Není politika, jako politika

27. 7. 2013 / Josef Mrázek

čas čtení 2 minuty

Za starých a ještě starších časů nebylo překvapením, když se v rámci omluvy zastřelil ten, kdo přivedl svůj podnik do takového úpadku, do jakého přivedla koaliční vláda celý stát. Ta by měla, když už se nezastřelila, aspoň mlčet a neblábolit ústy paní předsedkyně, že má mandát. Skoro celý ho promarnila a těch osm, které přivedla generálka Peake, jsme volili jako trojského koně, pod jinou firmou a hlavně jiným programem. Do té beznaděje, živené převážně ubohými pořady, zazněl jako rajská hudba rozhovor s ministrem dopravy Zdeňkem Žákem, který se prohlásil za člověka nepolitického, ale byl by ozdobou každé vlády. Nepolitický je jen v tom smyslu, že není zběhlý ve spřádání svinstev, ale o to více rozumí praktickým úkolům, které jako ministr má.

Právě důraz na to, aby se ministři vyznali hlavně v zápasení o moc a ve vyřizování objednávek kmotrů, patří k významným příčinám úpadku státu. Naproti tomu odhodlání sloužit tomu, co potřebují občané, a zastavit okrádání státu a hlavně umět to zařídit, to je, co od ministrů budeme potřebovat, jakmile se podaří osvobodit je z poddanství politickým stranám. To neznamená nepolitičnost, ale nový způsob politiky, jaký by provozovalo občanské politické hnutí, například Spojení 12, jehož projekt je popsán na ttp://www.spojeni.org". Vznik takové vlády by umožnil zcela nový způsob volby politické reprezentace popsaný v tomto článku

Než se ujme nový způsob volby do Sněmovny PČR, mohou strany, které nebudou chtít zaniknout, začít tvořit vlády z ministrů, kteří by byli výbornými odborníky a jejichž politikou by byla služba občanům. To je mnohem více, než to, co se jako politika označuje teď. Jak to kdo myslí s občany poznáme podle toho, jak budou vybíráni budoucí ministři.

0
Vytisknout
9191

Diskuse

Obsah vydání | 30. 7. 2013