Pesticidy: Ohýbání evropských pravidel otevírá brány pro již zakázané chemikálie

4. 4. 2012

V rámci procesu schvalování pesticidů členské státy Evropské unie a Generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) v masovém měřítku tolerují "díry" v bezpečnostních datech. K takovému závěru došla organizace PAN Europe, když analyzovala jeden z hlavních systémů pro udělování výjimek, který regulátoři nazývají "resubmission" - opětovné předložení pesticidů ke schválení. Ve vzorku 10 pesticidů opětovně předložených schválení se v 10 případech ukázalo, že kvůli chyběj&iac ute;cím údajům nebylo možné provést hodnocení rizik pro životní prostředí. V osmi z 10 hodnocených případů nebylo kvůli chybějícím datům dokončeno hodnocení rizik pro spotřebitele. V případě pesticidu bromuconazol bylo dokonce považováno za přijatelné 5 děr v bezpečnostních datech. Taková rozhodnutí vystavují neznámým rizikům životní prostředí i zdraví lidi. Přitom podle evropské směrnice 91/414 musí být provedeny všechny požadované studie toxicity a podobné "díry" v datech nejsou vůbec povoleny.

"Přátelské" hodnocení této skupiny pesticidů nejen umožňuje jejich schvalování přes chybějí data o bezpečnosti, ale studie PAN Europe "Kroucení a ohýbání pravidel" také poukázala na to, že členské státy a Evropská komise (dále Komise) nikdy nezakázala pesticid kvůli rizikům pro životní prostředí. V 10 případech (z 10 studovaných) nebyla splněna podmínka, že pesticid nemá mít nepřijatelné dopady na životní prostředí, v 7 z 10 případů bylo dokonce považováno za přijatelné pro schválení i vysoké riziko pro životní prostředí. To je hrubým porušením pravidel a systematický p odkopáváním ústředního kritéria pro schvalování pesticidů, že nesmí mít nepřijatelný vliv na životní prostředí.

Tzv. opětovné předložení je novinka, která byla vyvinuta v roce 2007 za oponou Stálého výboru zástupců členských států a Komise a která poskytuje výrobcům pesticidů druhou šanci v případě chemických látek, jež byly už zakázány nebo staženy z trhu. Navíc je jim garantován na léta volný přístup na trh během trvání procesu evaluace. Průmysl neodolal tak výhodné nabídce a nakonec byly předloženy žádosti pro 87 různých účinných látek, což nyní již pro více než 3 roky zcela paralyzuje hodnotící systém generální ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG SANCO) a Evropsk&eacu te; agentury pro bezpečnost potravin (EFSA).

"V důsledku toho jsou zastaveny nezbytné práce na modernizaci systému regulace pesticidů, jaké vyžaduje nové nařízení 1007/2009. Neprovádí se práce na rekonstrukci zastaralých a nedostatečně citlivých požadavků na toxikologické testy, nepracuje se na obnově zastaralých metodik hodnocení rizik ani na nahrazování nejnebezpečnějších pesticidů," konstatoval MUDr. Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

"Je zcela jasné, proč členské státy a SANCO ztrácí svůj čas s těmito pesticidy. Větší prioritu než ochrana zdraví a životního prostředí dostává zřejmě uvedení více pesticidů na trh (z 250 na více než 350 v posledních letech). Ale rostoucí výskyt onemocnění jako rakovina prsu a prostaty - související s používáním chemikálií - a masivní pokles biologické rozmanitosti (biodiverzity) - spojené s užíváním insekticidů a fungicidů -- by měly vést k odlišným prioritám," uvedl Hans Muilerman z PAN Europe.

0
Vytisknout
4049

Diskuse

Obsah vydání | 5. 4. 2012