Lubomír Brožek

spisovatel a publicista

V období do roku 1988 působil v různých zaměstnáním od propagačního referenta až po redaktora závodního časopisu Mladá Tesla, průběžně se věnoval publikační činnosti. 1988 -- 2003 působil ve Svazu českých spisovatelů, v několika vydavatelstvích a nakladatelstvích. V letech 1994 - 2003 byl předseda Klubu českých spisovatelů. V letech 2003 - 2005 pracoval v České obci sokolské v tiskovém oddělení.

Publikoval básnické sbírky Minutu před přílivem (MF 1980), Návrat sokola (Práce 1983), Kolotoč aneb Malá Grand prix Čs.spisovatel 1985 -- cena Českého literárního fondu), Sezóna plesů (MF1986), Nebajky (Melantrich 1987), Vlaštovky na dně jezera (Čs.spisovatel 1990), Do větru (Votobia1999), Samá voda (Votobia2001). V nakladatelství Mladá fronta je připravena další sbírka "tetralogie živlů" Hra s ohněm. Publikoval knihu imaginárních rozhovorů: Rozhovory s nesmrtelnými (nakl. Petrklíč 1994), přispěl do mnoha sborníků a literárních almanachů, recenzoval knihy a publikoval komentáře v celoplošném tisku. Podílel se na překladech -- např. A.Ginsberga.