Je dobře, že se lidi organizují mimo státní instituce

24. 9. 2013

Vidím velmi rád, že lidi se organizují sami od sebe, nezávisle na institucích státu. Dokazují tím, že přesně toto a jen a pouze tato cesta je ta nejefektivnější a nejlépe fungující, píše Michal Taubr. Web, jako jsou Britské listy, je navštěvován vesměs sociálně cítícími lidmi (v nejlepším smyslu tohoto sousloví) a domnívám se, že toto je možná to nejlepší, kam by mohly britské listy v budoucnosti upřít své úsilí. Právě do "tahání z bryndy" těch, kteří se tam dostali primárně nějakým životním neštěstím, na které úřady nepamatují, případně rovnou zvůlí nějakého úřadu, nebo jednotlivce na úřadu pracujícím.

Dokonce si myslím, že zde by mělo být pomoženo i lidem, kteří sice z objektivního hlediska mohli své situaci zabránit, nebo se do ní vůbec nedostat píše Michal Taubr. (Z poslední doby - prodej domu za 1,5Mkč - lidé nevěděli již delší dobu, že dům není možné ufinancovat? Nesledují svoji spotřebu energií a po roce se najednou dozví, že zálohy nereflektovaly jejich spotřebu a mají nedoplatek nad možnosti?

Co způsobilo takový nárůst spotřeby? Dům byl evidentně od určité doby nad jejich možnosti, ale samozřejmě tu vstupuje do hry určitá konzervativnost lidí a lpění na hodnotách typu "domov", "já jsem se tam narodil...", atd. bez pejorativních obsahů těchto označení, ale bohužel tyto iracionální hodnoty mohly způsobit životní katastrofu), ale například jejich znalosti toto znemožnily, nebo řešení jiných životních situací - například zdravotních - bylo přednější.

Nemyslíte si tedy, že by zde byl prostor na takovouto "konkurenci" současné státní správě, která - přiznejme si to - se z principu věci nijak zásadně změnit nemůže, ať vyhraje volby kdokoliv? Osobně jsem zastáncem toho, že stát je ta poslední instituce, po které by měl občan něco chtít a nikoliv první instance.

Nabyl jsem dojmu, že čtenáři BL opravdu pomohou, a co je pro jednoho pár tisícikorun, je pro jiného záchrana v těžké situaci - viz pán s hledáním okamžitě placené práce. Zde skutečně tleskám efektivitě BL a hlavně dotyčnému, jakým způsobem o pomoc požádal.

Tohle je totž svět, ve kterém bych rád žil. Svět, kde si navzájem pomáhají lidé mezi sebou, aniž by potřebovali drahou armádu úředníků, desítky lejster, razítek a povolení.

<
0
Vytisknout
5678

Diskuse

Obsah vydání | 24. 9. 2013