Ivo Barteček

Ivo Barteček (1982), nejdříve studoval obor Historie a nakonec po změně studijního oboru na Japonská filologie - Filmová věda dokončil studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2010.

Na univerzitě zvolil studium humanitních oborů z důvodu tradice a zájmu o nevšední disciplýny, nicméně svůj volný čas a posléze profesionální život věnuje především IT sféře. Je nadšeným konzumentem informací o nových technologiích, světovém dění, politice, a především ohledně vývoje nejnovějšího softwaru. V současné době pracuje jako middleware konzultant, architekt softwarových řešení a vývojář umělé inteligence v Tokiu v Japonsku. Mimo jiné procestoval 35 zemí, pracoval na světové výstavě Expo 2005 v Aiči a v několika IT korporacích v Tokiu na integraci nejnovějšího middleware (Sony, Softbank, Hitachi, Red Hat). Má zájem o projekty s přidanou hodnotu (open source, ovlivnění rozvoje IT pro příští desetiletí) a projekty, které mají vliv na současnou obchodní / společenskou kulturu.

Zajímá se o automatické rozhodovací systémy, sémantický web, graf databáze, data mining a zpracování big dat. Jedním z jeho cílů a snů je vytvoření univerzálního ultimátního distribuovaného korporátního programu pro všeobecné použití schopného zastávat většinu běžné lidské činnosti skrze pokročilou automatizaci úkolů ve spolupráci s outsourcingem administrativních a jiných činností v rozvojových zemích. S vědomím, že automatizace a robotizace tak nebo tak nahradí veškerou nekreativní lidskou činnost připravuje vlastní koncept a řešení, a na realizaci této vize aktivně pracuje na této vizi ve volném čase již 5 let, skrze přípravu dokumentace, populární články, teoretické návrhy i skutečné softwarové prototypy.

Odhaduje, že pro sestavení ultimátního systému bude zapotřebí těsná integrace několik desítek různého middleware sestaveného do jednoho funkčního celku, v zásadě se bude jednat o balík korporátního software migrujícího v distribuovaném kloudovém systému nové generace s přístupovým bodem především skrze virtuálního asistenta na bázi umělé inteligence pod záštitou komunitní korporace. Tento prototyp, ideu a vizi připravuje pod názvem Wikilook-LiveLIVE a hledá spolupracovníky, sponzory a zájemce u uskutečnění ultimátní vize.

Profesně se specializuje na integraci Open Source middleware, zejména následujících technologií, na jejichž základě připravuje koncept univerzálního programu: Ubuntu, CentOS, PHP, Java, Python, JavaScript, HTML, CSS, jQuery, Node.js, WildFly (JBoss Application Server), Drools (BRMS, jBPM), RHQ, TorqueBox, JAXB, RichFaces, RESTEasy, Hibernate / JPA, Lucene, EJB, Arquillian, JUnit, MySQL, PostgreSQL, Infinispan, Redis, Couchbase, Neo4j, Titan, Cassandra, RabbitMQ, Odoo (OpenERP), MediaWiki, Semantic MediaWiki, SMW+, Magento, WordPress, Joomla, Amazon EC2, OpenStack, Eucalyptus, cPanel, Ansible, Vagrant, Docker, Apache, Zend, ElasticSearch, Eclipse, Adobe Phostoshop, Tableau, Logstash, Fluentd, Maven, Subversion, GitHub, Gatling, JMeter, YourKit a další.

LinkedIn profil

Domácí stránka

Blog