Aborigines a kolonisti

25. 11. 2013 / Jiří Nezval

Podle primární definice "aborigines" se jedná o původní, domorodé obyvatele určitého teritoria se specifickými historickými, kulturními a jazykovými vazbami k tomuto teritoriu. Obyvatele, kteří se ovšem již ve své vlastní zemi dávno netěší suverénnímu postavení a kteří jsou ve svých právech natolik zranitelní, že na ně dnes dokonce už pamatuje Deklarace Spojených národů o právech domorodého obyvatelstva. Historie těchto původních společenství je smutná na celém světě, zvláště tristním příkladem osudu takové komunity jsou pak tzv. australští aborigines.

Nezanedbatelný počet obyvatel dnešní České republiky již zcela jistě prožíval pocity evokované názvem článku. Kolik šťastných dušiček se tady nikdy nesetkalo s dnešní rozpínavostí novodobých kolonizátorů ?

Suverénně a masově přepisují architektonickou podobu republiky.

Tito novodobí kolonisté si na nejrůznějších místech staví hrady, zámky a tvrze, okázalé paláce, panství, rozsáhlé ranče, tajuplná sídla, podivné "kosmodromy", akvária, terária, markety, krabice všech možných i nemožných tvarů, haly, sklady.

Jedná se převážně o blbácké stavby, které byly ale všechny někým požehnány a povoleny. Nezajímá je zeleň, nezajímá je životní prostředí, nezajímá je orná půda. Nemají špetku vkusu, nemají ani elementární ohledy k sousedům, společným jmenovatelem všech těchto "skvostů" je jejich DIMENZE.

Původní, domorodí obyvatelé této malé zemičky, které má před podobnou invazí pionýrů nové stavitelské kultury chránit řada k tomu určených, dobře placených institucí, se ovšem jen v němém úžasu nestačí divit, jak se s nimi zachází.

Přesně stejně jako se zmíněnými aborigines. Nikdo se s nimi prostě nebaví.

Nastoluje a stabilizuje se totální diktatura druhu, kterou snad ani v této těžce zkoušené a v tomto směru bezesporu velmi zkušené zemi nikdo - včetně věhlasných prognostiků - ani ve snu neočekával.

Bezohledná diktatura a vláda staveb a betonu - Edificiokracie.

A všechno nasvědčuje tomu, že prozatím proběhla "jenom" testovací, přípravná fáze k jejímu finálnímu, frontálnímu a nemilosrdnému útoku. Žádná strana ani hnutí se o této existující nebezpečně nakažlivé epidemii nezmiňují ani okrajově.

Kolonizace intenzivně pokračuje. Existuje nějaká obrana ? Snad ano. Nerezignovat. Nedat se.

Pokoušet se veřejně a důsledně poukazovat na všechny křiklavé případy.

Jeden z takových případů se právě odehrává hluboko v ochranném zeleném pásu Prahy 6 na západním okraji metropole. Proč a k jakému společenskému účelu nechává úřad přímo v zeleném pruhu města soukromého majitele pozemku stavět přímo šílenou megalomanskou rezidenci?

V uzounké enklávě, vytvořené úřady - doslova dle oficiálního dokumentu - z důvodu "zarovnání hranic zeleně v rámci předmětného pozemku".

Mezi místními jde o "monstrózní sklo-betonové jumbo pasující do zeleného okolí jako panna do bordelu nebo zubr do vířivky".

Dnes se projekt dočasně zastavil.

V důsledku velice reálně možného, vážného narušení geologické struktury a stability celého dotyčného geologického útvaru, hrozí totiž nejen zřícení budoucí mega-stavby, ale dokonce i sesuv celého bezprostředně sousedícího svahu.

Zdá se, že projednávaná a projednaná, úřední projektová dokumentace (podle níž bylo rychle vydáno povolení ke stavbě) toto riziko dostatečně nedocenila.

Rovněž absence solidní komunikace vedoucí k místu stavby (uprostřed chráněné zelené oblasti) jakoby úřady nezajímala.

0
Vytisknout
8504

Diskuse

Obsah vydání | 27. 11. 2013