přesto, že po celou dobu ukazoval, že je velmi sečtělý, vzdělaný a celkově dobře informovaný.

Surreálnost kampaně se projevila v minimálním a jenom okrajovém zájmu o samotný politický program a skutečné politické zásluhy a schopnosti obou kandidátů.

Při poslední debatě na České televizi se ukázalo, že Karel Schwarzenberg nemá co nabídnout - mimo opakování floskulí a obecných frází, doplněných prázdnými vtipy, nebylo možné zjistit (jako ostatně po celou dobu jeho kampaně), jakým způsobem chce funkci prezidenta vlastně vykonávat.

Redakce Britských listů čtenářům doporučuje tuto další vynikající analýzu prezidentských voleb i celkové české politické situace.

Prezidentské volby skončily a na jejich skutečné, objektivní hodnocení bude nutný časový odstup. Pro všechny ty občany, kteří si od voleb slibovali náznak zlepšení a vkládali naděje do občanských kandidátů nebo do Jiřího Dienstbiera, stranického kandidáta, který podle mého názoru měl potenciál ke změně politického stylu, byl výsledek prvního kola zklamáním. Tyto volby ukázaly, že většina českých občanů stále nepovažuje hledání změny za nutnost a že dává přednost zavedeným a etablovaným politikům, nutně zatíženým politickou minulostí. Problémy přerostlého politického klientelismu, korupce a nakonec ani budoucího směřování české společnosti se nestaly hlavním tématem prezidentských voleb.

Když se ruší pískoviště

29. 1. 2013 / Marek Řezanka

TOP09 vytáhla evropskou kartu. Buď se vláda připojí k politice evropského fiskálního paktu, nebo nemá důvod pokračovat ve své činnosti. Tolik hráč Kalousek, který rád ohrožuje koněm dvě významné figury najednou. V tomto případě hraje o oslabení ODS na pravici a ČSSD na levici. Využívá tristní skutečnosti, kdy se v politice řeší spíše barva a zápach protivníkových ponožek, než zásadní směřování země, její sociální situace a hospodářská a zahraniční politika.

Že bychom tedy konečně byli svědky nějaké smysluplné debaty?

Nepravda České televize: Téma Benešových dekretů "nastolil Zeman"

29. 1. 2013

Pořad Reportéři ČT ze 28. ledna 2013 tvrdil nepravdivě, že otázku Benešových dekretů v předvolební kampani nastolil Miloš Zeman. Viz ZDE, od času 17:15 se Zemanovým citátem K.H Borovského a dále do cca 18:50.

Ze záznamu prezidentské debaty ze dne 17. ledna 2013 však jasně vyplývá, že otázku Benešových dekretů nastolil Václav Moravec, když se na ně jako první zeptal Karla Schwarzenberga. Viz záznam debaty ZDE, od 1:15:50 do 1:20:07.

Česká televize: Zeman téma kampaně Benešovy dekrety sice nenastolil, ale "stočil ji k nim"

29. 1. 2013

Citace mají být přesné, milí kolegové z Britských listů. Vy bohužel dáváte do citačních uvozovek něco, co v našem pořadu nikdy nezaznělo, píše David Macháček z pořadu Reportéři ČT.

Tvrdíte, že jsem doslova uvedli toto:

Téma Benešových dekretů "nastolil Zeman".

Jenže náš komentář zní jinak, a to takto:

"Téma kampaně stočil k Benešovým dekretům."

Tato věta má jiný význam, než vaše nepravdivá citace. Poprvé téma skutečně nastolil Václav Moravec, to nikdo nerozporuje. Ale Miloš Zeman následně k tomuto tématu debatu sám iniciativně znovu přivedl (vrátil, stočil, usměrnil, navedl), když položil Karlu Schwarzenbergovi 3 další otázky.

David Macháček

Reportéři ČT

Pozn. red. BL: Citace z pořadu Reportéři ČT:

Redaktorka Jana Sotonová: ..."Citát Karla Havlíčka Borovského Miloš Zeman v této debatě nepoužil. Místo toho přišel s mnohem tvrdším útokem, který pravděpodobně rozhodl celou volbu. Téma kampaně stočil k Benešovým dekretům."

Navzdory tomu, co ČT tvrdí, už tam vznikl mýtus, že s tématem Benešových dekretů přišel Zeman

29. 1. 2013

Dobrý den, k probíhající diskuzi o tom, jestli ČT tvrdí, že Miloš Zeman přišel s tématem dekretů nebo ne, bych rád poznamenal, že ve včerejším Hydeparku položil moderátor hostovi otázku formulovanou takto:

"...jestli jste třeba věděli, že (já nevím) Miloš Zeman třeba příjde s tématem Benešových dekretů nebo něco podobného?"

Záznam je v čase 20 min 10 ZDE, napsal nám čtenář, který se nepodepsal.

O neobolševických lžích v prezidentské kampani, o nichž se z pražských médií nedovíte

29. 1. 2013

Z prezidentských voleb zůstanou v oběhu floskule o "Zemanových lžích"a "negativní kampani" (s pohotovým výčtem více či méně věrohodných důkazů). I kýčovitý obraz Karla Schwarzenberga, jenž si "zachoval čest" a nedopustil se žádných "podpásovek" (pro což důkazů netřeba, protože všichni přece dobře víme, kdo je slušný a bližší lidu). Přistrkávat Miloše Zemana ke Kremlu se smělo, ba bylo občanskou povinností (zejména v Praze), zatímco poukazy na naděje sudetských Němců spjaté s Karlem Schwarzenbergem, o nichž otevřeně psal německý tisk, byly zločinem vyhradně jen českých "xenofobů a nácků".

V prezidentských volbách bylo navíc prověřeno, že značnou část veřejnosti nepohorší velká a permanentní lež z řad knížecí družiny: totiž podlé předstírání, že místopředseda Nečasova kabinetu a předseda nejasociálnější koaliční strany TOP 09 Karel Schwarzenberg nemá nic společného s politikou vlády i vlastní strany. Týdeník Respekt bezelstně psal, jak se v sobotu "členové knížecího týmu" schovávali za dveřmi, kam ochranka nikoho nepouštěla. "Je tam s nimi i ministr financí Miroslav Kalousek, který při výsledcích prvního kola chyběl, aby volící veřejnosti nepřipomínal, že tento zájemce o Hrad je členem nepříliš populární vlády." (Respekt, 28. ledna) Ne, to žádná nízká podpásovka není!

Zdá se mi ještě horší svérázná sociologie, kterou omlátili voličům o hlavu. V prezidentských volbách prý zvítězily Morava nad Čechami, venkov nad městy, paneláky nad rodinnými rezidencemi, nevzdělaní nad vzdělanými, příjmově slabí nad lidmi bohatšími (od 30 tisíc nahoru), staří nad mladými, minulost nad budoucností. Uf! Ještěže si nevypůjčili od Josefa Vissarionoviče Stalina, co doopravdy měli na jazyku: "Zvítězila reakce nad pokrokem."

Martin Hekrdla, Dobře opancéřovaná bublina

Stanovisko Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k výsledku prezidentské volby

29. 1. 2013

Tisková zpráva Spojenectví práce a solidarity (SPaS) k výsledku prezidentské volby

SPaS vítá zvolení Miloše Zemana za prezidenta v souladu s potřebami většiny občanů České republiky a chápe tuto volbu jako vítězství levicových sil. Hodnotíme kladně vysoký zájem občanů o první přímou volbu a konstatujeme, že takto vzniklá legitimita nově zvoleného prezidenta je vysoká.

SpaS považuje za nezbytné zdůraznit, že se během kampaně přímé volby vyjevila významná úloha všech médií. Jejich postoje, a to včetně médií veřejnoprávních, nelze v žádném případě popsat jako vyvážené a objektivní. Většina médií od počátku jasně stranila Karlu Schwarzenbergovi. To musí levici vést k silnému zamyšlení nad efektivitou a smysluplností přímé volby obecně, i nad posílením mediálního vlivu levice.

Intelektuální sebevražda Revolverem

Dvě minuty nenávisti podle intelektuální revue

29. 1. 2013 / Bohumil Kartous

Totalitní myšlení, které je založeno na jednoznačném výkladu reality a na agresivním odmítání alternativy, se od toho svobodného a sebereflexivního odlišuje tím, že realitu přetváří a popírá i na vzdory hmatatelným faktům. Jsem skoro zděšen tím, že šéfredaktorka Revolver Revue, což má být intelektuálně a umělecky založený časopis, vykazuje prokazatelné tendence k tomu myslet totalitárně.

Stejně jako Milan Daniel jsem si přečetl rozhovor Jiřího Davida pro Českou pozici a docházím ke stejnému závěru: Jiří David velmi přesně poskytl estetickou, sémiotickou i politickou analýzu předvolební kampaně, s důkladností a erudicí vysoce převyšující český mediální standard. Velmi pregnantně vystihuje podstatu událostí.

Jan Hřebejk: "Rudá a hnědá prasata táhla lháře a demagoga na Hrad"

29. 1. 2013

O prezidentských volbách a etice se píše a mluví už několik dní, píše Jiří Švejda. Diskutuje se křupanství, lidská spodina, chudoba duše i inteligence, urozená a intelektuální noblesa i jasně daná morální převaha. Výrokem tohoto období je pro mne osobně zhodnocení výsledků voleb, které pronesl režisér Hřebejk v sobotním večerním zpravodajství televize Prima z pražské Lucerny. "Rudá a hnědá prasata táhla lháře a demagoga na Hrad."

Koho tím myslel? Všechny Zemanovy voliče? Nebo snad pouze ten jejich necelý půlmilion, který přehlasoval druhého kanidáta?

Označil tak Zemanův volební štáb? Nebo své kolegy a kolegyně, kteří Zemana veřejně podporovali? Způsobila to hysterie? Nebo hluboce zažitý pocit osobní nadřazenosti?

Myslím si, že dokud se pan Hřebejk neomluví, vyřazuje se ze společnosti byť jen řekněme normálně slušných lidí.

Tuto glosu z Britských listů opsaly a mírně rozšířily První zprávy - bez udání zdroje ZDE

Tak nám zvolili prezidenta

29. 1. 2013 / Lubomír Brožek

"Tak nám zvolili prezidenta", řekla by možná dnes posluhovačka panu Švejkovi, jenž by se otázal, nepřestávaje mazat revmatická kolena opodeldokem: "Kerýho prezidenta, paní Müllerová? Já znám dva..." Nakonec by se shodli, že "toho tlustýho, nábožnýho", jenž hlasoval pro církevní restituce, vědí, toho s tím červeným čírem, co ho mládež nová, mládež Schwarzenbergova nosí v klopě..., tak toho ne. Toho druhého, co je, pravda, také tlustý, ale nemá číro a mládež nová ho sice v klopě nenosí, ale zato mu maluje na plot, skryta nocí a posílena vírou jedině pravou, neboť naší, vírou vymítačů názorů odlišných, červené pantákly a jiná mediálně vděčná muří znamení.

Volební hlasy pro Schwarzenberga za pivo

29. 1. 2013

To, jak média u nás straní jen panu knížeti je už nehoráznost. Všude se teď rozmazává inzerát, který vyšel v deníku Blesk, je tomu dáván prostor v médiích, vyzýváno k připojení k žalobě apod. Ale to, že na straně pana knížete došlo k podobné nehoráznosti v den voleb, nechce nikdo z médií slyšet ani medializovat, píše Jarmila Pavlicová.

V první den voleb jsem jako členka volební komise podala oznámení na policii ČR na č. 158, že mám důvodné podezření na porušování volebního zákona. Oznámila jsem, že u nás v Mohelnici, okres Šumperk, je na jedné z restaurací vylepen plakát, že každý, kdo bude volit pana knížete, dostane zdarma pivo, ovšem musí přinést volební lístek pana Zemana, aby dokázal, že ho nehodil do urny.

IDnes: Zeman je komunista

29. 1. 2013

Narodil se (1944) a vstoupil do KSČ (1968). Mezi tím nebylo NIC. Prostě NIC. Kdo nevěří, ať si pořídí včerejší Mladou frontu. Tam je k nalezení "strukturovaný životopis" nového prezidenta krok za krokem. Další životní milníky (zaměstnanec, poslanec, předseda, kandidát atd.) následují až potom. Ecce homo Zeman ! - podle včerejší Mladé fronty. Je to prostě komunista. Ó, jak je ten český svět jednoduchý. Stačí umět číst Mladou frontu, píše Michal Vimmer.

Pozn. JČ: Pražská média a tamější "kulturní fronta" má závažný problém. Jak se ukázalo ve volbách, oni totiž většinu národa neoslovují. Mohou protizemanovsky běsnit, jak chtějí, ale voliči, kteří Zemana zvolili, je neposlouchají. Svým běsněním si dál poškozují důvěryhodnost. Jedinou cestou z této problematické situace by byla změna strategie a objektivní psaní. Po znovuzískání důvěryhodnosti by pak měla váhu i jejich kritika, třeba i Miloše Zemana. Jenže v neobolševickém zápalu toho pražští aktivisté nejsou schopni.

Téma odsunu sudetských Němců nastolil Václav Moravec, ne Miloš Zeman

29. 1. 2013

Dobrý deň, posielam vám link na dnešný rozhovor s členom tímu Miloše Zemana Liptákom, píše Igor Daniš. Jeho slová napovedajú verzii, že manažéri produktu Karel Schwarzenberg sami vyvolávali trenie potom, čo sa ich pracovník KS dopustil nešťastného, ale pravdivého a autentického výroku, aby vzbudili ešte väčšie negatívne emócie. Samozrejme rešpektujem a tak trochu obdivujem ich intelekt, pretože dokázali kde koho preľstiť a omotať si ho okolo prsta.

Poradca Zemana: Slovenské voľby môžu priniesť nové tváre ZDE

Zkušenost z divadla Hybernie

29. 1. 2013 / Petr Pokorný

Nejprve bych rád pogratuloval vítězi prvých přímých prezidentských voleb p. ing. Miloši Zemanovi (dále M.Z.). Jeho vítězství o 10 procentních bodů v této Republice, ovládané finanční mafií a z velké části soukromými zahraničními médii a po více jak dvouměsíční masírovací kampani, je skutečně rozhodné. Ale volby skončily a nyní by mělo nastat uklidnění -- tedy alespoň v demokratické společnosti. Bohužel se ukazuje, že asi nejsme demokratickou společností, anebo nejsme slušní lidé. Celá volební kampaň a zvláště II. kolo to jen ukazovalo. Kdo je agresivní, bylo vidět v předvolební kampani a co je horší i nyní, kdy už je po volbě.

Mažňáka nebo Mažňáka?

28. 1. 2013

Publikujeme podle našeho názoru vynikající analýzu současných českých politických poměrů, jak je odhalila přímá volba prezidenta, z pera jednoho pracovníka české státní správy. Situace je v ČR dnes taková, že by zveřejnění jeho totožnosti bylo bezpochyby přímým ohrožením jeho existence, proto jsme nuceni text publikovat anonymně, totožnost autora je redakci Britských listů známa.

Bdícího či spícího, abychom byli alespoň trochu věcnější? Ale raději vážně: čeští voliči (a Pražané), vzpamatujte se! Že rádi kupujete maso plné vody, protože neumíte trojčlenku, to je víceméně izolovaným problémem každé domácnosti. Ale jaké alternativy jsme si to připravili pro druhé kolo prezidentské volby? Nemám nic proti možnosti každého občana ČR ucházet se o post prezidenta republiky, je-li alespoň bezúhonným. Poslední slovo mají voliči a co budou chtít a co si zaslouží, to dostanou. Jenže jak se máme my, pro které není politický systém ČR jen pouhá pasivní televizní zábava mezi 19. a 20. hodinou, stylizovat do role demokratů, vhazujících si svůj tajný hlas do urny a nevnucujících ostatním své postoje -- jsme-li vězněni uprostřed odporné placené podbízivé marketingové kampaně, agitek a zas a znovu trapně selhávající autocenzury médií? Mám za to, že pro rovnost zbraní je třeba něco dělat a alespoň nabídnout názor a k němu argumenty. A pokud ne u příležitosti obsazení postu prezidenta, tak při následných parlamentních volbách ZDE, kde se už dá zkazit opravdu hodně.

Jak dlouho ještě budeš zneužívati naší trpělivosti, Baborová?

28. 1. 2013 / Pavel Táborský

Tuto klasickou, volně přeloženou senátní otázku z římských dob si asi kladou organizátoři a duchovní vůdci jihočeských studentských demonstrací, hladovek a stávek. Je až neuvěřitelné, co si ta učitelka vůbec dovoluje. V demokratickém státě je členkou parlamentní politické strany, za kterou si klidně kandiduje v krajských volbách, ta strana ještě navíc po beztak zmanipulovaném volebním úspěchu uzavře jakousi nepochybně zločinnou koalici s další podezřelou levicovou stranou. Učitelka Baborová se po koaličním jednání stane bez studu krajskou radní za školství. Jak odporné a pro českou a zejména jihočeskou demokracii naprosto nepřijatelné.

Občanský odpor se vyplácí

29. 1. 2013

Prohlášení krizového štábu pracovníků ve zdravotnictví

Více než rok trvající krize vzniklá vypovězením smluv zdravotními pojišťovnami všem 189 nemocnicím v ČR končí. S nemocnicemi se o nových smlouvách dohodly všechny zdravotní pojišťovny. Smlouvy jsou již podepsány nebo budou podepsány v nejbližších dnech. Zbývá dořešit některé problémy v plnění dohody s VZP ČR.

(Ne)mocná média

28. 1. 2013 / Bohumil Kartous

Výsledek voleb neukazuje ani tolik reakci na mediální manipulaci, jako spíše limity mediálního vlivu.

Jak prezidentské volby dopadly, je vcelku podružné, ačkoliv se vyrojí ještě tisíc zasvěcených spekulací o tom, co výsledky znamenají, čím byly způsobeny a co přinesou. Důležitější je ale to, co se odehrává na pozadí.

Rýsují se dvě výrazné tendence: ta část společnosti, která je podle standardních měřítek považována za "vzdělanější", "odpovědnější", "prozíravější" atp. se projevila jako velmi naivní a stejně manipulovatelná jako ty společenské vrstvy, u nichž se to vzhledem k jejich statistickému popisu předpokládá.

Zároveň je ale patrné, že ani řízená informační kampaň velké části vlivných médií nezkonsoliduje víc než nějakých 30 % elektorátu.

Obě tendence jsou ve vzájemném, velmi paradoxním vztahu. Zatímco se obecně předpokládá, že ti méně formálně vzdělaní a méně majetní jsou tzv. "hloupější", a tedy jednodušeji manipulovatelní, v těchto prezidentských volbách došlo na výrazné popření tohoto zažitého paradigmatu.

Prezidentská kampaň ukázala, že vhodně designovaný a zacílený marketing dokáže z nějakých 10 % vykřesat klidně trojnásobek.

Kritický bloc-notes, I. 3. 2013

29. 1. 2013 / Josef Brož

Pláč. Potkávám na ulicích a v metru (zejména mladé) spoluobčany, co mají na klopě stále Karla. Ano, toho Karla VII. Schwarzenberga, předsedu TOP 09 a ministra zahraničních věcí, ještě do soboty kandidáta na prezidenta České republiky. Cítí se patrně jako hrdinové po prohrané bitvě.

Jak to říká herec Martin Dejdar v cyklu Zdivočelá země? "Nevyhráli jsme, ale také jsme neprohráli."

Pocit morálního vítězství má rysy masochismu, protože prohra může být vítězstvím. Řekněme si to rovnou, Karel Schwarzenberg, při vší úctě, zvedl ze židle pouze ty, kteří věří vzdušným zámkům. Bylo jich méně než realistů -- o téměř celých deset procent.

Vzkaz dárcům finančních příspěvků pro Britské listy

28. 1. 2013

Vážení dárci,

někteří z vás nás v posledních dnech požádali o potvrzení vašeho finančního daru pro Občanské sdružení Britské listy pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

Bohužel jsou ty maily nedohledatelné ve víru stovek emailů, které jsme obdrželi v souvislosti s prezidentskou volbou. Nemáme žádné administrativní zaměstnance a potvrzení vydává šéfredaktor, který to prostě nestihl a zpětně už to nedohledá. Prosím tedy s omluvou dárce, kteří potřebují daňové potvrzení, aby nám napsali znovu.

Finanční příspěvky na provoz Britských listů potřebujeme, máme-li zachovat v českém prostředí tak potřebný jejich nezávislý hlas. Přispět lze například na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Další podrobnosti ZDE

Děkujeme.

šéfredaktor.

Retro styl HN, LN, MfD a Respektu

28. 1. 2013 / Radim Hreha

Vítězství Miloše Zemana ve svobodných prezidentských volbách a zejména jeho silný mandát evokoval nezvykle upřímné komentáře aktivistických novinářů MfD, LN, HN a zejména Respektu. Autorské úsudky psané v jakémsi retro stylu však více méně připomínají produkty úsilí normalizačních novinářů. Za všechny stačí citovat jeden z komentářů Respektu.

CESTA: Panel diskutérů se hádal s publikem o Zemana

29. 1. 2013 / Štěpán Kotrba

Veřejná diskuse, věnovaná průběhu, výsledku a dopadům prezidentských voleb "Jak hodnotit první přímé prezidentské volby?", které se účastnil senátor a místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier; vedoucí katedry politologie Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Vladimíra Dvořáková, komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov, politolog a ředitel New York University Prague Jiří Pehe a které za moderace Víta Klepárníka smutně sekundoval teoretik médií Jan Jirák z katedry mediálních studií FSV UK, se zvrhla. Nebyla nestranným a pluralitním hodnocením, ale vyjadřováním sympatií aktivistické části panelistů k Jiřímu Dienstbierovi. Byla polemikou s publikem, kterému fobie aktivistické části panelistů vůči Miloši Zemanovi nekonvenovala.

Setkání zakončil Vít Klepárník citací Karla Schwarzenberga, že Jiří Dienstbier bude za pět let určitě důstojným prezidentem. Neřekl už, zda České republiky....

AUDIOZÁZNAM 40 MB WMA

CESTA: Z debaty mám jiný dojem než Štěpán Kotrba

29. 1. 2013

Zúčastnil jsem se rovněž tohoto setkání, ale měl jsem z něho zcela odlišný dojem než pan Kotrba. Mně to připadlo jako střízlivé zhodnocení voleb s kritikou obou kandidátů (ale více ovšem Miloše Zemana). Potěšilo mě ovšem, že jsem se dověděl, že jsem hlasoval v obou kolech stejně nebo podobně jako ti z panelistů, kteří veřejně deklarovali, jak volili (tím ovšem může být můj postoj zkreslený), píše Rostislav Laifr.

Měl jsem z toho dobrý pocit, že jednak existují lidé, kteří jsou schopni prohlédnout politikům jejich různé finty a že snad existují i lidé, kteří to myslí v politice poctivě a byli by schopni aspoň částečně vrátit důvěru lidí v politiku.

Kritika pana Kotrby, že diskutující nekritizovali dostatečně přítomného Jiřího Dienstbiera, mi připadá paradoxní vzhledem k tomu, že Britské listy se v poslední době zaměřily především na kritiku Karla Schwarzenberga a nebyly podle mne vyvážené.

Je jistě škoda, že v diskusi nezazněla odpověď na poznámku pana Kotrby o dvojím občanství. Myslím ale, že si to pan Kotrba také zavinil sám; kdyby formuloval tuto otázku stručně a jasně místo poněkud zdlouhavého příspěvku, jistě by se na ni dostalo.

Česká prezidentská volba a lekce z "Arabského jara"

28. 1. 2013 / Karel Dolejší

Využiji některých paralel, abych poukázal na jisté zajímavé stránky současné povolební situace v České republice na příkladě tzv. "Arabského jara" v Egyptě. Jistě se okamžitě objeví výtky, že srovnávám nesrovnatelné; já nicméně netvrdím, že zde existuje nějaká plná srovnatelnost, ale pouze to, že lze nalézt některé zajímavé paralely. A na příkladě, na němž nejsme zrovna sami emočně angažováni, lze často dobře pochopit i leccos z vlastní situace.

Zeman jako zaslepený fanatik?

28. 1. 2013

Vážený pane Dolejší,

ve Vašem článku "Česká prezidentská volba a lekce z ' Arabského jara' M.Zemana" charakterizujete jeho vztah k islámu jako postoj "zaslepeného fanatika". Odvoláváte se na rozhovor ZDE. V tomto rozhovoru mluví však Zeman o islámském FUNDAMENTALISMU. Měl byste uznat, že tyto dva pojmy, tj. islám a islámský fundamentalismus ani zdaleka neznamenají jedno a totéž. Jinak si myslím, že Zeman je poněkud drsný pragmatik, ale "zaslepený fanatik" ani náhodou. Samozřejmě nepředpokládám, že svou manipulaci s pojmy uznáte a zveřejníte, píše Ladislav Brzobohatý.

Pozn. JČ: Zeman však zároveň v rozhovoru hovoří o islámu jako o "náboženství lásky i nenávisti". Také podporuje brutální vojenské akce Ruska v Čečensku, což je z hlediska objektivních faktů naprosto nepřijatelné. Rusové totiž brutálním masakrováním Čečenců terorismus samozřejmě vyvolávají. Dokázáno rozsáhlou faktografickou literaturou. Kdyby se např. Britové chovali v Severním Irsku tak, jak se Rusové chovají v Čečensku, měli by v Británii teroristické útoky každodenně.

Velký Izrael: osad se nikdy nevzdáme!

29. 1. 2013 / Jiří Kalát

Svatá země 4. týdne roku 2013: Asi nejdůležitějším tématem minulého týdne byly volby, které dopadly, jak dopadly, ale tom níže. Došlo k několika dalším zabitím Palestinců s tím, že izraelský Šin Bet vydal zprávu, ve které se raduje natím, že v roce 2012 při incidentech na západním břehu Jordánu nezemřel žádný Izraelec. Tohle všechno a ještě trochu navíc.

Wikipedie, wikipedisté a fakta o paní Schwarzenbergové

28. 1. 2013

Na Wikipedii může kdokoli napsat cokoliv v jakémkoliv článku a přidáním třeba falešné informace zcela pozměnit faktický obraz daného objektu pro milióny lidí. Proto existují různé systémy, jak vkládání nepravdivých či zkreslujících informací zabránit. Např. existuje pravidlo o zdrojování, které ukládá, že každá nezjevná informace musí být ozdrojována a pokud tak není učiněno, může ji každý zdůvodněně odstranit. Existuje také sorta lidí, kteří "hlídají" poslední změny a okamžitě odstraňují otevřené vandalismy a pokusy o hrubou propagandu. Čest jejich práci, píše Petr Losert.

Evropa na smrtelné posteli

28. 1. 2013

Evropa není v krizi. Evropa umírá.

Ne v zeměpisném slova smyslu, samozřejmě, ale Evropa jako idea. Evropa jako sen a projekt.

Ta Evropa, jež byla chválena Edmundem Husserlem ve dvou velkých přednáškách ve Vídni a Berlíně, v době, kdy táž Evropa sama mířila k nejtemnější kapitole svých dějin.

Evropa jako spojenectví a symbol, vize a základ. Ta Evropa, již budovali naši předkové, nová koncepce, která v poválečné době obdařila lidi mírem, prosperitou a demokracií - dobry, která nelze přecenit. Táž Evropa je opět na nejlepší cestě rozpadnout se nám před očima.

Umělec Jiří David Revolver Revui

Pomlouváte mě neprávem

28. 1. 2013 / Jiří David

Mila Terezie a Viktore, redakce Revolver Revue

je mi smutno, ze musím zrovna vám dvěma, jež si dlouhodobě osobně vážím a respektuji, napsat, ze jste se ve svém Bubínku se svou "gratulací" dopustili odporného, veřejného podrazu a tím i účelové nepravdy, tedy vlastně záměrné lži.

Nikdy jsem nikoho soukromě a ani veřejně nevyzýval, aby volil Zemana, či nevolil Schwarzenberga. Nikdy a nikde jsem nepoužil, neřekl, nenapsal, ze podporuji M.Zemana a že si ho přeji za prezidenta.

Šéfredaktorka Revolver Revue:

Jiří Davide, stal ses součástí prozemanovské kampaně

28. 1. 2013

Reakce na otevřený dopis Jiřího Davida "Pomlouváte mě neprávem"

Milý Jiří,

pokud Ti šlo o to "odmítat se podílet na kampani", není mi jasné, proč ses nedržel stranou, ale naopak ses součástí té kampaně dobrovolně, opakovaně a halasně stal. Pokud jsi to celé myslel jinak, než to vyznělo, omluva to v Tvém věku a při Tvých zkušenostech s veřejným a mediálním prostorem není. Na závěr jen připomínám, že text, na který odpovídáš, byla gratulace vycházející z Tvého veřejného angažmá, a nikoli výzva k diskusi s Tebou.

Terezie Pokorná

šéfredaktorka Revolver Revue

Jiří David jen reálně popsal situaci

28. 1. 2013 / Milan Daniel

Vyjádření Jiřího Davida a odpověď šéfredaktorky Revolver revue Terezie Pokorné mne vyprovokovaly k tomu, abych hledal, co je podstatou sporu. O postoji Jiřího Davida nejlépe vypovídá obsáhlý rozhovor, který poskytl serveru Česká pozice. Ten rozhovor rozhodně stojí za přečtení.

David v něm racionálně popisuje realitu Schwarzenbergovy kampaně a konstatuje, že šlo v podstatě o davovou psychózu. Nedělá to z nějakých ideologických, ale naprosto věcných pozic. Na jeho požadavek, aby redakce Revolver revue věcnými argumenty doložila, jak svým "angažmá" přispěl k tomu, že Miloš Zeman bude na Pražském hradě, šéfredaktorka neodpověděla, resp. se odpovědi rádoby elegantně vyhnula s tím, že šlo o "gratulaci".

Výše zmíněný rozhovor samozřejmě vybočil ze záplavy iracionality, jíž byl před volbami mediální prostor přesycen. Jiří David v něm ale na rozdíl od svých kritiků dokázal, že svou hlavu používá k myšlení. Vykládá-li si ovšem Revolver revue schopnost kriticky myslet jako špatnost a současně se domnívá, že jí je podporován nově zvolený prezident, je mi jí skutečně líto. Je tomu právě naopak: Zeman byl zvolen i proto, že se většina médií chovala nekriticky a pokoušela se pana Schwarzenberga do veřejného prostoru vnutit jako společného kandidáta občanské společnosti, aniž by současně předložila věrohodné argumenty, jež by takou kandidaturu legitimizovaly. Placky knížete s čírem či pěvecký sbor českého PEN klubu jimi rozhodně nebyly.

Jak IHned "informuje" o "názoru" z BBC:

28. 1. 2013

"BBC popsala příštího českého prezidenta jako náruživého pijáka a silného kuřáka, který, zdá se, získal podporu mnoha chudších, starších voličů z oblastí země, které nejvíce utrpěly ekonomickou krizí." To píše server Ihned ZDE.

BBC je veřejnoprávní médium a jako takové má zakázáno šířit svůj vlastní názor na cokoliv. Proto je tvrzení IHned, že "BBC "popsala Zemana..." chybné. Všimněte si, že se BBC od všech charakteristik distancuje, slovy jako "zdá se", "podle názoru mnohých" atd.

Způsob, jak IHned o informacích BBC o české prezidentské volbě informuje, je velmi instruktivní. Připomíná to práci Rudého práva před rokem 1989, které si také vytrhávalo z kontextu jen to, co se mu hodilo. BBC totiž s "chudšími voliči, obětmi hospodářské krize", kteří "jak se zdá", především hlasovali pro Zemana, podprahově sympatizuje, vyplývá to z kontextu, kdežto IHned se jim kontextově vysmívá. Posuďte sami.

Zpráva, kterou o vítězství Miloše Zemana vydala BBC je toto:

26. ledna, 19.14: Bývalý český premiér Miloš Zeman zvítězil v České republice v prezidentských volbách. Poprvé se hlasovalo přímou volbou.

V druhém kole hlasování získal 55 procent hlasů, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg 45 procent.

Pana Zemana mnozí považují za politika, který náruživě pije a silně kouří. Je znám svými chytrými bonmoty, jimiž uzemňuje oponenty. Zatímco stoupenci pana Zemana oslavovali jeho vítězství, Rob Cameron vysvětlil význam jeho nové role:

(video Zemanových stoupenců, oslavujících v jeho přítomnosti jeho vítězství)

Rob Cameron: Prezident je v České republice ceremoniální pozice, skutečnou moc mají parlament a vláda. Avšak oba muži, kteří zastávali tuto funkci za posledních dvacet let, bývalý disident Václav Havel a Václav Klaus, učinili prezidentský úřad svou osobností velmi výrazným. Takže je to vlastně velmi vlivná funkce, zejména v zemi, kde vlády nejsou zrovna stabilní. V této zemi vládne politická deziluze z korupce a mafiánství mezi politiky a Zeman nebyl zrovna slibným kandidátem pro ty, kdo chtěji tlustou čáru za minulostí, pevný boj proti korupci. Zeman řekl, že zasáhne proti korupci, ke které v České republice dochází, ale pro mnoho lidí, kteří chtěli odříznutí od minulosti, je jeho vítězství zklamáním. V očích diplomatů a úředníků v Bruselu byli oba kandidáti Miloš Zeman i ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, vítanější alternativou než současný prezident Václav Klaus, který byl silně euroskeptický a neustále útočil na evropskou integraci, kritizoval euro, a tak dále. Diplomaté a úředníci v Bruselu a v mnoha dalších evropských zemích budou pociťovat ulehčení, až pan Klaus odstoupí a bude nahrazen panem Zemanem.

Zdroj: ZDE

V druhém, rozpracovaném článku, píše Rob Cameron ještě toto:

Volební výsledek je triumfálním návratem pro muže, o němž si mnozí mysleli, že v politice skončil. Před deseti lety byl při svém pokusu stát se prezidentem pan Zeman zostuzen - nehlasovali pro něho tehdy ani členové jeho vlastní strany. Strávil většinu posledního desetiletí v důchodu na své venkovské chatě, ale nyní se vrací do politického života s velkým důrazem. Zdá se, že získal podporu mnoha chudších, starších voličů z regionů, které jsou obětí hospodářské krize.

I když jsou Češi všeobecně politikou zklamáni, dostavili se k prezidentským volbám ve velkém počtu a hlasovali pro dva velmi odlišné kandidáty - pana Zemana, ironického bývalého sociálnědemokratického premiéra, a Karla Schwarzenberga, starého, aristokratického ministra zahraničí. Městská elita hlasovala hromadně pro Schwarzenberga, jehož silně podporovali mnozí ve sdělovacích prostředcích a který měl i silnou facebookovou podporu. Knížeti s titulem je 75 let, ale byl divoce populární mezi mladými městskými voliči. Pro Schwarzenbergovy stoupence je to trpká porážka.

Vyrůstá na facebooku pátá kolona? Proti komu?

28. 1. 2013

Dne 12. 5. 2012 byla na Facebooku založena skupina pod názvem "Lidé nad 50 let nemají právo žít". Ve slovech bezejmenného autora se hlásá, že "Důchodci zatěžují naši ekonomiku, pokud každého neproduktivního člověka zabijeme, tak bude práce pro mladé a peníze pro stát. Biologicky přestává být člověk kolem padesátého roku. Komunitu lze navštívit na webu Facebooku: ZDE, píše Jaromír Pátra.

V úvodní preambuli autor uvádí, že "Všude se mluví o ekonomické krizi, kde brát peníze na důchody, nezaměstnanost. A já se ptám, kdy tomu bude konec? Brzy, pokud vyhladíme všechny, kteří brzdí rozvoj lidstva!" a dále mj. líše: ...kdyby se zabili staří lidé po celé Evropě, tak by bylo po krizi".

Dnešního dne má skupina již 86 sympatizantů, což sice není mnoho, nicméně mne zaráží, že vůbec jsou. Je autor člověkem duševně vyšinutým, náležejícím do zařízení pro duševně choré nebo se jedné o trend, jenž má svou příčinu. Nenaplňuje tato akce skutkovou podstatu trestného činu násilí proti skupině obyvatel? Jedná se o osamělý výkřik nemocné osoby nebo by se tím měly zabývat orgány činné v trestním řízení?

Pozn. JČ: V angličtině dokáže Facebook kontrolovat docela efektivně nepřijatelné výroky či postoje a z facebooku je odstraňovat. Potíž je, že tento americký server to nezvládá v "exotických" jazycích, jako je čeština, tam kontrola slušnosti a případného porušování práva nefunguje vůbec.

Británie plánuje reklamní kampaň pro Bulharsko a Rumunsko, odpuzující přistěhovalce

28. 1. 2013

"Prosím, nestěhujte se do Británie. Pořád tam prší, je tam nezaměstnanost a platy jsou nízké." Britská vláda uvažuje o tom, že si zaplatí v Bulharsku a v Rumunsku reklamní kampaň, jíž se bude snažit přesvědčit Bulhary a Rumuny, aby se nestěhovali do Británie, až příští rok jim to povolí Evropská unie.

Jeden ministr se o víkendu v Británii vyjádřil, že účelem kampaně je vysvětlit Bulharům a Rumunům, že v Británii nejsou ulice dlážděny zlatem. Vláda také připravuje předpisy, podle nichž bude pro přistěhovalce obtížnější využívat britských sociálních služeb. Chce také z Británie odsunout osoby, které si do čtvrt roku nenaleznou práci.

V důsledku nedávného rozhodnutí britského premiéra Camerona, že chce r. 2017, pokud vyhraje volby, uspořádat referendum o tom, zda má zůstat Británie v EU, nabyli konzervativní poslanci odvahy (někdo by řekl drzosti) a mnozí z nich chtějí, aby Británie odmítla příští rok umožnit Rumunům a Bulharům usadit se na jejím území, i když to rozhněvá Brusel.

Paradoxně vydala Británie během loňských letních Olympijských her miliard liber na vytvoření pozitivního obrazu Británie, nyní chce Bulhary a Rumuny přesvědčovat, že je to hnusná země.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Individualita a Báječný nový svět

28. 1. 2013

Člověka lze charakterizovat jako skupinově žijícího tvora, který si uvědomuje svou existenci. Instinkty obsahující individuální (sebezáchovné) i druhové (kolektivní) reakce byly v průběhu evoluce a rozvoje schopnosti cíleného jednání na smyslové podněty či vjemy nahrazeny inteligencí, která z něj udělala "vládce" této planety. Inteligencí získaná možnost přetváření okolí ve prospěch individuálních zájmů jedinců však vůbec není vyvážena etickými kodexy zabezpečujícími prospěch komunity -- celého lidstva, píše Elio Hájek.

Temná strana uvědomělého občanství

28. 1. 2013

Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly, říká známé pořekadlo. V kontextu dnešní doby najdeme nemnoho událostí, které jeho smysl a hloubku vystihují tak dokonale, přesvědčivě a zároveň i děsivě, jako situace kolem právě proběhlé přímé volby prezidenta republiky, píše čtenář, který se představil jako Jan Janský.

Co vy na to, profesore Franzi?

28. 1. 2013 / Jiří Matuszek

Přiznám se, že jako technicky vzdělaný člověk a už ne mladík, jsem před prezidentskou volbou o panu Vladimíru Franzovi nevěděl, a že v průběhu kampaně před prvým kolem volby jsem se o jeho program a názory příliš nezajímal. Měl jsem svého favorita! Po přečtení rozhovoru uveřejněného v Mladé frontě Dnes v sobotu dne 19. ledna 2013 jsem toho začal litovat. Musel jsem obdivovat přesnost, s jakou pan Franz vyhmátl zdroje problémů současné společnosti. "V ústavě se říká, že prezident je odpovědný všem lidem, ale není úplně jasné, komu jsou odpovědné politické strany, jimž dává ústava takovou důležitost." Tato věta ze zmíněného rozhovoru mluví sama za sebe. Závěrem pan profesor konstatuje, že odpověď na otázku jak dál je teprve nutno najít. Jinak současný politický systém bude pořád produkovat sebe sama.

Volby prezidenta a fenomén změny

28. 1. 2013 / Stanislav A. Hošek

Zaznamenal jsem, že nejfrekventovanějším slovem kandidátů na prezidentskou funkci, většiny politologů, politiků i mnoha občanů, vyjadřujících se k právě ukončeným volbám, bylo poněkud neurčité slůvko "změna". V následujícím textu jsem se proto pokusil zamyslet se nad problematikou změny, v souvislosti s prezidentskou volbou, alespoň v několika ohledech. Podotýkám, že nejde o pohled ani úplný, ani analytický, leč přece jenom jaksi širokospektrálnější.

Schwarzenbergova kampaň nebyla amatérská

27. 1. 2013 / Čestmír Rovný

Schwarzenbergova kampaň nebyla amatérská, jak se domnívá Luděk Staněk, píše Čestmír Rovný. Mediální nadvláda, kterou kampaň disponovala, byla téměř totální, Miloš Zeman se nemohl se svým volebním týmem prosadit prakticky v žádném komerčním ani státním médiu.

Britské listy sehrály roli jednoho z mála nezávislých informačních zdrojů, které se snažily o nezávislost a objektivitu informací. Prostředky a technologie mediální manipulace, které byly ve prospěch Karla Schwarzenberga použity, by zasluhovaly hlubší odbornou analýzu, ale podobnost s tzv. barevnými revolucemi, které přivodily, nebo se pokusily přivodit mocenskou změnu v mnoha zemích bývalého východního bloku je očividná.

O nepromyšleném moralizování

27. 1. 2013 / Boris Cvek

Byla oproti volbě Zemanovi morální volbou ta, která by volila člověka, jemuž podle jeho vlastních výroků nevadí korupce a který srovnává uplácení poslanců, kteří se vzdali mandátů, s koupením si sexu za náhrdelník v rámci "partnerského" (pokud si někdo kupuje sex za náhrdelník, není to podle mne už partnerství, ale konkubinát) svazku?

Byla morální ta volba, která volí prvního místopředsedu Nečasovy vlády a předsedu strany TOP09? Bylo morální volit toho, kdo se nepostavil proti Kalouskově hysterii a bezprecedentnímu nátlaku na policii v případu vyšetřování Vlasty Parkanové? A je nakonec morální opěvovat něčí původ, kádrovat lidi podle toho, do jakého sociálního prostředí se narodili? Volit někoho vlastně jenom proto, že je to kníže, protože jiné výrazné zásluhy nemá?

Jsem šokován moralizováním, které se objevuje po prezidentských volbách, nad tím, že lidé volili nějak nemorálně, když volili Miloše Zemana. Volby nejsou přece bitvou morálek, nýbrž vystihují určitý sociální, ekonomický, politický stav společnosti. Když někdo skoro nemá, co jíst, nebo je dřen exekutory z kůže kvůli tomu, že ho stát neochrání před desítkami tisíc lichvářských společností v tomto státě, nebo jeho syn či dcera kvůli přebujelé chobotnici hazardu skončí ve vězení, tak těžko bude volit majetného, který sedí ve vládě, zodpovědné za současný stav.

Václav Žák o opoziční smlouvě

27. 1. 2013

Mnozí propadají nepřemýšlivé propagandě pražských médií i o tom, že tzv. "opoziční smlouva" (kterou si prakticky po deseti letech skoro nikdo pořádně nepamatuje) bylo "zosobněné zlo". Je užitečné si v této věci přečíst názor Václava Žáka (JČ):

Opoziční smlouva a nulová tolerance

Existuje málo událostí našich moderních dějin, o nichž existuje horší mínění než o tzv. "opoziční smlouvě". Jde o léta 1998 -- 2002, kdy byl premiérem menšinové vlády Miloš Zeman. Prý došlo k vyřazení kontrolní funkce opozice, k bezostyšnému rozparcelování moci ve státě, k systematické korupci, jejíž důsledky neseme do dnešních dnů... Je to skutečně mimořádně zajímavý fenomén. Ukazuje názorně, že v jistých situacích jsou média a veřejné mínění silnější než politika. V dobrém -- i ve zlém.

Kompletní článek ZDE

PŘISPĚJTE FINANČNĚ NA PROVOZ BRITSKÝCH LISTŮ

Hospodaření OSBL za prosinec 2012

7. 1. 2013

V prosinci 2012 přispělo finančně na Britské listy 210 osob bankovním příkazem celkovou částkou 64 984,45 Kč, dobrovolným předplatným prostřednictvím mobilu v září 2012 částkou 2801,71 Kč.

93 čtenářů Britských listů přispělo v prosinci 2012 na projekt ke zcivilizování exekutorské praxe částkou 60 421,37 Kč. Konečná částka k dispozici Britským listům k 31. 12. 2012: byla 258 165.75 Kč, z toho na exekutorský projekt 161 475.59 Kč a na na provoz Britských listů 96 690.16 Kč.

Prosíme: v příspěvcích nepřestávejte, musíme hradit průběžné náklady, i když se je snažíme udržovat na minimu.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno nově zaslat i z mobilního telefonu nebo na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500. Adresa banky je 120 00 Karlovo nám. 10, Praha 2. Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz. Prosíme, neposílejte příspěvky ze zahraničí na konto v pražské Raiffeisenbance, ale pošlete ho na paypal. Při poukazu příspěvku do Raiffeisenbanky ze zahraničí totiž zaplatíte za transakci bankovní poplatky ve výši více než 500 Kč. Děkujeme.

Jako v České republice oficiálně registrované občanské sdružení poskytujeme potvrzení o přijetí příspěvku pro daňové účely osobám, které v ČR platí daně.

30216