Fórum Věda žije! žádá o přístup k informacím o případech, kdy předsednictvo Grantové agentury ČR nerespektovalo při výběru projektů k financování závěry odborných panelů

14. 2. 2014

čas čtení 1 minuta

V souvislosti s nedávným vývojem v Grantové agentuře České republiky podává o. s. Fórum Věda žije! žádost o zpřístupnění informací dle zákona 106/1999. Předmětem žádosti jsou všechny případy, kdy předsednictvo agentury zasáhlo do grantových soutěží a rozhodlo o financování projektů v rozporu s doporučením hodnotících panelů. Považujeme za varovné znamení, že poslední takový případ z konce minulého roku vedl k rezignaci předsedů několika panelů.

Grantová agentura je svými představiteli často prezentována jako profesionální, nezávislá a transparentní instituce, která nepodléhá politickým ani profesním tlakům. Ve skutečnosti lze o jednotlivých grantových soutěžích dohledat jen minimum informací. Nezveřejňují se žádné informace o projektech, které nedostaly podporu, takže není možné odvodit ani tak základní údaj, jako je procentuální úspěšnost grantových soutěží. Agentura rovněž přestala zveřejňovat zápisy z kontrolní rady a zápisy předsednictva se objevují se značným zpožděním, po čase dokonce měněny jako zápis z 5. 12. 2013, více ZDE.

Rovněž není jasné, jaké všechny údaje o navržených projektech a jejich řešitelích agentura uchovává ve svém systému GRIS. Tento stav věcí považujeme za krajně nevyhovující. Zaslanou žádostí proto chceme potvrdit to, co agentura hlásá: transparentnost, profesionalitu a nezávislost.

PŘEDSEDNICTVO OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FÓRA VĚDA ŽIJE!

Ir. Mgr. Michael Komm, Ph.D.
Mgr. Michaela Vojtková
Mgr. Zdeněk Kameník, Ph.D.

0
Vytisknout
5328

Diskuse

Obsah vydání | 17. 2. 2014