Jaká jsou skutečná rizika jaderné energetiky?

8. 6. 2011

čas čtení 5 minut

Vážený pane Dipl. Ing. Wagnere, - úvodem: nepochybuji o Vaší vysoké odborné kvalifikaci a rozhledu, na základě v. Postrádám ale Vaše vyjádření poměru zisk ČEZu/riziko havárie v ČR. A také zisk ČEZu/prospěch obyčejného občana ČR, napsal František Pesut.

-K tomu ve jmenovateli si jako bývalý vedoucí směny v oddělení montáže a uvádění do provozu JE V1, V2 Bohunice a Dukovany, také jako operátor reaktoru v JE v Bohunicích dovoluji poznamenat následující:

1) Při více než dvouleté přípravě na funkci vedoucího reaktorového bloku nám byla v rámci jaderné bezpečnosti pravděpodobnost poruchy potrubí uvedena 1/10 000 000 (jedna ku deseti milionům). A mohu svědecky dokázat, že jsem takovou poruchu, odlomení potrubí průměru 500 mm ve svaru bezprostředně při provozu (sice tepelné) elekrárny prožil. Na těchto pravděpodobnostních číslech je založeno vyjádření bezpečnosti jaderných elektáren. Zástupcem ředitele elektrárny nám bylo přísně naznačeno: MLČET! Taková porucha na JE by dle mého názoru znamenala neobyvatelnost značné, snad i převážné části území ČR a jiných zemí.

2) Na JE stejného typu byly zjištěny závady ve svarech na neoddělitelné části potrubí od aktivní zóny reaktoru o průměru 600 mm. Po kontrole na provozovaných blocích v našich reaktorech jsem se doslechl, že tyto fatální závady byly zjištěny i v naší JE. (Údajně byly značné vrstvy Y-svarů pouze vyplněny roztaveným svářecím drátem, skutečný svar byl pouze na povrchu 60mm stěny nerezového identického potrubí. Roentgenový snímek (např. bubliny) nemusel takovou závadu objevit (asi ani nebyly pořízeny).

3) Když jsem se po několika letech provozu našich JE náhodně setkal s vedoucím technické kontroly stavby JE, řekl mi: "Kamaráde, já mám těžké spaní, my jsme si při kontrolách neuvědomovali rozdíl mezi tepelnou a jadernou elektrárnou". Časté cílové odměny v roce byly totiž několikanásobně vyšší než plat dobrého konstruktéra, opravy by byly zdržením, tedy ohrožovaly by výplatu cílových premií.

4) Asi před jedním rokem mi sdělil jeden bývalý pracovník jako důvod jeho odchodu z JE větou: "Technici v JE jsou nahrazováni ČEZem ekonomy".

5) Po víceletých zkušenostech z výzkumné a zkušební laboratoři (v jedné západní firmě na výrobu kabelů a jejich příslušenství) silně pochybuji o nezestárnutí kabelů, například životně důležitých, při havárii, s nemožností jejich zálohování. Často procházejí několikametrovým betonem, jsou tedy pro výměnu nepřístupné. Jako přímo provádějící mnoho testů 30 let starých kabelů jsem se nesetkal s jediným, který by vyhovoval. Projektant kabeláže JE vycházel z předpokladu životnosti JE 30 let. Tedy prodlužování životnosti JE považuji za značně zvýšené riziko havárie a její nezvládnutelnosti.

6) Některé havarijní systémy jsou pouze hypothetické (mám dojem, že pro útěchu). Nelze je v plném rozsahu přezkoušet, simulovat skutečnou havárii. Bývalý pracovník z operativního provozu JE mi sdělil příhodu, že téměř 3/4 roku vadou měřicích přístrojů nevědomě provozovali JE v Bohunicích bez hlavních bezpečnostních systémů. Tudíž hrozil výfuk radioaktivity přímo do ovzduší již při menších netěsnostech. Zase zamlčené štěstí.

7) Možná jste slyšel z vyprávění, jak při havárii v JE v Bohunicích zaměstnanci o překot prchali z JE, odpojovali pluhy na polích a traktorem ujížděli od JE. Pouze jeden zaměstnanec s nasazením vlastního života vstoupil do prostoru nad reaktorem a úniku tlakového radioaktivního chladiva zamezil. Najde se někdo takový příště? (Pozn.: přežil.)

8) Snad neřešitelná otázka radioaktivních odpadů. A to nejen vyhořelého paliva. "Kam s ním?"

9) Domnívám se, že stále neexistuje definice pracovního úrazu ozářením a že celkové dávky ozáření v JE nemusí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout. (Práci v JE považuji jako jednu z možných příčin vzniku mého rakovinového onemocnění.) A tudíž ani obyvatelům.

Nechci unavovat výčtem mnoha dalších rizik. Mnohé státy je podstupují. Souhlasím s názorem, že životní úroveň souvisí se spotřebou energií. Mám ale dojem, že další stavba JE ČEZem je z nevětší části příležitost k vývozu el. energie pro jejich akcionáře (nikoliv zachování životní úrovně v ČR) na úkor bezpečnosti obyvatel ČR. (Nemám náhradní byt v exotických krajinách.)

10) Havarijní cvičení v JE, zkoumání pádu letadla, zemětřesení, teroristického útoku (údajně se kdysi trefili ve Francii raketou přes řeku do vrchlíku nad reaktorem) považuji za alibismus provozovatele a snahu uklidnit nezasvěcené. Ve dvou měsících dle mých zkušeností nelze provést důslednou kontrolu JE. Snad tak se po JE porozhlédnout. A rozhodně ne takovou kontrolu, na jejímž základě by bylo možné zodpovědně prodloužit životnost JE nad 6ivotnost projektovanou. Např. o tom, že se zředěné radioaktivní odpady legálně3 v JE. Destilací zahustit a potom? Co s tím? Naředit a vypustit? Doufám že se tak neděje (z ekonomických důvodů).

Bez JE by byl i chleba (možná podstatně) dražší. Ale znásobovat stavbou dalších JE riziko, že bude chleba "sakramentsky drahý"? Pro čí prospěch: ČEZu, nebo případným "Černobylem" ohrožených obyvatel ČR?

0
8922

Diskuse

Obsah vydání | 10. 6. 2011