České ženy si zaslouží lepší porodní péči

26. 5. 2012

čas čtení 3 minuty
Tisková zpráva Porodního domu U čápa

Ve dnech 23. a 24. května se v Praze uskutečnilo mezinárodní setkání porodních asistentek ze zemí Východní Evropy pořádané nevládní organizací Porodní dům U čápa, o.p.s. Za finanční podpory Fondu otevřené společnosti Praha, pod záštitou Ministerstva zdravotnictví a Výboru Senátu pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice se v Praze sešlo padesát porodních asistentek, právníků a dalších zástupců organizací prosazujících dostupnost péče porodních asistentek pro těhotné a rodící ženy ze států Východní Evropy. Účastníci prezentovali své zkušenosti s praxí v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, v Bulharsku, Moldavsku, Estonsku, Lotyšsku, Rumunsku a Chorvatsku.

Setkání zahájily prezentace světových kapacit z oblasti porodní asistence jako např. Prof Valerie Fleming ze Světové zdravotnické organizace nebo Mary Higgins z Mezinárodní konfederace porodních asistentek. Přítomné seznámily s mezinárodními standardy této profese, představily jim mezinárodní organizace sdružující porodní asistentky i organizace rodičů na světové a evropské úrovni. Samostatné pracovní skupiny se posléze zabývaly způsoby podpory organizací porodních asistentek, právními prostředky zvyšování dostupnosti jejich péče a postavením organizací rodičů. Účastníci konference se přitom shodli, že všechny ženy by měly mít právo na bezplatnou péči porodní asistentky v těhotenství a při porodu bez ohledu na místo, kde se rozhodnou porodit.

"Péče porodních asistentek je na základě vědeckých studií po celém světě uznávána jako nenahraditelná pro ženy i jejich rodiny. Zdravotním systémům přináší zvýšení kvality péče o těhotné a rodící ženy, a zároveň přinášejí systému úspory," zdůrazňuje Zuzana Štromerová, porodní asistentka a zakladatelka Porodního domu U čápa. "Pro zdravé těhotné a rodící ženy jsou porodní asistentky nejefektivnějšími poskytovatelkami primární péče. Jsou odbornicemi na podporu přirozeného porodu. Díky svému teoretickému i praktickému vzdělání, zaměřenému na podporu zdraví těhotných i bezpečný a hladký průběh porodu, jsou porodní asistentky nejlepší prevencí komplikací. Jsou připravené rozeznat blížící se komplikace, a v takové situaci neprodleně předat ženu do péče lékaře," vysvětluje Štromerová.

"Plným zařazením porodních asistentek do systémů zdravotní péče se zlepšuje výrazně i péče o nemocné těhotné a o ženy procházející komplikovaným porodem, protože lékaři pak mají mnohem více času a prostoru soustředit se na komplikované případy," dodává Petra Ali Doláková z Porodního domu U čápa.

Z konference dále vyplynulo, že pokud by měly všechny zdravé těhotné a rodící ženy v České republice k dispozici samostatně působící porodní asistentku -- ať už v porodnici, porodním domě nebo v domácím prostředí -- výskyt poranění při porodu i úmrtnost žen by se výrazně snížila. "Současná praxe, kdy lékaři v porodnicích vedou fakticky všechny porody, je nesmyslná a dávno překonaná. Striktní odmítání porodů v porodních domech nebo doma není vědecky podložené. Evropské státy se srovnatelnou úrovní lékařské péče, jako je ta česká, respektují právo ženy zvolit si místo porodu a mít při tom zajištěnou péči porodní asistentky. Statistiky novorozenecké úmrtnosti jsou přitom naprosto srovnatelné, a dokonce dosahují lepších výsledků ve výskytu poporodních poranění nebo v mateřské úmrtnosti," uzavírá Petra Ali Doláková.

0
Vytisknout
4853

Diskuse

Obsah vydání | 25. 5. 2012