Grantová agentura diskriminuje, rozhodnout má veřejný ochránce práv

13. 4. 2012

čas čtení 2 minuty

Rodičovství nebo grant? To je otázka, kterou si klade nejedna vědkyně. Důvodem je dlouhodobá neochota Grantové agentury ČR tento problém v případě postdoktorských grantů řešit. Úspěšná žadatelka se tak ocitá v situaci, kdy musí grant nebo rodičovství odmítnout. Pokud se této praxi vzepře, je Grantová agentura ČR ochotná jednat o odložení začátku grantu, o této informaci ovšem nikde neinformuje, pokud ženy o této možnosti nevědí a samy se na ni nedoptají. Otázka souběhu těhotenství a rodičovství a řešení grantu tak u Grantové agentury ČR není řešena systematicky, ani transparentně, jak je tomu v případě podobných institucí v Evropě. Tato situace porušuje rovnou účast žen v soutěžích GA ČR. Proto byla podána stížnost ochránci lidských práv.

Marcela Linková jménem Národního kontaktního centra -- ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., s Grantovou agenturou ČR v této konkrétní věci komunikuje od roku 2010 (viz komunikace v příloze), kdy byla Grantové agentuře ČR předložena k řešení konkrétní kauza. V loňském roce předseda GA ČR, prof. PhDr. Petr Matějů, PhD., přislíbil adekvátní ošetření této záležitosti s přestupem na nový informační systém a webové stránky. K nápravě opět nedošlo. Protože Grantová agentura ČR měla dostatečně dlouhou dobu na to, aby v této věci zjednala nápravu, rozhodla se Marcela Linková obrátit na ochránce veřejných práv.

Proto dne 10. 4. 2012 podala Marcela Linková podnět k ochránci veřejných práv ve věci postdoktorských grantů Grantové agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky (GA ČR) uděluje postdoktorské granty začínajícím vědcům a vědkyním na základě veřejné soutěže. Jde o klíčový nástroj veřejné podpory začínajících vědců a vědkyň v České republice v rozvoji jejich vědecké kariéry.

Postdoktorský grant je možné udělit konkrétní osobě pouze jednou v životě. V případě, že vědkyně v období od podání grantové přihlášky do obdržení rozhodnutí o udělení grantu otěhotní a grant se rozhodne vrátit, nemá již další možnost se o tuto podporu znovu ucházet. Tato situace se analogicky může dotýkat vědců, kteří se rozhodnou čerpat rodičovskou dovolenou v případě, že se jim narodí dítě. Dle Marcely Linkové tato praxe zakládá nepřímou diskriminaci na základě antidiskriminačního zákona. Grantová agentura ČR je sice ochotná individuálně jednat o odložení grantu, o této informaci ovšem neposkytuje žádné informace ani na svých webových stránkách ani v zadávací dokumentaci k postdoktorským grantům.

0
Vytisknout
3713

Diskuse

Obsah vydání | 13. 4. 2012