K základnímu nepodmíněnému příjmu

13. 8. 2013

čas čtení 2 minuty

V závěru svého článku "Jak dál?" se pan Kyslinger zmiňuje o tom, že základní nepodmíněný příjem znamená osvobození lidí od například setrvávání v nevýhodném zaměstnaneckém poměru, a tedy demokratizaci. Myslím, že přesnější by byl pojem dekomodifikace (odzbožnění, odtržnění), který poprvé uvedl německý sociolog Claus Offe, píše Alena Šustrová.

Podle jeho předchůdce Karla Marxe, na nějž ve svých dílech navazuje, se práce stala zbožím (ti, kdo nevlastní výrobní prostředky či zboží, směňují za peníze to jediné, co mají, tedy vlastní práci, která se tímto stává zbožím, tj. komodifikuje).

Protože dělníci byli existenčně závislí na prodeji tohoto "zboží", umožnili vlastníkům kapitálu neustále snižovat jeho hodnotu a tím vlastně nevlastníky kapitálu vydírat.

Rozvinutý sociální stát, který umožní slušný život i těm, kteří nejsou vlastníky kapitálu ani účastni pracovního procesu, znamená možnost uvedené dekomodifikace tak, aby člověk nebyl závislý na příjmu z pracovního procesu a nebyl vydíratelný nutností práce za nevýhodných podmínek...

Smutné je, že o konceptu komodifikace a dekomodifikace hovoří Claus Offe v 80. letech minulého století, kdy přesně na principu dekomodifikace sociální stát v socialistických zemích fungoval (třebaže mnohdy spíše tím, že naopak práce byla povinná a nepracovat bylo trestné, takže každý měl na živobytí, nemluvě o bezplatné lékařské péči atd.).

To, co fungovalo, bylo neregulovaným nástupem divokého liberálního kapitalismu (v jeho rané, tedy nejhorší podobě z konce 19. století, tedy toho, proti kterému tehdy masy proletariátu bojovaly) dokonale rozmetáno a nyní se opět zjišťuje, že by mělo být znovuobnoveno...

Dějiny se opakují...

Jen mám strach, že dnes není, kdo by bojoval...

Mediální masírka, spousty zástupných pseudoproblémů a krmení lůzy "hrami", které ty u koryt nic nestojí, zato národ spolehlivě oblbnou, dokonale zdecimovaly schopnost lidí racionálně uvažovat nebo dokonce se pokusit něco změnit...

0
Vytisknout
8916

Diskuse

Obsah vydání | 14. 8. 2013