Mezinárodní lidskoprávní organizace žádají Miloše Zemana, aby nepřijímal uzbeckého diktátora Karimova

12. 2. 2014

čas čtení 8 minut

Vážený pane prezidente Zemane,

Děkujeme vám za vaši rychlou reakci na náš dopis, který vyjadřuje hluboké znepokojení nad vaším pozváním pro uzbeckého prezidenta Islama Karimova na oficiální návštěvu tento měsíc.

Uvedl jste tři argumenty, na něž zde chceme reagovat:

Zaprvé, Václav Klaus navštívil Taškent r. 2004, tedy před masakrem v Andižanu v květnu 2005, po němž se vztahy mezinárodního společenství - a především vztahy Evropské unie - vůči vládě uzbeckého režimu změnily dramaticky. Jak víte, Česká republika, spolu s ostatními státy Evropské unie, uvalila na uzbeckou vládou sankce za to, že systematicky odmítala dovolit nezávislé mezinárodní vyšetřování usmrcení stovek převážně pokojných demonstrantů v Andidžanu i za následující útlak, v jehož rámci úřady uvěznily četné obránce lidských práv a novináře za to, že se pokoušeli zdokumentovat masakr a klást v této věci otázky. Nadto, jak jsme uvedli ve svém původním dopise, zatímco diplomatická zdvořilost je důležitá, jsme přesvědčeni, že správný postup by byl odložit pozvání až do doby, kdy budou k dispozici měřitelné důkazy, že prezident Karimov realizovat konkrétní zlepšení v oblasti klíčových lidských práv, které podporuje Evropská unie a která byla definována v četných oficiálních prohlášeních.

Zadruhé, když navštívil prezident Karimov Brusel v lednu 2011, bylo to na pozvání Severoatlantického společenství, nikoliv na pozvání EU. Kromě toho, většina vysokých činitelů, včetně předsedy Rady Evropy Hermana van Rompuye a Vysoké představitelky Evropské unie pro zahraniční věci Catherine Ashtonové, stejně jako beglický král a ministr zahraničních věcí - se s Karimovem nesešli. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso se s ním setkal, ale proti tomu hlasitě a silně protestovala většina organizací, které podepsaly dnešní dopis. Je významné, že ve veřejném prohlášení vydaném po setkání s Karimovem, Barroso zdůraznil, že "posílení styků s Uzbekistánem, na něž je v zásadě Evropská unie připravena, přímo závisí na uzbeckých reformách a na pokroku, zejména v oblasti lidských práv, demokratizace a zákonnosti."

Viz, například, tento otevřený dopis z tehdejší doby:

http://www.europeanvoice.com/article/2011/january/congratulations-mr-karimov/69949.aspx

Nebo protest RSF:

http://en.rsf.org/uzbekistan-rights-and-freedoms-left-off-20-01-2011,39369.html

Nebo protest CJP:

http://cpj.org/2011/01/cpj-asks-eu-to-press-uzbekistan-on-its-press-freed.php

a zde:

http://cpj.org/blog/2011/01/eu-has-contradictory-message-on-karimov-lukashenko.php

Nebo protest HRW:

http://www.hrw.org/news/2011/01/19/letter-european-commission-president-barroso-uzbek-president-islam-karimov-s-visit-b

Nebo protest FIDH: http://www.fidh.org/en/eastern-europe-central-asia/uzbekistan/Flash-protest-around-the-official,8967

Nebo protest AHRCA:http://nadejda-atayeva-en.blogspot.fr/2011/01/free-europe-embraces-uzbek-dictator.html

a zde:

http://nadejda-atayeva-en.blogspot.fr/2011/01/karimov-will-visit-brussels-january-24.html

Bylo zveřejněno mnoho dalších protestů. Kromě toho mnoho Uzbeků, včetně aktivistů za lidská práva, kteří byli v Uzbekistánu vězněni a mučeni, přijeli do Bruselu osobně protestovat v Evropské komisi. Některé fotografie z tohoto protestu jsou zde: http://www.fidh.org/en/eastern-europe-central-asia/uzbekistan/Flash-protest-around-the-official,8967

and here: http://nadejda-atayeva-en.blogspot.fr/2011/01/demonstration-in-brussels-in-support-of.html

Zatřetí, i když činitelé Spojených států uznávají roli, kterou Uzbekistán hraje ve válce v Afghánistánu, americká vláda také dlouho kritizuje Tašket za jeho drastické porušování základních pracovních práv a svobody náboženství, včetně více než desetileté kampaně útlaku, v jejímž rámci Taškent svévolně vězní pod záminkou boje proti terorismu tisíce pokojných náboženských věřících, kteří praktikují svou náboženskou víru mimo přísnou vládní kontrolu. (Viz:“USCIRF’s 2013 Annual Report on the State of International Religious Freedom Identifies World’s Worst Violators,” April 30, 2013, http://www.uscirf.gov/news-room/press-releases/3986.html). Nicméně, mnoho organizací, které podepsaly dopis adresovaný Vám, zastává kritický postoj vůči postoji Washingtonu k Uzbekistánu. Mnoho těchto organizací opakovaně požadují, aby americká vláda zaujala robustnější politiku v oblasti lidských práv a aby vydávala pravidelná veřejná prohlášení o pokračujícím porušování lidských práv a reagovala na odmítání Taškentu zlepšit lidská práva smysluplnými změnami ve své zahraniční politice.

Například, jen před několika týdny konstatovala organizace Human Rights Watch: "Americká vláda dál odmítá zavést vážná politická opatření v reakci na to, že Uzbekistán odmítá zlepšit situaci v oblasti lidských práv."

Viz:http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/uzbekistan?page=3

Nebo tento článek v časopise Foreign Policy z r. 2011:

http://www.hrw.org/news/2011/11/16/kisses-karimov

Nebo, jak příklad, něco staršího, z r. 2003:

http://www.hrw.org/reports/2003/03/25/name-counter-terrorism-human-rights-abuses-worldwide

Anebo toto z Freedom House z r. 2011, který varuje, že ve věci Uzbekistánu klesly Spojené státy příliš nízko:

http://www.freedomhouse.org/blog/courting-uzbekistan-united-states-stoops-too-low-0#.Uvj3B_ldVg0http://www.freedomhouse.org/blog/courting-uzbekistan-united-states-stoops-too-low-0%23.Uvj3B_ldVg0

Anebo toto z CPJ:

http://cpj.org/blog/2012/01/what-us-cant-accept-in-belarus-it-supports-in-uzbe.php

Anebo tyto četné argumenty od organizace Cotton Campaign zdůrazňující, že obchod musí dodržovat lidská práva:

A také toto od Cotton Campaign, že Spojené státy a USA musejí dát přednost ve své diplomacii lidským právům:

Anebo toto z FIDH: http://www.fidh.org/en/americas/usa/As-Hunger-Strike-Enters-Third-Month-25-Prominent-Human-Rights-13142

Rádi bychom vám dále rozebrali všechny tyto tři body a naši práci o Uzbekistánu, pokud byste chtěl být informován o našem mnohaletém výzkumu situace v oblasti lidských práv v Uzbekistánu.

Podepsáni (v abecedním pořádku),

Association of Human Rights in Central Asia, www.nadejda-atayeva-en.blogspot.com

Association International Human Rights “Fiery Hears Club,” www.jarayon.com

Calvert Investments, www.calvert.com

The Child Labor Coalition, www.stopchildlabor.org

Committee to Protect Journalists (CPJ), www.cpj.org

The Cotton Campaign, www.cottoncampaign.org

Fédération Internationale des Droits de l'Homme (FIDH), www.fidh.org

Freedom Now, www.freedom-now.org

Human Rights Watch (HRW), www.hrw.org

International Labor Rights Forum, www.laborrights.org

International Partnership for Human Rights, www.IPHRonline.org

Liga lidských práv, www.llp.cz

NaZemi, www.nazemi.cz

People in Need, www.clovekvtisni.cz

Sunshine Coalition, @sunshineuz

Uniting Church in Australia, Synod of Victoria and Tasmania, www.victas.uca.org.au

Uzbek-German Forum for Human Rights (UGF), www.uzbekgermanforum.org

Zdroj v angličtině ZDE

0
Vytisknout
5569

Diskuse

Obsah vydání | 14. 2. 2014