Útok na USA, Afghánistán, Irák

 11705

Jak nedostatek vody vyostřil politické násilí v Iráku

25. 2. 2019

Rychlý nástup občanské války v Iráku v roce 2014 přiměl diplomaty, generály a politiky z celého mezinárodního společenství k debatám o tom, jak lze předcházet návratu násilí do země dlouho dominuj...

 6792

Frustrující nezbytnost zůstat v Sýrii a Afghánistánu

31. 12. 2018

Téměř jistě víme, kdo převládne za naší nepřítomnosti, a známe jeho nepřátelské úmysly, napsal David French. Avšak jedním z primárních problémů naší nekonečné debaty o (zdánlivě) nekonečných ameri...