Wilders, Zeman, Fico, Trump jsou nepřijatelní

7. 9. 2016

čas čtení 6 minutŠéf OSN pro lidská práva Zeid Ra'ad Al Hussein apeluje na svět, aby odmítl populistické šiřitele bigotnosti

Vážení přátelé,

rád bych věnoval tento stručný project panu Geertu Wildersovi a jeho stoupencům, ano, všem, kdo jsou jako on - populistům, demagogům a šiřitelům politických fantazií.

Pro tyto lidi musím já být svého druhu noční můrou. Jsem globálním hlasem hájícícm lidská práva, univerzální práva, jsem zvolený všemi vládami a nyní jsem kritikem téměř všech vlád. Hájím a podporuju lidská práva každého jednotlivce, všude: práva migrantů, žadatelů o azyl a imigrantů, práva komunity LGBT, práva žen a dětí ve všech zemích, práva menšin, práva domorodců, práva invalidů a práva všech a každého, kdo je kde diskriminován, znevýhodňován, pronásledován nebo mučen - ať už vládami, politickými hnutími nebo teroristy.

Jsem muslim, který má, což mate rasisty, také bílou kůži, jehož matka je Evropanka a otec Arab. A já jsem také rozhněvaný. V důsledku lží a polopravd, manipulací a vyvolávání strachu. Víte, před dvaceti leti jsem sloužil v mírových sborech OSN během balkánských válek - válek tak krutých, tak ničivých, které byly důsledkem téže továrny podvádění, bigotnosti a etnického nacionalismu.

Geert Wilders zveřejnil svůj groteskní manifest o jedenácti bodech teprve před několika dn a před měsícem hovořil v obdobném duchu v Clevelandu ve Spojených státech. Nebudu opakovat, co tam řekl, ale existuje mnoho lidí, kteří jsou ochotni to opakovat, a jeho strana má zaznamenat ve volbách začátkem března úspěch.

Avšak to, co pan Wilders sdílí s panem Trumpem, panem Orbánem, panem Zemanem, panem Hoferem, panem Ficem, madame Le Penovou a panem Faragem, sdílí také s Islámských státem. Všichni tito lidé se různými způsoby snaží zkrekonstruovat minulost, dokonalou a tak čistou ve své formě, kde na sluncem zalitých polích žijí lidé sjednocení svou etnicitou či náboženstvím - žijí pokojně v izolaci, autoři svého vlastního osudu, bez zločinnosti, bez zahraničních vlivů a bez válek. Je to minulost, která, zcela jistě, neexistovala nikde. Minulost Evropy, jak všichni víme, taková po staletí vůbec nebyla.

Představa, že bychom dokázali obnovit údajně dokonalou minulost, je fikcí. Ti, kteří se nám tuto představu snaží prodat, jsou podvodníci. Chytří podvodníci.

Populisté zneužívají polopravd a zjednodušování - dvou skalpelů ultrapropagandisty, a internet a sociální média jsou pro ně perfektoními nástroji, protože redukují myšlení na nejminimálnější balíčky: štěky politiků, tweety. Vytvoříte polovinu obrazu v mysli frustrovaného jednotlivce, vystavenému ekonomickým problémům a prostřednictvím médií hrůzám terorismu. Podpořte tento obraz polopravdou odsud a odjinud a umožněte přirozeným předsudkům lidí, aby si doplnili, co chybí. Dodejte drama, zdůrazněte, že za to všechno nese vinu určitá konkrétní skupina lidí, aby mluvčí, kteří šíří toto verbální dělostřelectvo, a jejich stoupenci, měli pocit, že jsou jaksi bez viny.

Ta celá formule je jednoduchá: způsobte, aby lidi, kteří jsou už tak nervózní, měli pocit, že jsou ve strašlivé situaci, a pak zdůrazněte, že to je všechno vinou určité skupiny lidí, kteří jsou v zahraničí, jsou to cizinci a zosobňuji hrozbu. Pak vyvolejte u vašeho publika pocit, že se budou moci cítit dobře, pokud jim nabídnete fantazii, která je ovšem děsivou nespravedlností vůči druhým lidem. Vyvolávejte nenávist, opakujte to mnohokrát, než se promění úzkost v nenávist.

Abyste se nepletli, já v žádném případě nechci činit rovnítko mezi činy nacionalistických demagogů a činu Islámského státu, které jsou děsivé, vyvolávající nevolnost. Islámský stát musí být pohnán ke spravedlnosti. Avšak jeho způsob komunikace, jeho používání polopravd a přehnaných zjednodušení, propaganda Islámského státu a jeho taktika je obdobná taktice populistů. A obě strany rovnice mají z toho, co dělá druhá strana, prospěch - bez činnosti druhé strany by nebyli tak úspěšní.

Ponižující rasistické a náboženské předsudky, které šíří lidé jako pan Wilders, se v některých zemích staly městskou nebo dokonce celostátní politickou strategií. Děti jsou zostuzovány pro svůj etnický či náboženský původ - bez ohledu na to, držiteli jakých pasů jsou, je jim sdělováno, že "vlastně" nejsou Evropané, "vlastně" nejsou Francouzi, Britové či Maďaři. Celé komunity jsou pošpiňovány podezříváním, že se údajně spikly s teroristy.

Historie možná poučila pana Wilderse a jemu podobné politiky, jak efektivně se xenofobie a bigotnost proměňují ve zbraně. Komunity se zabarikádují a promění se v nepřátelské tábory, plné strachu, a populisté jako oni, a extremisté, se tam stanou veliteli. Atmosféra se zahustí nenávistí a rychle zdegeneruje do obrovského násilí.

Musíme se osvobodit od této trajektorie. Drazí přátelé, činíme dost pro to, abychom neutralizovali přeshraniční aliance demagogů? Před deseti lety by manifest Geerta Wilderse a jeho projev v Clevelandu vyvolaly celosvětový odpor. A dnes? Dnes na ně lidé reagují jen pokrčením rameny a mimo Holandsko jeho slova a jeho zlovolné plány nevyvolávají skoro vůbec žádnou pozornost. Budeme dál stát v nečinnosti a sledovat tuto banalizaci bigotnosti, do té doby, až dojde k svému logickému naplnění?

Nakonec chrání naše společnosti zákon - zákon o lidských právech, závazný zákon, který je destilací lidské zkušenosti, generací lidského utrpení, křiku obětí minulých zločinů a nenávisti. Musíme tento zákon hájit vášnivě a být jím vedeni.

Milí přátelé, nenechte se vést podvodníkem. Pouze pokud bude lidstvo vnímat plnou pravdu a pouze pokud bude jednat moudře, přežije. Tak se rozhodněte a mluvte. Mluvte jasně, mluvte pravdu a čiňte to vášnivě, mluvte za své děti, za ty, o něž vám jde, za práva všech, a ujistěte se, ať to říkáte chytře: PŘESTAŇTE! Nenecháme se zastrašit vámi násilníky, nenecháme se zmanipovat vámi, podvodníky, už ne, už nikdy, protože jsme to my, ne vy, kdo určíme náš společný osud. A budeme to my, ne vy, kdo napíší a utvoří toto nadcházející století. ŘEKNĚTE NE!

Článek v angličtině ZDE

0
Vytisknout
6143

Diskuse

Obsah vydání | 9. 9. 2016