Tak jsem spadl do exekuce 3

13. 1. 2014

čas čtení 1 minuta

V této zemi zákony opravdu nechrání nevinné a nezúčastněné, píše Karel Hofer.

Toto mi odpověděl exekutor:

Dobrý den,

v reakci na Váš přípis ze dne 04.01.2014 sděluji, že dle ust. § 42 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, ve znění účinném po 01.01.2014, lze exekuci na majetek patřící do společného jmění manželů vést také tehdy, jde-li o vymáhání dluhu, který vznikl za trvání manželství nebo před uzavřením manželství jen jednomu z manželů. Za majetek patřící do společného jmění povinného a jeho manžela se pro účely exekuce považuje také majetek, který netvoří součást společného jmění manželů jen proto, že bylo rozhodnutím soudu zrušeno společné jmění manželů nebo zúžen jeho stávající rozsah nebo že byl smlouvou zúžen rozsah společného jmění manželů, že byl ujednán režim oddělených jmění nebo že byl smlouvou vyhrazen vznik společného jmění ke dni zániku manželství.

S pozdravem

Šárka Paulíková

pověřená soudním exekutorem

JUDr. Petrem Kociánem

Exekutorský úřad Brno-venkov

Veveří 125, 616 45 Brno

Pozn. JČ: A co na to právníci? Může český právní řád a právní řád Evropské unie skutečně tolerovat tuto nespravedlnost?

0
Vytisknout
9150

Diskuse

Obsah vydání | 15. 1. 2014