Ozve se právník, který by mohl pomoci?

9. 2. 2015

čas čtení 20 minut

Po konzultaci s paní Švihlíkovou si dovoluji požádat Vás o pomoc, píše Jiří Buřt.. Přílohou zasílám neuvěřitelný příběh ze současnosti s žádostí o pomoc.

Jako přímý svědek kauzy mohu potvrdit, že realita je ještě horší než je možno vyjádřit popisem.

Budete velmi laskav jestli budete moci jakoukoli formou pomoci.

Pozn. red. Podle našeho názoru je jedinou možností po vyčerpání všech právních prostředků v ČR žalovat v této věci Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva. Vyskytne se právník, který by v této věci byl ochoten pomoci?

Pravdivý příběh, místo děje – ČR, počátek děje: 8/2011, stav: stále trvající

Jak vypadají v praxi lidská práva, právo na důstojnost, právo na spravedlivý proces?

Zúčastníte se výběrového řízení v srpnu 2011, v rámci ověření příchozí osoby si asistentka ředitele vyžádá OP, a tato asistentka bez Vašeho vědomí pořídí kopii. Vám se to nelíbí a požadujete vrácení této kopie neoprávněně pořízeného občanského průkazu. Neúspěšně.

Do organizace nenastoupíte, nikdy jste tam nepracovali, nepodepíšete žádnou smlouvu a jde čas. Ředitel, jemuž sdělíte, že došlo k tomuto incidentu, se diví, že o ničem neví, a že přece ani žádná pracovní smlouva s jeho firmou nebyla a není podepsána, že jste tam nikdy nepracovali, tak vlastně o co jde. Přesto upozorníte ředitele, že to je nezákonné (Ministerstvo vnitra bez znalosti o jakou firmu se jedná, doporučilo podat oznámení o přestupku,), ředitel tvrdí, že žádná kopie pořízena u nich nebyla, a že pracovní poměr neexistoval, smlouva žádná není podepsána, a že pro něj je to uzavřená záležitost. A tedy ani vy to již neřešíte.

Avšak po 3 týdnech obdržíte doporučený dopis od toho ředitele, že firma s Vámi ukončila pracovní poměr pro hrubé porušení pracovní kázně. Šok. Co to je za nesmysl? Jak mohla ukončit firma něco, co nikdy nevzniklo? Ano, to si řekne každý. Přece žádná smlouva, nikdy jste tam nepracovali, je to zcela absurdní, dokonce ani žádné doklady, které jsou vyžadovány striktně před nástupem, jste jim nikdy žádné nepředali. Vždyť ještě 6 dní po výběrku vám ředitel tvrdil, že o ničem neví, nic nevzniklo, nic nebylo podepsáno. Takže to zní jako naprostá fikce, chyba, omyl, absurdnost, co to ten ředitel poslal.

Vy tedy slušně odepíšete následující den doporučeným dopisem, že se jedná zřejmě o omyl, že jste tam nikdy nepracovali, žádnou smlouvu nepodepsali, a tedy je to zřejmě omyl.

Od toho okamžiku z firmy již nic nepřišlo, a člověk si již na jedno z mnoha výběrových řízení, tuto divnou firmu, a ještě podivnější asistentku ředitele už ani nevzpomene.

Jste na úřadě práce, žádáte o rekvalifikaci a vyřizujete si na konci listopadu 2011 doklad o bezdlužnosti. A na sociálce vám jen tak mezi řečí zmíní, že jste dělali asi brigádu v září 2011. Začnete se zajímat, co to je za nesmysl, když jste pouze od 1.9.2011 na úřadě práce a žádnou brigádu ani žádnou práci jste v září 2011 vůbec nevykonávali. Podáte podnět, že zřejmě má sociálka chybné záznamy, a požádáte o odstranění nesmyslného záznamu. Zjistíte, že i na zdravotní pojišťovně někdo zneužil vaše rodné číslo a jméno, a provedl tam lživé záznamy, zásahy do databáze, byť je to protizákonné, kdy nově pozměněné údaje nemají opodstatnění v realitě. Ani sociálka ani zdravotní pojišťovna nemají žádné doklady, žádné listiny, sdělí jen, že to tam někdo zadal dálkovým přístupem „zvenku“. Divíte se, že to je tak snadné, že kdokoliv do systému může zadávat cokoliv. Očekáváte, že chybné záznamy o nějaké údajné, avšak zcela nesmyslné práci, budou odstraněny, jelikož té firmě jste nic nepředali, nic s nimi nepodepsali, nikdy tam nepracovali, a považujete to za záležitost, která bude uvedena do souladu se skutečností do měsíce. Nemáte nejmenší pochybnost, že vám v záznamech zůstane pouze skutečnost, to znamená od 1.9.2011 výhradně uchazeč o zaměstnání.

Ten, kdo záznamy do systému sociálky a zdravotní pojišťovny zadal „zvenku“ je právě ta podvodná firma, podáte trestní oznámení ve věci zneužití osobních údajů.

Za další čas obdržíte od úřadu práce oznámení vydané z moci úřední, že pro hrubé porušení Vás zpětně vyřazují z evidence uchazečů o zaměstnání a budete muset vrátit vyplacenou podporu, a ještě si zaplatit jako nikde nehlášená osoba pojištění.

Dost dobře nechápete, protože na návštěvy chodíte přesně, plníte od počátku vše, co říká zákon, a co vyžaduje ÚP, a nejste si vědom, že něčeho jste se dopustil.

Řešíte to, že Vám firma neoprávněně zcizila osobní údaje a očekáváte konkrétní závěry při řešení přestupku firmy a současně řešíte i zneužití osobních údajů a podvodné jednání, kterého se tato firma dopustila.

Způsob řešení přestupku vypadá tak, že nic vám na správním orgánu neřeknou, spis vám neukážou, nepředloží, vše tajné, a vy vůbec nevíte, jak je věc vlastně řešena. Obdobně to vypadá i na policii. Shodou okolností úřad i policie jsou kousek od sídla firmy.

Výsledkem dlouhých tahanic na téma přestupku, i trestní oznámení, kdy Vám není umožněno nahlédnou do spisů, je NIC - absolutní nula. Vy poškozený jste hlupák a ten, kdo činí přestupek, a trestné činy, je ochraňován úředníky a policií.

To je velmi stručné zhodnocení, úplného počátku toho všeho, které zatím nepopisuje šikanu a ponižování člověka, který byl činem poškozen, a které teprve pak začalo.

Podvodná firma, která zcizila vaši identitu a tuto následně zneužila a vytvořila podvodným činem padělek fiktivní pracovní smlouvy a vytvořila situaci, kdy vám z prac. poměru, který nikdy neexistoval, dává výpověď pro hrubé porušení kázně. Takže firma se dopustí přestupku, vzápětí se dopustí několika trestných činů, pak dalších navazujících trestných činů, podvodů, zneužití počítačové sítě, padělků, atd., ale vše je dle policie a úřadů prý v pořádku.

Úřad práce vás již šikanuje, taktéž zdravotní pojišťovna, sociálka, policie, a rozjede se mašinérie likvidačních ataků, režírovaných tou firmou. V naivním přesvědčení, že se domůžete pomoci, píšete stížnosti na všechny strany, o nichž si myslíte, že s tak intenzivní nezákonnou činností a korupcí příslušných osob, někdo něco udělá. Hledáte pomoc proti nezákonnému jednání, proti páchání trestné činnosti na Vás, proti zneužití Vašich osobních údajů, proti podvodu, kterým se Vám někdo snaží zničit život, Vaši existenci.

Jak se později zjistí, vámi podané trestní oznámení na policii má policie rychlostí střely vyřešeno, prošetřeno, odloženo, zameteno a zastrčeno někam hodně hluboko, pokud možno, ať poškozený-vy dlouho netuší, jak rychle se to zametlo pod stůl. Státní zástupce smete také obratem ze stolu, zjišťováním pravdy a faktů se nezdržuje, stačí že má moc a jeho lživá textace, kdo by to prověřoval. Stížnost na něj – vyřídí si ji sám na sebe, a odepíše že nezjistil, že by se dopustil něčeho. Přece nenapíše, že trestné činy se staly, ale zametl to pod stůl, jelikož prioritou je chránit tu VIP firmu.

I rozhodnete se řešit situaci podáním žaloby na soud, kdy přidělený právník ex offo až po několika vysvětleních a vámi doložení průkazných podkladů o celém, pochopí, co se stalo. Podaří se zpracovat a podat na soud přesvědčivý materiál, prokazatelné důkazy jsou. Soud je mlží, intrikuje, a je nezvykle vstřícný k žalovanému-podvodné firmě, dokonce sám soud nezákonně šíří informace a posílá ze spisu na různé strany neoprávněně materiály co obsahuje soudní spis, tedy subjektům nemající vůbec účastnický vztah k soudnímu jednání, přitom naopak soud zatajuje žalobci-vám materiály ve spisu, soud sám dělá podvody v neprospěch vás, se zjevnými přátelskými vazbami na protistranu.

Ačkoliv úřad práce ví, že v dané věci nesmí vydat žádné rozhodnutí, a musí vyčkat závěru předběžné otázky, tak ředitelka úřadu práce, která je v přátelském vztahu s žalovaným-firmou, zneužije své postavení, a vydá v květnu 2012 nezákonně rozhodnutí o vyřazení. Čímž spustí vodopád problémů vám, jelikož se jak vosy na vás všichni sesypou – zdravotní pojišťovna chce, ať zaplatíte, že je úřad práce informoval, že jste vyřazení, atd. A to ještě ani není v právní moci, ale někdo je velmi iniciativní vás poškozovat. Jsou vydávány rozhodnutí všech možných institucí, a vy ani nestíháte podávat odvolání.

A je po roce vlastní soud. Lži, intriky, viditelné stranění žalovanému, kdy soudkyně si přímo v soudní síni povídá s protistranou, jak rozhodnou a co dají do rozsudku a odůvodnění, jako dvojka předříkává při soudním jednání žalovaný-podvodná firma, a soudkyně se řídí pokyny žalovaného a opakuje po žalovaném jeho komentáře. A žalovaný se s paní soudkyní dohodne, ať vám , jako bonus ještě udělí povinnost zaplatit žalovanému desetitisícové náklady.

Žalovaný dá do spisu během soudu něco, co soudkyně zatají, a co zjistíte ve spise až o měsíc později. Chcete zápis z příslušného soudního jednání – soudkyně vám řekne, že vám nic nedá. A to co zašle později soud, vůbec neodpovídá realitě, co bylo diktováno, zápis je pozměněn. Při jednání chcete zajištění podvodné smlouvy předkládané žalovaným jako důkaz podvodu – soudkyně odmítne zajistit tento důkaz. Když se domůžete alespoň pořízení kopie z tohoto podvodného originálu, i ten následně ze spisu záhadně zmizí. Když po měsíci k možnosti napsání odvolání nahlížíte do spisu, zjistíte, že je totálně vybrakovaný, že vámi doložené doklady a listiny ve spisovém přehledu uvedeny nejsou a ve spise založeny nejsou, že zmizely ze spisu i nepohodlné důkazy usvědčující firmu z podvodu.

Podáte s ex offo advokátkou odvolání, dále stížnosti na manipulaci se spisem, stížnost na soudkyni a senát, stížnost na průtahy, ale ani po víc jak roce žádný posun ve věci, stížnosti stále nevyřízeny (doposud nejsou řádně vyřízeny). K vašemu odvolání prý firma dostala půl roku k vyjádření a dokonce soud jim poslal i další věci jako stížnost na soudem vybrakovaný spis. Běží čas, kontaktujete svoji ex offo advokátku, ale ta vás ubezpečuje, že vše je v pořádku, že se snaží, ale to soud a ta firma činí průtahy. Následně však po roce zjistíte, že za zvláštních okolností vám přidělený ex-offo právník v době, kdy vás vodil za nos, házel u soudu na vás špínu, lhal ve váš neprospěch a poškozovat vás, aniž vy by jste měl nejmenší podezření, že se tohle děje, za vašimi zády jednal v zájmu protistrany. Jak později zjistíte, má vazby na protistranu. Dokonce podal návrh na zbavení se vašeho zastupování s lživým zdůvodněním a pošpiněním vás, přičemž vám jaksi soud i advokát „opomněli“ zmínit, že něco takového probíhá (to zjistíte až o rok později). Když si stěžujete na vybrakovaný spis a urgujete, že tam schází cca 100 stran, které nejsou založeny, nejsou číslovány, nejsou ve spisovém přehledu, dostanete od předsedy soudu duchaplné vyjádření “při běžném nahlédnutí není zřejmé, že by spis byl vybrakovaný“. Nevšimnout si cca 100 chybějících stran, to se povede málokomu.

Pochopitelně v souběhu s tím vším Vás úřady práce zásobují extrémní šikanou, perzekuují, nesmyslnými rozhodnutími o vyřazení z evidence práce, důsledcích, přidá se VZP, že máte prý najednou dluh za rok nezaplacené zdravotní pojištění , atd.

Taková situace peripetií s podvodem ze strany firmy, a následujícího, pochopitelně má vliv na váš zdravotní stav a tak se snažíte léčit.

Když dojdete k závěru, že lékařka vás neléčí, když zjistíte, že vás dlouhodobě poškozuje, vědomě silně utlumuje a snaží medikamenty odrovnat, a má dokonce vazby na tu firmu, rozhodnete se jednat a hledáte si jiného praktického lékaře, který by nejednal v zájmu žalovaného.

Nový lékař se najde, slušný, a tedy přejdete jako pacient k novému lékaři. Přihlásíte se v dubnu 2013, a nový lékař při zjištění, jaké medikamenty a v jakém množství vám ordinovala předchozí lékařka, je zděšen, a dá pokyn okamžitě všechny vysadit.

U nového lékaře začne ve vašem zdravotním stavu docházet ke zlepšení, absolutní předchozí omámenost a utlumenost mizí.

Vy však obdržíte po třech měsících oznámení z přestupkového odboru, podle kterého je vám sděleno obvinění z přestupku, kterého jste se údajně dopustil tím, že jste prý učinil několik přestupků, dokonce prý ukradl něco v ordinaci té podvodnice doktorky, co se vás snažila odrovnat. A prý jste se choval údajně nepatřičně proti občanskému soužití.

Sice nic takového nikdy nebylo, dokonce vzhledem k omámenosti jste potřeboval vždy doprovod, tedy jsou svědkové podvodu a křivého obvinění té lékařky. Jenže ta má vazbu evidentně na firmu co vás v té době již cca 2 roky poškozovala, kontakty na policii, s úředníky, a tak všichni tito na vymyšleném křivém obvinění vás, aktivně spolupracují. Takže k neúnosné záplavě již tak docházející korespondence ze strany vás šikanujících úřadů, se přidá ještě další velmi vážné křivé obvinění ze strany zhrzené lékařky a jejích kamarádíčků úředníků a policistů, zcela od základů vymyšlené, lživé, jen se záměrem vás poškodit. Reagujete, píšete na úřad, lékař zašle úřední doklad jim, ať respektují vaši nemoc, ale oni vydají rozhodnutí o tom, že jste shledán vinným.

Úředníci ve spolupráci s tou podvodnicí lékařkou vás obviní, ta lékařka ví, že vás to odrovná, a vy nebudete mít sílu řešit podvod té podvodné VIP firmy. Povede se jim všem to, že se sesypete pod tíhou lží, křivých obvinění, až 20 ti úředních dopisů týdně vám chodících, plných šikany, perzekuce a cílené vaší likvidace. Zase další odvolání, místo léčení a uzdravení, tak cizí lékařka ve spolupráci s místními policisty a úředníky, docílí toho, že se vám akorát přitíží, a postraumatický syndrom trvající již více jak 2 roky si vybírá svoji daň. Ta lékařka musela vědět, a o to horší je, čeho se dopustila – zacílila křivým obviněním a zcela fiktivní lživou historkou na někoho, o kom věděla, že se nedokáže bránit a že ho to dorazí.

A tak uběhnou skoro 3 roky, člověk je zcela bez příjmů, doslova bez koruny, stále nezaměstnaný, šikanovaný a ponižovaný úředníky, policisty a soudci, zneužívajících jim danou moc. Žijete jako samoživitel bez koruny s dcerou, jen z pomoci širší rodiny a přátel, jinak by jste mohl žít s dcerou leda na ulici, bez jídla, ale dle státu a zkorumpovaných úředníků je vše tak, „jak má být“. Dcera je nucena za podivných okolností způsobeného dalším na toto vše evidentně navazujícím podvodem, ukončit studium.

A dcera se tak objevuje rovněž na ÚP. A tento úřad práce ji odmítne zaevidovat po té, co se dozví její příjmení, a že je dcerou vás, a s výsměchem, že sice má všechny doklady, ale nezaregistrují ji, jen tak protože se jim nechce. Ta tak zažívá šok z prvního kontaktu s úředníky úřadu práce. Svoji šikanozní aktivitu přenáší úředníci i na ni, a taktéž jí začnou dělat ze života peklo. A tak kromě šoku z toho, že ten život nebude vypadat podle jejích přání, a vzdělání, kterého chtěla dosáhnout je v nedohlednu, tak dochází k poznání, že život bude asi o něčem jiném. Že v tomto státě zákony dodržovány nejsou, pravdy se člověk nedovolá a nedomůže se práva ani u soudu. Po čase ze stresu onemocní i ona.

A tak každý týden dostáváte minimálně 15-20 úředních dopisů, soudních obsílek (není výjimkou že od soudu i 5 písemností denně)! Máte jich tak již stovky, a je z nich zřejmá propojenost aktérů doslova organizovaného zločinu, a kterak si již kryjí záda, jelikož asi jsou si vědomi, že tohle kdyby se provalilo...V každém dopise jsou pouze lži, intriky a vymyšlené konstrukce různých referentů, soudců, atd., některé ultimativně určují striktní požadavek na zpětnou reakci do 5 dnů.

Cca 3 roky trvající velice intenzivní šikanou této dokonale zkoordinované mafie skládající se z úředních osob zapojených úřadů, úředních osob soudů, z policistů sahajících až do nejvyšších pater, ze soudců figurujících v celé kauze, je jste již doslova paralyzován, již nezvládáte reagovat na záplavy lživých dopisů, lživých rozhodnutí, lživých obvinění. Je to štvanice tak intenzivního stupně, že si to jen těžko může představit kdokoliv v tomto nezapojeném. Je to štvanice ze strany organizované skupiny úředních osob, policistů, soudců, atd. s jediným cílem – likvidace vás a vaší rodiny, kdy na počátku všeho stála neoprávněná kopie vašeho občanského průkazu, kdy tyto vaše údaje příslušná firma zneužila, a pak zřejmě již vědomi si průšvihu, který spáchali, se za pomoci jejich kumpánů rozjela celá ta mašinérie šikany a podvodu proti vám.

Je to totální štvanice režimu na slušné lidi, ukázka zvrhlosti úředníků, policistů, soudců, atd., korupčně propojených skupin, současného aparátu.

Dochází k natolik extrémnímu porušování zákonů, etiky, a všeho ze strany úředníků, soudců, policistů, že jsou popírány základy lidské důstojnosti a slušnosti, Ústava, platnost veškerých zákonů této země. Pod záminkou výkonu práva a spravedlnosti jsou zde doslova likvidováni lidé jako za doby největších aktivit STB.

0
Vytisknout
13259

Diskuse

Obsah vydání | 11. 2. 2015