O právu na ochranu života - jak je to zakotveno v zákoně

22. 6. 2011

V souvislosti se soudním zákazem stávky napadá možnost podání návrhu na předběžné opatření, kterým soud nařídí příslušnému zdravotnickému zařízení zajištění nezbytné lékařské péče tomuto pacientovi.

Jen několik poznámek k právu na ochranu života a s tím souvisejícím právem na poskytnutí lékařské péče, píše čtenář, který se nepodepsal.

Právo na zdravotní péči je, byť není zakotveno v Úmluvě, je předmětem judikatury ESLP, především v souvislosti s právem na život. Ačkoliv ESLP prozatím v této oblasti nevydal zásadní substantivní rozhodnutí, v některých případech formuloval základní zásady, kterými by se měli smluvní státy při poskytování lékařské péče řídit. Právo na život formulované v čl. 2 Úmluvy podle judikatury ESLP znamená, že státy mají povinnost nejen zdržet se (protiprávních) jednání, které by ohrožovaly lidské životy, nicméně je povinen také činit vhodné aktivní kroky v rámci své jurisdikce k jejich ochraně (L.C.B. proti Velké Británii). Nemůže být vyloučena odpovědnost státu s ohledem na čl. 2 Úmluvy za aktivní kroky či omisivní jednání v rámci politiky zdravotnictví (Powell proti Velké Británii).

Odpovědnost smluvního státu může podle judikatury ESLP dále nastat v případě, že smluvní stát vystaví lidský život v nebezpečí odmítnutím zdravotní péče, jejíž dostupnost je všeobecně garantována (vlastní) populaci (Kypr proti Turecku).

V rozhodnutí Pentiacova a další Soud judikoval, že finanční nedostupnost dialízy nelze považovat za porušení Úmluvy, pokud není prokázáno, že je ohrožen život pacienta. Podle soudu je nezbytné prokázat příčinnou souvislost mezi nedostatkem lékařské péče (např. nepodáním nezbytného léku) a smrtí pacienta. Argumentací a contrario by bylo možné dovodit, že pokud je prokázáno, že je bezprostředně ohrožen život pacienta např. finanční nedostupností zdravotní péče, která má za následek nedostatečnou lékařskou péči, mohlo by to znamenat porušení ustanovení Úmluvy. Zájemce o hlubší ponor do této tématiky bych odkázal např. na velice zdařilou disertační práci Jana Kratochvíla s názvem "Sociální práva v EÚLP a mezinárodním paktu občanských a politických právech", či na obecnější příspěvek k problematice "Rovnost a sociální práva" od Pavly Boučkové.

P.S.

Aniž bych chtěl být cynický, tak mě v souvislosti se soudním zákazem stávky napadá možnost podání návrhu na předběžné opatření, kterým soud nařídí příslušnému zdravotnickému zařízení zajištění nezbytné lékařské péče tomuto pacientovi.

0
Vytisknout
4296

Diskuse

Obsah vydání | 23. 6. 2011