Premiér Nečas: " Nejsem žádné ořezávátko"! A co tedy?

11. 4. 2012 / Jiří Baťa

čas čtení 9 minut

Nezdá se mi, že toto konstatování je adekvátní jeho činům, spíše bych jej považoval za "dřevorubce" vzhledem k tomu, jak vehementně "osekává" výdaje státního rozpočtu.

Premiér Nečas se sice rozpovídal redaktorkám Práva ve stylu "jí nic, já muzikant", nicméně je třeba jeho nevinnost brát velmi, ale opravdu velmi s rezervou. Za pozornost proto stojí několik otázek a odpovědí, vyplývajících z rozhovoru s redaktorkami Práva (sobota, 7.dubna 2012), ve kterých pan premiér překypuje pozitivismem, ale již méně optimismem. Premiér, jakkoliv si (ne)uvědomuje, že situace vlády je neúnosná, i nadále se snaží rozhodování vlády obhajovat. Vedou jej k tomu "klíčové úkoly", které si vláda stanovila a prý pokud mají smysl, pak přináší pozitivní body této zemi. No a to jen ten problém, když se zamyslíme nad smysluplností činnosti vlády a přínosu pozitivních bodů.

Pan premiér mj. používá jisté slovní hříčky o škodlivém vidění za nejbližší roh, zatímco vláda, zřejmě za použití očí Bystrozrakého, vidí mnohem, mnohem dále. Je to paradoxní zvážíme-li skutečnosti, které se naopak jeví jako velmi krátkozraké a které pohříchu převládají. Nelze totiž nevidět jejich "za horizontální vidění" jako opatření, které samo o sobě nebude mít v takovém časovém horizontu očekávaný úspěch, neboť takové očekávání je založeno pouze na domněnkách a dohadech, ovšem co je důležité, v daný moment to může ovlivnit řadu věcí, které pokud budou zachovány, mohou mít pro ně a jejich spřízněné duše, dalekosáhlý efekt.

Více než pochybná je např. důchodová reforma, která podle nestranných a nezaujatých odborníků kromě nemalých zisků majitelům penzijních fondů, udělá do příjmů rozpočtu nemalou díru. Neskonalá víra v sám sebe, v počínání vlády a v přesvědčení, že činí pro stát a jeho občany, to však premiér vidí zcela jinak. Tvrdí, že zavedení druhého pilíře bude znamenat úspory ve státním průběžném pilíři v dlouhodobé budoucnosti! Nu a pan premiér má vymalováno. Z celého počínání vlády je víc než patrné, že jej ani tak nezajímá současnost, jako dlouhodobá budoucnost. Proč asi? Protože na úrovni sociálního stavu a zabezpečení občanů jim pramálo záleží a mají pro to i své důvody. Zadluženost státní kasy byla způsobena "prožráním" peněz občany, takže si dnes musí nést následky. Ostří toto konstatování, proneseného jak ministrem Kalouskem, který za tímto účelem vystavil občanům šek, nemýlím-li se na 125.000 korun, stejně tak neslavně známý Ing. Ježek a několika dalších "uvědomělých" ekonomů a politiků, bylo poněkud otupěno zahlazením do ztracena, nicméně nikdy z jejich úst nezaznělo přiznání, resp. konstatování o pravých vinících všemi formami zdeufarudovaných milionů a miliard korun (privatizace, tunelování, vyvádění majetku, rozprodej státního majetku, vyvedení peněz do zahraničí, krádeže, zpronevěry atd.)

Premiér Nečas je člověk sebejistý, tedy alespoň pokud se jedná o vyjadřování se na veřejnost a člověk žasne, jak si je jistý " v kramflekách". Na otázku, zda z vládou uvažovaných opatření se neobává snížené spotřeby domácností (což je logický a předpokládaný dopad), se suverenností jemu vlastní konstatuje, že sice ano, ale (a to je to nejpodstatnější!, pozn. autora), že celkový efekt pro ekonomiku a veřejné finance to bude jednoznačně pozitivní. Takže pan premiér má jasno. Škoda jen, že takových konstatování pronesl již bezpočet a ekonomika, potažmo veřejné finance se ne a ne zlepšit! Pane premiére, čím pak to asi je?

Za povšimnutí stojí opět onen výrazný nezájem o dopad na občany, resp. např. na důchodce. Jenže i pro toto má pan Nečas své důvody. Jeho, ale nejen jeho, častými argumenty je používání různých, nutno předeslat neadekvátních a nesouměřitelných příměrů, jako v tomto případě, když v této souvislosti neopomene poznamenat, že ČR je zemí, která má nejnižší míru chudoby v celé EU a čeští důchodci mají třetí nejnižší míru chudoby v celé EU! Takže na co si vlastně ti důchodci stěžují?

Tím se vlastně dostáváme k jádru pudla. Není to jen tato "do nebes volající pitomost", těch přirovnání je, jak jsem předeslal, bezpočet a jak premiér, tak jiní osvícení politici je používají v momentě, kdy potřebují něco něčím ospravedlnit, vymluvit, či hezky česky "okecat"! Jako třeba na otázku, zda by pan premiér dokázal vyjít měsíčně s 10 750 korunami. Zde je jeho doslovná odpověď: " Bezesporu bych to musel dokázat", ale rychle k tomu poznamenal, že "kdyby byl starobní důchodce s průměrným důchodem!"

Pozoruhodné konstatování, že "by to musel dokázat", jenže redaktorky mu oponovaly dotazem, jak by to asi dělal, když by musel dvě třetiny z důchodu dát na nájem, služby apod. a se zbytkem dál živořit. Jistě očekáváte plnohodnotnou odpověď, tak zde je: " Určitě je to možné řešit hledáním levnějšího bydlení!" Tak snadné a vy si s tím, milí důchodci, neumíte poradit?" A navíc pan premiér ještě doporučuje návštěvu Úřadu práce (nevím co má Úřad práce společného s bydlením, ale kdy premiér doporučuje...!) a požádat o příspěvek na bydlení. Tak to už je něco jiného, pane premiére, otázka je, kolik takový příspěvek na bydlení bude činit, pakliže občanovi chybí měsíčně řekněme tisíc pět set korun a příspěvek mu bude velkoryse poskytnut řekněme 100-150 korun? Protože jak známe ministra Drábka, ten nedá ani korunu navíc, kde opravdu nemusí. A že nemusí, platí skoro vždy!. A ještě jedna poznámka. Těch necelých jedenáct tisíc nemají jen starobní důchodci, ale mnohdy celé rodiny, ale to už jde panu premiérovi poněkud mimo možnost vnímání a proto na to ani nereaguje.

Abych dlouho neopruzoval, zmíním ještě v krátkosti jeho pohled a názor na církevní restituce. Pozoruhodné na jeho vyjádření k této záležitosti je, že nezmínil jak hlavní argument (kterým se mj. ohání např. poslanec M. Benda a jiní), že "Co bylo ukradeno (komunisty), musí být vráceno"! Na možnost či eventualitu, že by bylo možné v rámci úspor odložit církevní restituce, pan premiér jednoznačně prohlásil: "Ne! Z dlouhodobého hlediska tento zákon přináší jednoznačné úspory pro státní rozpočet. Zodpovědné je vidět dál než (již výše jednou zmíněné) za nejbližší roh. Nezodpovědná vláda (což není případ této vlády, viz dále) uvažuje v horizontu jednoho, dvou maximálně čtyř let. Moje(!) vláda uvažuje v delším horizontu"!

Takže je to jasné, "jeho" vláda uvažuje dlouhodobě, přičemž nějakému dlouhodobému plánování, jak to činili komunisté za své éry (SPK = státní plánovací komise) nejsou naklonění a bývalé SPK odsoudili jako přežitek, nehodící se do liberálního kapitalismu, kde všechno řeší volná ruka trhu. A ejhle, nyní plánují s dlouhodobým výhledem a dokonce jsou přesvědčení, že restituce církevního majetku a finanční vyrovnání s církvemi dokonce přinesou úspory státnímu rozpočtu! Nevídané! K sakru, kde že to studoval pan premiér když tvrdí, že výdaj nějakých 126 miliard korun v dnešní, ale i nejbližší tak kritické době, ušetří státu peníze?

Že by na stejné škole, jako kdysi dávno všeho znalý pan prezident? Ušetří, to ano, ale ne do rozpočtu, ale do kapes zainteresovaných! Ale vždyť ani V. Klausovi se navrhovaný zákon příliš neomlouvá. Nevadí, o tom prý ještě bude vedena politická debata. Takže závěrem, co je řečeno úvodem: Pan premiér není žádné "ořezávátko", všechno je relativně dobré a co není, k tomu se ještě povede politická debata! Škoda jen, že k těm debatám nebudou přizváni i občané. To ovšem "jeho" vláda nepřipustí, neboť občané do toho nemají co mluvit. Vždyť oni plní jen to, co slíbili svým voličům! Kolik že jich je z celkového počtu občanů ČR, nechávám na vašich výpočtech, ale jedno je jisté: budete se divit!

0
Vytisknout
9844

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2012