Kamil Abbid

Autor (nar. 1967) je absolvent právnické fakulty UK, letech 1992 - 2001 pracoval v orgánech státní správy (FMZV, MZV, MZe, MPO) nyní v soukromém sektoru. V letech 1994 - 1997 vykonával funkci vedoucího konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Kyjevě. Specializuje se na migrační a vízovou problematiku.