Vysvětlení pro J. Obermajera (a další zvídavé)

4. 4. 2012

Podobné otázky si kladu i já a jistě řada dalších občanů, kteří trochu o těchto věcech přemýšlejí. Podotýkám, že mám matematické vzdělání (tím jsem v určité výhodě proti průměrným smrtelníkům), ale nejsem ekonom, píše čtenář Miroslav Novák.

1. Náklady na jeden segment státní správy asi nelze vyčíslit přesně, ale pro takto veliký počet účastníků pojištění se bude pohybovat kolem 2% (z ročního obratu). Menší soukromé fondy budou mít náklady bezpochyby vyšší, také jistě proto, že mzdy zde nejsou nijak regulované (takže mohou být fondy nenápadně tunelovány). Nicméně v zákoně je snad nějaké omezení těchto nákladů (obávám se ale, že z celkového majetku fondu, což by byla katastrofa).

2. Dosavadní zkušenosti ukazují, že v průměru je výnos fondů srovnatelný s inflací (to asi má jistou vnitřní logiku, on vlastně ten obecný růst je vlastně růstem inflace). Bohužel jsou ale zde náklady podle bodu 1., které celkový výnos ještě snižují. Pochopitelně je průběžný systém nejefektivnější (nemůže zkrachovat, i nezaměstnaní se mohou eventuálně snadno podílet na pomoci seniorům). Navíc odvody v průběžném systému se vracejí okamžitě do ekonomiky a neleží v bance).

3. (Opravdu nejzásadnější bod!) To je právě ten největší podvod současného (neoliberálního) systému. Veškeré ty ekonomické přínosy rostoucí produktivity a technického pokroku jdou na konta stále menšímu počtu boháčů, a už vůbec ne na konto důchodového pojištění! To je mimo jiné zajištěno třemi metodami:

a) existuje strop odvodu na soc. pojištění, takže z vyšších příjmů se už nic neodvádí - to je ovšem principiální nelinearita

b) odvody se neplatí z příjmů z dividend nebo z pronájmu nemovitostí; a tímto způsobem se živí stále více lidí

c) odvody osob samostatně výdělečně činných se počítají z polovičního základu, nemluvě o vysokých nákladových paušálech (v ČR)

    Jinak řečeno, zakopaný pes je v klesajícím výběru odvodů do důchodového fondu. Nutnost prodlužování věku odchodu do důchodu se v tomto světle jeví jako nesmysl (ono se spíše jedná o skrytý tlak odejít do předčasného důchodu s nižší rentou).

4. A proč je druhý pilíř výhodný pro bohaté? Ne proto, že by v něm byly nějaké vysoké zisky, ale hlavně proto, že nemusejí několik procent odvádět do společného (solidárního) prvního pilíře! A u vyšších příjmů jsou to slušné peníze, které zůstanou v rodině.

Myslím, že opozice resp. odbory dělají chybu, když tyto (a další) skutečnosti více nevysvětlují veřejnosti. Naše veřejnoprávní média o tom samozřejmě mlčí. Zatím se lidem "reformu" naštěstí nepodařilo vysvětlit ani naší vládě, i když si to dala za úkol.

0
Vytisknout
8909

Diskuse

Obsah vydání | 6. 4. 2012