Prohlášení občanského sdružení Levá perspektiva k pomlouvačnému článku pana Veselého

21. 2. 2014

Dne 20. února 2014 publikoval pan Daniel Veselý na Britských listech článek Stalinisté v české "levici". Tento článek se vyjadřuje k činnosti našeho občanského sdružení Levá perspektiva způsobem, který považujeme v řadě ohledů za pomlouvačný a hrubě zkreslující skutečnost. Pan Veselý o našem občanském sdružení tvrdí, že adoruje stalinismus a marxismus-leninismus, že se zabývá převážně nebo do nemalé míry "anachronickými historickými událostmi" (tak Daniel Veselý označuje říjnovou revoluci 1917 v Rusku) a je napojeno na KSČM.

Proti těmto tvrzením se ohrazujeme a chceme říci následující:

Občanské sdružení Levá perspektiva provozuje svůj web jako otevřenou platformu pro publikování článků různých názorů levicových autorů. Každý článek zveřejněný na našem webu, který není označen jako prohlášení Levé perspektivy, vyjadřuje názory samotného autora, což je dnes u levicových médií v ČR standardem (Britské listy, Deník Referendum a další). Díky tomuto přístupu můžeme čtenářům nabídnout široké spektrům pohledů a myšlenek, pluralitu názorů na určitá témata, která vybízí k jejich otevřené diskusi. Domníváme se, že již samotný tento přístup je naprosto vzdálený teorii i praxi stalinismu.

Konkrétně, jak se lze snadno přesvědčit, se na webu Levá perspektiva (a našem předchozím webu Antikapitalista.cz) nachází články, které mají na období normalizace jasně kritický pohled. Rádi bychom čtenáře upozornili zejména na rozhovor novinářky Andrey Cerquierové s členkou vedení Levé perspektivy Miladou Sigmundovou o jejím životním příběhu, který mj. zahrnuje účast ve Sdružení názorové levice koncem 60. let ZDE.

Pan Veselý si účelově vybral z našeho webu článek jednoho autora, který se k období normalizace staví pozitivněji (nicméně rozhodně ne nekriticky), a staví na něm své konstrukce. Tento způsob shrnutí naší publicistické práce nálepkou "stalinisti" nepovažujeme za seriózní a poctivý, a to tím spíše, že naprostá většina našich článků se věnuje zcela jiným, aktuálním tématům, než je řešení období normalizace respektive záležitosti minulosti. Na našem webu rovněž publikujeme články Miloslava Ransdorfa, Ondřeje Slačálka, Marka Hrubce, Andrey Cerqueirové a dalších autorů, jejichž postoje ke stalinismu jsou levicové veřejnosti jistě známy.

Občanské sdružení Levá perspektiva vychází ze snahy spojovat v rámci radikální levice i lidi různých názorových směrů a ideových východisek, pokud jde o spolupráci na konkrétních užitečných aktivitách. Těchto aktivit, na kterých se podílíme, je celá řada -- od účasti na blokádách neonacistických pochodů, práci v rámci skupiny Food not bombs Liberec na pomoc lidem bez domova, provozování internetové právní poradny pro zaměstnance a oběti exekucí, pořádání přednášek o genderové problematice až po zapojení do kampaně Iniciativy za nepodmíněný základní příjem a seminářů Pražské školy alternativ. V žádném případě tedy nejsme sdružením, které se převážně, nebo i jen sebeméně významně zabývá psaním o minulosti, minulém režimu, Leninovi, Stalinovi či Trockém.

Domníváme se, že deklarovaný tolerantní a pluralistický princip našeho fungování dokládá skutečnost, že mezi členkami a členy našeho občanského sdružení jsou členky a členové různých politických stran (KSČM, ČSSD, Strana zelených), stejně jako nestraníci a zapřisáhlí anti-straníci. Naše sdružení není nijak napojeno na KSČM, ale spolupracuje s touto stranou i dalšími levicovými organizacemi v rámci koordinace Spojenectví práce a solidarity, ve které je konec konců zapojena i Alternativa zdola, jejíž práce si mimochodem velmi vážíme. Na této spolupráci nemáme důvod nic měnit. Domníváme se, že náš přístup spojovat v rámci levice lidí různých názorů u společné konstruktivní práce je jistě užitečnější a přínosnější, než vzájemné útočení, veřejné provařování (údajného) počtu členů antifašistické organizace a kádrování praktikované panem Veselým, který by nejraději z levice odstranil i ČSSD a KSČM.

0
Vytisknout
6870

Diskuse

Obsah vydání | 24. 2. 2014