Před nadcházejícími volbami

9. 10. 2012

čas čtení 10 minut

Může obyčejná občanka přispět do diskuze? Ptá se Marta Vávrová a pokračuje:

Volit bychom měli zodpovědně, po širokých celospolečenských a přátelských diskuzích.

Nejsem příznivec revolucí. Revoluce byly vždy zmanipulovány nebo zlikvidovány, protože nebyly připraveny skutečné elity, které by zodpovědně převzaly moc a probojovávaly nové myšlenky, kvůli kterým revoluce vznikaly.

Přečetla jsem si dopis německého otce jeho synovi. Snažil se mu vysvětlit, jak mohla jeho generace dopustit, že přišel Hitler k moci. Jeho slova mi nedají spát: "Byl jsem chirurg, pracovali jsme s kolegy zodpovědně a starali se o zdraví svých pacientů.

Tušili jsme, že se okolo děje něco nesprávného. Ale neměli jsme čas se tím zabývat. Když jsme pak pochopili a viděli celou tu hrůzu, bylo už příliš pozdě."

To mě donutilo přemýšlet. Musíme pro sebe, své děti a vnuky najít skutečnou elitu českého národa, musíme ji podporovat a kontrolovat!

Pět měsíců sleduji média, prohledávám internet, snažím se proniknout do dění stran, navštěvuji shromáždění a setkání všeho druhu a dělám si obraz současného politického i společenského dění. Spím málo, nemám čas na práci a jiné činnosti.

Můj závěr je: my všichni, jeden každý občan jsme současnou morální i ekonomickou krizí vinni! Jsme pod vlivem médii, která jsou ovládána kapitálem ať už přímo, nebo přes současné politiky a přesto noviny a časopisy kupujeme i čteme. Televizi a rozhlas sledujeme. Posloucháme je, díváme se na ně a podvědomě od nich přebíráme informace. Platíme daně i poplatky a falešně se domníváme, že by to mělo stačit.

Nediskutujeme spolu s úctou a přátelsky. Nenasloucháme si. Nerespektujeme se, nevážíme si vlastností a schopností těch druhých. Nepomáháme si navzájem. Nescházíme se, abychom si mohli předávat potřebné informace.

Plně chápu, že pracovně vytížení lidé nemají čas, nebo jsou příliš unavení na politiku. Občan např. jde a zapne si televizi, nebo rozhlas. Tam se dívá nebo poslouchá volební diskuzi šesti vybraných kandidátů s panem Moravcem, nebo panem Veselovským. Vše je kompletně a rafinovaně připraveno pro občana, který půjde v tomto měsíci volit.

Občanovi je sděleno, že byl vytvořen VOLEBNÍ MODEL (neboli jakési předjímání), na základě kterého bylo vybráno šest lídrů stran, které kandidují do krajských voleb. Nikdo však občanovi nesdělí, že tímto byl vlastně zmanipulován. Nikdo přece předem nemá právo předjímat, jak volby dopadnou a diskriminovat nové malé strany s novými kandidáty. Noví neznámí kandidáti by měli mít téměř přednostní právo být voličům představeni. Každý volič by měl mít možnost se seznámit s jejich názory a reakcemi na dění v krajích. Neboť teprve na základě seznámení se se všemi kandidáty se volič může zodpovědně rozhodnout, zda je bude volit, nebo nevolit. Na to by měl mít volič právo a ono mu bylo odepřeno.

Bezdůvodně, protože je v silách televize představit skutečně všechny kandidáty voleb. Utvořit půlkruh všech kandidátů a živě je posluchačům představit, namísto uměle vytvořeného VOLEBNÍHO MODELU.

Lze tedy konstatovat, že TV, rozhlas, a obávám se i ostatní media selhala. Zodpovědný volič má jedinou možnost, sehnat si informace o kandidátech voleb jinak.

Volební kampaně "stran VOLEBNÍHO MODELU" v krajích se vyznačovaly plakáty a fotografiemi jejich kandidátů. Některé dosahovaly velikosti domů, jiné menší visely téměř na každém sloupu. Tytéž strany vhazovaly do každé poštovní schránky propagační letáky nebo brožury s vyfešákovanými kandidáty se sliby a programy, které nikdy předtím nesplnily. Na jejich předvolebních setkáních se podávaly buřty, párky, pivo, limonáda aj. Objevily se také speciality jako koncerty, losování o mobilní telefony apod. Náklady těchto kampaní finančně dosahovaly mnohamilionových částek.

Méně majetní občané je pojali jako lidovou veselici, někteří je pojali jako zbytečné plýtvání penězi občanů, jiní pouze nadávali v místních hospodách.

Jakou šanci u voličů mají tedy nové malé strany, pokud chtějí být nezkorumpovatelné, chtějí propagovat přímou demokracii a mají skutečně transparentní rozpočet? Jejich kandidáti byli médii zcela opomíjeni, na srovnatelné volební kampaně nemají většinou prostředky. Lidé jim nevěří, protože v některých jsou bývalí členové "stran VOLENÍHO MODELU", mají špatné zkušenosti s TOP09, VV, LIDEM aj.

Selhaly občanské iniciativy. Jsou do sebe zahleděné, nejednají koordinovaně. Na jejich webech a shromážděních nenajdete bohužel ani týden před volbami fundované hodnocení jednotlivých stran a jejich programů. Ani tam nenaleznete hodnocení a diskuzi kolem jednotlivých kandidátů voleb. Najdete tam pouze teoretické diskuze a prosazování pouze návrhů parciálních řešení té které iniciativy.

Na internetu, na sociálních internetových sítích aj. jsou informace rozptýlené. Je velice zdlouhavé je nalézt a vyznat se v nich. Nepodařilo se mi sehnat objektivní zdroj, který by dal prostor rozumným diskuzím a hodnocením nových malých stran a jejich kandidátů. Měl by to být úkol pro občanské iniciativy a nezávislé servery. Ty se však bohužel zatím utápějí v podpoře přímé demokracie a zatím nepochopily, že nemá-li dojít k revoluci, je občan králem pouze ke dni voleb. A k tomu dni může volit pouze podle zákona z kandidátů, kteří jsou řádně zaregistrováni. Nebo se občan může svého volebního práva vzdát. Jsem svéprávná a nechci se svého práva vzdát!

1) Nejprve si musím ujasnit, co to jsou strany VOLEBNÍHO MODELU. Dívám se na téměř všechny VOLEBNÍ MODELY ČT pro téměř všechny kraje ČR. Všude KSČM, ODS, ČSSD, KDU, TOP09. STRANY VZNIKLÉ POD VEDENÍM KAMARÁDŮ Z PROGNOSŤÁKU (Ransdorf a Komárek, Klaus, Zeman, atd.) rozparcelováním jedné velké "matky", KSČ. Dvacet let dohod, střídání ve vedení, podivných koalic, rozkradení, rozprodání a zadlužení téměř všeho majetku státu, obcí i krajů. Plýtvání a špatné hospodaření. To je nesmazatelná stopa těchto velkých (námi občany neustále cyklicky volených) stran v uplynulých dvaceti letech.

2) Dále máme menší strany, které si založili bývalí premiéři, europoslanci apod. Také strany regionální, začínající nadějně, dnes podivně prosperující, s kampaní podobnou VOLEBNÍMU MODELU a s kandidáty přeběhlými ze stran VOLEBNÍHO MODELU, jako jsou např. Severočeši aj.

3) A máme zde také několik stran malých, s novými lidmi. A máme také nezávislé kandidáty. Nejsou to možná ti nejlepší z nejlepších. Ale jsou k dnešnímu dni jediní, kteří jsou ochotni do senátu a krajských zastupitelstev nastoupit bez bohaté podpory stran VOLEBNÍHO MODELU. Jejich kandidáti jsou většinou bez politické minulosti.

4) Hledám o nich informace na internetu. Je to obtížné, téměř všude předjímají a diskutují vítězství stran volebního modelu. Bohaté strany zřídily pro své kandidáty samostatné weby. Ostatní jako by neexistovali.

5) Web www.volby.cz poskytuje základní informace. Ohromující číselník navrhujících stran a hnutí udává neuvěřitelný počet: 783.

Naštěstí byla v krajích vytvořena uskupení (politické subjekty), jejichž přehled lze nalézt na: ZDE

ZDE jsem našla pokyny, jak přesně postupovat při volbách.

Milou pomoc jsem také nalezla v článcích na webu ZDE a ZDE.

Pomocí volební kalkulačky jsem zjistila, že nejvíce s mými názory konvenují Pirátská strana a uskupení PROKRAJ. Pirátská strana mě napadala již dříve. Na jejich webu www.pirati.cz sleduji již delší dobu transparentní účet, ze kterého je zřejmé, jak těžké pro ně bylo ze stokorunových a málokdy tisícových příspěvků složit dvacetitisícové kauce na tři kandidáty do senátu. Tyto penjíze jim propadnou, pokud kandidáti nezískají potřebná procenta hlasů. Jsou nadějí mladých a tím i mojí, chrání svobodu internetu a bojují o volný přístup ke všem informacím.

Také jsem prohlížela web ZDE a kandidáti mě zaujali. Budu muset ještě hledat a prověřovat informace a potom se rozhodnout, zbývá ještě několik dní. Větší problém budu mít s volbou do senátu, v našem volebním okrsku tyto dva subjekty kandidáty do senátu nemají. Již dlouho sleduji kandidáta za živnostníky, ještě se pokusím sehnat další informace.

Neraďme prosím nikdo voličům, aby se vzdali svého volebního práva. Poraďte jim (kdo jen trochu zodpovědně poradit můžete), jak získat co nejvíce informací o nezávislých kandidátech a kandidátech nových malých stran. Aby se voliči mohli svobodně a informovaně rozhodnout a co největším počtem hlasů podpořili pestrobarevné složení zastupitelstev krajů a senátu. Strany finančně silné mají dostatek svých přisluhovačů, aby se prosadily.

A BĚŽTE PROSÍM VOLIT VŠICHNI, aby systém byl funkční. A pokusme se společně dokázat, aby nebyli voleni jen kandidáti VOLEBNÍHO MODELU. Jiné kandidáty, než jsou ti k volbám zaregistrovaní, jsme si jako občanská společnost nedokázali zatím vyhledat. Může to být ponaučení pro volby příští.

A prosím nezávislé iniciativy a všechny nezkorumpované občany: "Konejte tak do té doby, než budete moci národu nabídnout skutečnou a nezávislou elitu naší republiky, která bude ochotna se obětovat a této republice sloužit." Věřím a tuším, že pomalu vzniká. Nezbývá mi než doufat, že budeme schopni ji rozeznat, sjednotit a dát jí svoji důvěru. A prosím, jednejme rychle a uváženě. V roce 2013 nás čeká první přímá volba prezidenta a v roce 2014 (pokud ne dříve) nás čekají volby do Parlamentu ČR!

Děkuji a držím nám všem palce. Volme s rozvahou a zodpovědně, vaše Marta Vávrová, česká matka a babička.

0
Vytisknout
7215

Diskuse

Obsah vydání | 9. 10. 2012