Vítězství advokátské lobby

11. 4. 2012

čas čtení 5 minut

Je pravda, že novelou vyhlášky č. 484/2000 Sb. o paušálních odměnách advokátů v občanském soudním řízení došlo s účinností od 1. 3. 2012 ke snížení a preciznějšímu odstupňování sazeb směrem k bagatelním částkám v řízeních, kde je předmětem vymožení peněžité pohledávky. Co by ovšem současně nemělo uniknout pozornosti, je skutečnost, že spolu s tímto zásahem Ministerstva spravedlnosti do aktuálního medializovaného boláku české společnosti se opět parádně svezla advokátní lobby.

Autorem je odborník, jehož totožnost je redakci známa

Zatímco menšině advokátů, zajišťující svým pro forma procesním zastoupením vybrané velkovýrobny žalob pro bagatelní pohledávky, se redukcí paušálních odměn návratnost jejich investičního záměru poněkud snížila, všichni u soudů působící advokáti si mohou připít na další asociální vítězství elitářů nad prostým lidem a ideou spravedlivé odměny.

Stojí za připomenutí, že prapůvodním smyslem této vyhlášky bylo demotivovat advokáty od produkce nadbytečných úkonů, honorovaných dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif) kusově, a zajistit tak, aby podlehnuvší strana sporného řízení nepodlehla navíc ještě uměle vyšroubovaným a soudem povinně přiznaným nákladům ze zastupování protistrany advokátem. Také měla usnadnit počítání výše odměny, ale jak už to tak u našich zákonodárců chodí -- neusnadnila v důsledku vůbec nic a úkony se přepočítávají kvůli paušální náhradě hotových výdajů vesele dál. Poslední vyhláška z dílny Ministerstva spravedlnosti však zdá se této koncepci zasadila jednu z posledních ran. Sledujte aktuální změny vyhlášky se mnou:

§ 5

Ve věcech určení, zda tu právní vztah nebo právo je či není, činí sazba odměny

-jde-li o právní vztah nebo právo z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví

15.000,- Kč → 20.000,- Kč

-v ostatních případech

10.000,- Kč → 15.000,- Kč

§ 7

Není-li možné stanovit sazbu odměny podle § 3 až 6, činí

-i v některých zbývajících věcech upravených zákonem o rodině

1.500,- Kč → 5.000,- Kč

-ve věcech pracovních

7.500,- Kč → 10.000,- Kč

-ve věcech nájmu nebo vyklizení nemovitostí, bytů a nebytových prostor a určení, že povinnost k vyklizení bytu není vázána na zajištění bytové náhrady, popřípadě je-li vázána na zajištění jiné bytové náhrady

6.500,- Kč → 10.000,- Kč

-ve věcech nahrazení projevu vůle

8.000,- Kč → 10.000,- Kč

-ve věcech práv k věcem cizím

7.500,- Kč → 10.000,- Kč

-ve věcech rozhodovaných v řízení o některých otázkách obchodních společností, družstev a jiných právnických osob

15.000,- Kč → 20.000,- Kč

§ 8

Ve věcech, které nejsou uvedeny v § 3 až 7, činí sazba odměny

9.000,- Kč → 10.000,- Kč

§ 9

Ve věcech předběžných opatření činí sazba odměny 2.000,- Kč → 3.000,- Kč §10

(1) Ve věcech obnovy řízení činí sazba odměny

7.000,- Kč → 10.000,- Kč

(2) Ve věcech žalob pro zmatečnost činí sazba odměny

8.000,- Kč → 10.000,- Kč

§11

Ve věcech žalob podle části páté občanského soudního řádu činí sazba odměny

5.000,- Kč → 10.000,- Kč

§12

Ve věcech výkonu rozhodnutí nebo exekuce (dále jen "výkon rozhodnutí") činí sazba odměny

a) při nařízení výkonu rozhodnutí,

- jde-li o vyklizení

4.000,- Kč → 5.000,- Kč

- jde-li o splnění jiné povinnosti

2.500,- Kč → 5.000,- Kč

- při provádění nebo zastavení výkonu rozhodnutí

4.000,- Kč → 5.000,- Kč

§19a

Zastupoval-li advokát nebo notář v řízení ve stejné věci společně více než 2 účastníky, zvyšuje se sazba odměny stanovená podle této vyhlášky bez ohledu na počet zastupovaných účastníků o 30% → 50%

Možná, že motivací navýšení bylo ve skutečnosti zaokrouhlení výše odměn na přehledné násobky pětitisícovek, aby se odměny špatně placené a početně poddimenzované soudní administrativě počítaly snáze a pokud možno bez zbytečného chybování a koukání do předpisů. Kdo ví. Ale každopádně pokud vás ze sna budila děsivá představa zdivočelých a dotěrných advokátů, doprošujících se zastupování klientů na každém rohu, spěte klidně - nezmění se nic. Zatímco veřejné rozpočty se svíjí v hladových křečích a rétorika celospolečenského utahování opasků klepe na dveře, o jednu profesi se naše exekutiva stará příkladně a rozhodně ji nenechá vláčet břemeno zvyšování daňové zátěže bez adekvátní pomoci. Nebo se jen zase nějaký ministr chystá vrátit k advokátní praxi?... Pokud Britské listy pomohly aktivně otevřít téma nepřiměřených odměn za bagatelní pohledávky, rozhodně netušily, že jejich zdvižený prst pomůže vzniknout jen dalšímu "legislativnímu jezdci" na protlačení asociální úpravy.

0
Vytisknout
10586

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2012