Občan, který má ve vyřizování nový občanský průkaz, ztrácí volební právo

24. 5. 2014

čas čtení 4 minuty

Ačkoliv dle Ústavy České republiky (§ 18 odst.3) " Právo volit má každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let", není to pravda, píše Eva Čižmářová.

Občané, kteří dosáhli věku 18 let a kteří mají ve vyřizování občanský průkaz, např. proto, že má uplynout brzy jeho platnost, obdrží tzv. Potvrzení o občanském průkazu. Pokud takový občan nevlastní platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz má podle § 36 odst. 3 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu smůlu. Je připraven o své ústavní právo a je mu znemožněno volit. To je tedy "vysoce kvalitní" ustanovení zákona.

Občane, plať daně, volit nebudeš, protože nám trvá vystavení nové občanky měsíc a chceš-li ji dřív, zaplať.

Pokud však občan má platný cestovní pas, ale zapomene si přečíst v Informacích o základních zásadách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, konaných na území České republiky, jaké doklady se uznávají, a volí ve Zlíně, má smůlu také.

Dnes kolem 13. hodiny jsem byla volit. Informace jsem si nenastudovala, vzala jsem si s sebou Potvrzení o občanském průkazu. Mladík, který byl v okrskové volební komisi, mi řekl, že mě nenechá volit, že mi uzná pouze platný občanský průkaz, čímž mi poskytl nepravdivou informaci, protože § 36 odst.3 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu ve svém výčtu uvádí i jiné doklady, např. platný cestovní pas. Když jsem mu řekla, ať mi to dá písemně (což jsem stejně nečekala, že by napsal), odmítl a odkázal mě na starší kolegyni, která otevřela a ihned zavřela nějakou příručku, neodpověděla mi a odešla k otevřeným dveřím volební místnosti, aby tam začala hovořit s někým, kdo do volební místnosti vůbec nevstoupil. Zřejmě si potřebovala "pokecat". Mladík a dívka vedle něj se do mně pustili, že jsem si měla občanský průkaz dát vyřizovat 2 měsíce před volbami (dívka na mně pokřikovala jak trhovkyně) a ne až mi propadl. Přitom vůbec neměli ponětí o tom, že jsem si ho dala

vyřizovat před propadnutím, ale to není relevantní, to si vůbec neměli dovolit. V okrskové volební komisi sedělo nejméně 5 lidí, nikdo jiný tam nevolil, podle kroužků u jmen (např. 2 až 3 kroužky na stránce ze seznamu voličů) bylo vidět, že moc lidí nepřišlo, takže 2 dny neměli téměř nic na práci. Přesto mi nikdo z členů okrskové volební komise neporadil, abych si přišla pro pas, jen na mně zírali a ještě když jsem vyšla z místnosti tak se otáčeli do oken, aby se podívali na toho exota, který jim řekl, že to dá do novin. Takže jsem nevolila.

Po příchodu domů jsem nastudovala zákon a zjistila jsem, že mladík měl pravdu, že na základě Potvrzení o občanském průkazu volit nemohu, ale zjistila jsem, že jsem mohla volit na pas. V tu chvíli bych už nestihla přijít do volební místnosti. V § 18 zákona 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu je vyjmenováno, co je úkolem Okrskové volební komise. A ano, není tam upozornění voliče, že může použít cestovní pas. Takže chyba je na mé straně, ale tím, že mi mladík řekl, že mi uzná pouze platný občanský průkaz, mi podal nepravdivé informace a já se cítím zkrácena na svém ústavním právu volit. Podala jsem si tedy u obce stížnost dle zákona. Stejně mi to nijak nepomůže, jen doufám, že při příštích volbách budou členové Okrskové volební komise kvalifikovanější.

Jiný kraj, jiný mrav

Pozn. JČ:Čtenáře možná bude zajímat, že ve Velké Británii se při volbách občan neprokazuje vůbec žádným průkazem totožnosti, ani nemusí k volbám přinést volební lístek, který mu přijde domů poštou (je to na něm výslovně uvedeno). Přijdete prostě do volební místnosti a řeknete svoje jméno, volební pracovníci si vás odškrtnou ve volebním seznamu a dostanete hlasovací lístek. V Británii totiž žádné občanské průkazy nejsou a ne každý volič má nutně cestovní pas.

Zajímavé je, že zákonný dohled nad volbami je tak pevný, že si nikdo nedovolí podvádět.

0
Vytisknout
6210

Diskuse

Obsah vydání | 27. 5. 2014