Nejsme na tom tak zle, abychom nemohli být hůře...

21. 6. 2011 / Jiří Baťa

Předpokládám, že Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) je jistě známá a uznávaná mezinárodní organizace, a že tudíž její výstupy či zprávy lze považovat za relevantní.

OECD si dala tu práci, aby zjistila, jakou kvalitou života oplývají lidé v 30 členských zemích této organizace. Výsledky jsou opravdu překvapivé, především ve srovnání s tím, čím nás oblažují ministr financí a ministr práce a sociálních věcí.

Jak výše uvedeno, OECD se zabývala takovými otázkami, jak např. lidé žijí kvalitní a spokojený život. K tomu použila několik základních okruhů životního stylu a způsobu prožívání života. Jak ze zprávy (OECD) vyplývá, 56 % procent lidí u nás je údajně se svým životem (zatím) spokojeno. A jak je to ve srovnání s jinými zeměmi?

Index kvality života byl zkoumán v oblastech, např.bydlení, příjmu, práci, školství, životním prostředí, veřejné správě, zdraví, bezpečnosti, spokojenosti s vlastním životem. Z těchto oblastí jsou dostupné pro Česko mj. tyto informativní výsledky: -

V průměru na českou domácnost připadá roční příjem 16.690 dolarů, což v přepočtu činí cca 281 tisíc korun, tedy 23 416 korun měsíčně (což zhruba odpovídá celostátnímu průměru, jak uvádí naše statistiky), nicméně průměrný roční příjem v OECD činí 22 000 dolarů, tedy cca 370 tisíc korun (30 833 korun/měsíc). -

V ČR pracuje téměř 65 % lidí ve věku 15-64 let, kteří ročně odpracují cca 1942 hodin (průměr v OECD 1739 hodin), což je o 203 hodin více! -

V oblasti zdraví, resp. délky života, je průměrná délka života Čechů 77,3 roku, zatím co v západních zemích OECD je to sedm až osm let více.

Kromě toho např. Norsko se vyznačuje při nízkém počtu odpracovaných hodin vysokými příjmy (a diferenciovanými, progresivními daněmi) a kvalitním vybavením domácností, v Kanadě zase na jednoho občana připadá 2,5 místnosti na jednoho člověka, nad 50 hodin týdně pracuje jen 0,04 procenta zaměstnanců atd.

Těmto národům bychom měli být rovnoceni! Alespoň v představách koaliční vlády.

Jestliže ze zprávy vyplývá, že 56 % našich lidí je se svým způsobem života relativně spokojeno, naskytuje se otázka, zda je to hodně nebo málo. Vezmeme-li v úvahu celostátní průměrný příjem cca 24 tisíc korun s tím, že "ani" tohoto platu nedosahují dvě třetiny pracujících občanů (čímž se nemohou dostat do tohoto průměru), jsou čeští občané spokojení proto, že jsou až nestydatě skromní. Avšak ani těch něco málo přes 50 % lidí není číslo nijak závratné. Nicméně to může být velmi "pozitivní" signál pro ministry Kalouska, Drábka či Hegera, potažmo celou vládu, že u nás není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře. To je vede k těm utopickým a nereálným myšlenkám utahování opasků, kladení břemen na bedra občanů, házení klacků odborům a všem, kteří s jejich reformami nesouhlasí ( s reformami v podobě, jak je předkládají, nikoliv s reformami obecně).

Jenže ať už tak či onak, uvedené statistické výsledky dokazují, jak nehorázně nás tato vláda a Kalousek, Drábek a Heger zvlášť, tahají za nos. Jejich příměry, jak je u nás "přeliberizováno", "přesocializováno", "vyžráno" atd., jak je třeba hledat vzory a příklady v západních státech , to přímo provokace! A takto nám s milým úsměvem "valí šrouby do hlavy" pan Kalousek už hezkou řadu let. Jeho nebo jejich argumenty jsou nejen zavádějící, mystifikující, ale především lživé. Je až s podivem, že jsou schopni vést tyto demagogické řeči navzdory těmto (mj.) faktům, které jistě mají k dispozici. Nejspíše spoléhají na to, že se tyto informace nedostanou k občanům. Mají ovšem smůlu. Jenom není jasné, proč páni ministři, premiér, ale i pán Hradu politizují smysl stávky, proč ta jejich silná slova spřažení odborů s levicí, o rukojmí lidí, dokopání občanů k vlastní zkáze apod., když většině občanů je jasné, za co se odbory a s nimi sympatizující, berou. A to ještě (ti lidé) možná neznají výše uvedené fakta, které nám OECD vypracovala.

Páni ministři, pane premiére, pane prezidente, fakta jsou fakta. Že nejsou pro nás občany zase až tak lichotivá, je jasné. Tedy jak pro koho, vám by nejspíš vyhovovalo, kdyby ta spokojenost se životem byla někde blíže ke stu procentům, abyste měli ještě větší důvod národ ožebračovat a tak jej spasit před "národní katastrofou". Že nám ji sami bezprecedentně připravujete, vám však nedochází. Podle vás nejspíše "peníze kazí člověka"! Máte pravdu, vy jste již zkažení skrz naskrz. A že si za peníze člověk štěstí nekoupí, je také pravda. Vy jste to za své (čistě špinavé) peníze sice dokázali, štěstí zatím máte a ještě vládnete, ale nebudu daleko pravdy, že vám ze všech stran teče do bot, že jste celí osypaní a všem vám setsakramentsky ouvej už jen z té podle vás, politické stávky. A věřím, že to není zdaleka všechno. Vaše obavy nejsou zbytečné, tou stávkou to totiž neskončí. Jsem o tom přesvědčen!

0
Vytisknout
6431

Diskuse

Obsah vydání | 22. 6. 2011