ZEMĚDĚLSTVÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE:

Hleďme do budoucnosti!

9. 8. 2013 / Jan Sláma

čas čtení 4 minuty

Třebaže je Rusnokova vláda odborníků dnes v demisi, upoutala mne v jejím programovém prohlášení pasáž, která se týká zemědělství. Toho zemědělství, které v současnosti živoří na okraji zájmu politiků a vlád. Dokladem je trvale se snižující vlastní produkce potravin a zároveň , dnes už pro značnou část obyvatelstva, neúnosně a trvale se zvyšující náklady za vesměs dovozové potraviny.

Prohlášení nám říká ,cituji :"vláda prosadí efektivní využívání všech dostupných finančních zdrojů a nástrojů ke zvýšení prosperity českého zemědělství s důrazem na rozvoj živočišné výroby."konec citátu.

Je to jistě výborný a bohulibý záměr. Škoda, že přichází tak pozdě. Musíme jen věřit, že příští vláda, která vznikne z řádných voleb si podobný úkol též vytkne a zejména jej důkladně a použitelně rozpracuje.

Zde je nutné ještě připomenout, že způsob s jakým bylo nakládáno s českým zemědělstvím musí každého dobrého hospodáře velmi mrzet. Jestliže bylo něco dobře zavedené, něco fungovalo a sloužilo veřejnosti a naplňovalo příjmy i státní rozpočet a někdo takovou funkční instituci z ne dost dobře obhajitelných důvodů zlikviduje, pak si občan jen povzdechne "kde už jsme mohli být!"

Dnes tedy, po desítkách let, chce vláda v demisi a doufejme, že i ta další, znovu vrátit naše zemědělství tam kam patří a hledat prostředky jak jeho potenciál vrátit občanům. Tak ,aby si mohli dovolit za své peníze koupit kvalitní českou potravinu v množství odpovídajícím jejich potřebě.

Zde je ale nutno připomenout, že cesta k obnově není jednoduchá. Nehledě na omezující vazby s EU jsou zde technické a organizační problémy. Živočišná výroba si vyžaduje poměrně dost pracovníků. To by bylo jistě výborné z hlediska snižování stavů nezaměstnaných. Je tu ale otázka jak rychle se po dlouhém přerušení kontinuity živočišnou výrobu opět podaří rozběhnout. Pracovníci se musí vyškolit ,zapracovat a ne každý po dlouhé době bez práce bude ochoten podrobit se namáhavé řeholi živočišné výroby. Budovy sloužící živočišné výrobě se mnohdy rozpadly nebo jsou dnes přestavěny na jiné účely. Bude se muset stavět znovu. I odborné školství bylo v této oblasti neuváženými kroky "národohospodářů" narušeno. Ze všeho nejdůležitější ale asi bude nutnost obnovit důvěru zemědělců, ve vládu a její záměry.

Chceme li nasytit vyšší stavy zvířat, bude nutno vytvořit příslušnou krmivovou základnu. A to nejen v zelené píci v různých formách, ale zejména v jadrném krmivu. Pak by obiloviny a okopaniny měly opět vystřídat stávající lány řepky nebo bude nutno se vážně zamyslet nad plýtváním se zemědělskou půdou.

O tom programové prohlášení nehovoří. Přitom je to z mezinárodních strategických hledisek nebezpečnější než hrozby terorismu. Státní rezervy v naftě jsou skladovány na potřebu tří měsíců, ale obilí jen na jeden měsíc. Není zde rozpor? To se v případě nějaké katastrofy budou v autech prohánět vyhladovělí kostlivci?

Půdou se plýtvá trestuhodně! Lány nejúrodnější černozemě byly lehkomyslně věnovány na výstavbu skladů, satelitních městeček, golfových hřišť,dálnic atd. Další lány zemědělské půdy leží ve stavu, který společnosti vcelku nic nepřináší. Jejich majitelé spekulativně čekají zda se jim to co koupili za jednotky a desítky korun podaří prodat za tisíce a miliony. Právě těmto spekulantům by měla být vyměřena mimořádná daň za nevyužívanou zemědělskou půdu. Ať na ní hospodaří nebo jí prodají!! Stát je ještě z prostředků daňových plátců podporuje za to, že na těchto pozemcích dvakrát za rok nechají posekat a následně shnít trávu!

Národohospodáři by si měli včas uvědomit, že přijde doba, kdy jídlo a voda budou ty nejcennější komodity a jak se zdá naše země leží v oblasti, která i v budoucnu bude schopna lidem dodávat jídlo a snad i vodu. Uvědomme si, že čas pracuje proti nám.

0
Vytisknout
7632

Diskuse

Obsah vydání | 12. 8. 2013