Aktivistická, nikoliv racionální a prospěšná referenda

1. 10. 2014 / Jiří Baťa

čas čtení 7 minut

V Holešově, stejně jako v mnoha jiných městech i obcích, se zvedla vlna občanské iniciativy za omezení, případně úplné zrušení hazardu ve městech a obcích. Iniciativa občanů v převážné míře dostala podobu místního referenda, ve kterém se měli občané vyjádřit, jak dál naložit s tímto nežádoucím společenským fenoménem. Referendum, které má oporu v zákoně, však bylo v mnoha případech chápáno jako omezování podnikání a podnikatelských aktivit s odvoláváním se na Listinu základních práv a svobod.

Také v Holešově se občané rozhodli pro referendum. Po zajištění dostatečného počtu podpisů pod peticí bylo schváleno uskutečnění referenda. Jak výše uvedeno, referendum má oporu v zákoně, nicméně se najde dost lidí, kterým je referendum třískou v oku. K referendu v Holešově (po jeho uskutečnění) se článkem převzatým z blogu iDnes v místním periodiku HOLEŠOVSKO č. 9/2014 vyjádřila i jistá Jarmila Novotná z Prahy. Nevím, jakou bezprostřední souvislost má paní Novotná z Prahy s událostmi v Holešově a co ji vedlo k vyjádření (dle mého mínění neobjektivního a velmi podjatého) názoru na tuto událost, nicméně nemohu se zbavit dojmu, že tento "posudek" byl vypracován na objednávku.

Není těžké uhodnout, kým a proč asi, když byla ohrožena tak výnosná činnost jak pro samotné podnikatele, stejně tak pro příjmovou část rozpočtu MÚ Holešov. Jak ze samého úvodu stanoviska či názoru paní Novotné vyplývá, "aktivisté" vyvolali zcela zbytečné referendum, které mělo hlasovat cituji: "o majetku, zaměstnání jiných lidí a o osudu jednoho druhu legálního podnikání ve městě". K tomu podotýká, že představa o zákazu heren a kasín, který vymýtí hazardní chování jedinců, je nesmyslná. Zvláště v době internetu! Již zde je patrné, že paní Novotná je příliš daleko nějaké možné objektivitě a svými výroky dává jasně najevo, čí zájmy obhajuje.

Samozřejmě, že o konání referenda bylo zapotřebí jednat. "Aktivisté", jak je nazývá paní Novotná, požadovali konání referenda současně s komunálními volbami. Vzhledem k samotnému předchozímu nesouhlasu s referendem zastupitelé tomuto požadavku nevyhověli a hlasování posunuli na 6. září 2014, tedy zcela odděleně od konání voleb, což realizaci a výsledky referenda předem značně znevýhodnilo. Iniciátoři referenda předpokládali (také se to potvrdilo), že odděleným konáním referenda bude značně omezena účast občanů, zatímco konání referenda současně s volbami by přineslo podstatně lepší výsledky a tedy i úspěch této iniciativě. Toho si byli samozřejmě velmi dobře vědomi zastupitelé, z nichž většina podpořila prosazovaný názor vedení města a při vědomí "nebezpečí" z možného pozitivního výsledku referenda se postarali o to, aby když už se musí referendum konat, tak jej odstaví "na slepou kolej" a určí datum konání na 6. 9. 2014, tedy mimo termín konání komunálních voleb 10.-11. října 2014.

Jak již bylo zmíněno, záměr a účel by splněn, referenda konaného 6. září 2014 se zúčastnilo 614 občanů z 9688 oprávněných voličů, tedy 6,3 %. Pro zrušení se vyjádřilo 554 občanů Holešova, tedy 90 % hlasujících v referendu. Není od věci si domyslet, jak by asi skončilo hlasování, kdyby se referendum konalo současně v době komunálních voleb. Jinak referendum jako takové skončilo fiaskem, tedy přesně tak, jak si to páni radní představovali.

Toto jsou pouhá statistická čísla, avšak paní Novotná si dala práci a popsala, jak by se referendum vyvíjelo (v neprospěch radnice), jak by se angažovali zastánci referenda, podle paní Novotné "aktivisté" a to až do neskutečných, dá se říci sci-fi detailů. Jen tak namátkou: - sami aktivisté k referendu nešli a pokud ano, odevzdali záměrně neplatné hlasy, - aktivisté již několik let seč mohou, očerňují podnikatele, živnostníky a zaměstnance legálních heren. To je údajně činnost aktivistů před a v době referenda. Fantazie paní Novotné však jde dál a tak sděluje: - pokud bude referendum spojeno s hojněji navštěvovanými volbami, postaví se aktivisté přímo před volební místnosti, kde budou oslovovat příchozí a přesvědčovat, aby hlasovali i v referendu a jak mají "ve vlastním zájmu" hlasovat.

Paní Novotná si také neodpustila kopnout do " hodných, mladých a sluníčkových" lidí, kterým by se prý mělo vyhovět, když už i v televizi říkali, že herny jsou čisté zlo! Vycházela totiž ze zkušeností referenda v době konání voleb do EP v MČ Praha 7, která ji přivedla k názoru, že podobné jednání "aktivistů" je nezákonné, leč Policie ČR ji prý vyvedla z omylu když prohlásila, že taková agitace během hlasování je přípustná. Paní Novotná jaksi pozapomněla na fakt, že se jsme (v nedokonalé, přesto však) v demokracii a že ještě ne všechno, co si přejí "ti nahoře" se musí vyplnit!

Aby toho nebylo málo, paní Novotná se trefuje i do hlavního organizátora, alias "aktivisty" ing. Karhana (KDU-ČSL), kterého podezírá, resp. oněm prohlašuje, že herny budou hlavním volebním tématem. Nevím a nechápu, proč to vadí zrovna paní Novotné z Prahy, jaké bude motto voleb v Holešově. Chápu, že (ne)existence hazardu ve městě Holešově, stejně jako jinde, má dvě polohy: jedna je výhodná pro byznys a příjem do rozpočtu města, kde lze trestuhodně s penězi nakládat libovolně k obrazu svému, na druhé straně to jsou věci a záležitosti, kterým se paní Novotná vyhýbá jako čert kříži, když ani slovem nezmíní a nepřizná také negativní vliv a dopad hazardu na společnost, zvláště tu labilní, která se snadno nechá zlákat možností vysokých výher, kterých však nedosáhnou, ale mnohdy přivodí nedozírné následky sobě a často i svým rodinám v podobě trestné činnosti nebo tragických rodinných událostí. Paní Novotná se vysmívá snahám "aktivistů", místo aby jejich činnost objektivně ocenila byť s tím, že jejich boj je třeba marný nebo nekonečně bezvýsledný. Takový postoj by bylo možné kvitovat, protože by vyjadřoval skutečnou realitu poměru sil byznysu, peněz a naivního boje občanů proti tomuto společenskému nešvaru.

Nejsem si jistý, zda účelový článek paní Novotné v měsíčníku Holešovsko splnil svůj účel. Každopádně paní Novotná svůj úkol splnila na výbornou a musela být se svou prací, sama se sebou (a odměnou) rozhodně spokojena. Už méně spokojeni jsou občané Holešova. Nemyslím, že by jí z těchto výsledků tam v Praze měla bolet hlava. b Klid v duši a klidný spánek, alespoň na delší dobu, však mohou mít i podnikatelé s hazardem v Holešově, neboť jak (bohužel) rozhodl Krajský soud v Brně, druhé místní referendum v této věci se konat nebude.

Tak to bychom měli, operace se zdařila, pacient se bohužel neuzdravil. Cíle a snažení bylo odpůrci dosaženo, hazard v Holešově a okolí má zelenou! Červenou mají naopak občané Holešova, kteří se svým snažením a dobrým úmyslem pohořeli jako papíroví čerti!

0
Vytisknout
5470

Diskuse

Obsah vydání | 3. 10. 2014