Obětovat se za přátele a za vlast není "fašistické"

5. 5. 2014 / Barbora Hodková-Knobloch

čas čtení 1 minuta

Spiegel Online publikoval stať pana Jana Fleischhauera, autora týdenních konzervativních komentářů. Závěr jeho krátkého článku zní:

"Death for one's friends, one's people or for the homeland, to use the modern word." That's as fascist as it gets. (Smrt za své přátele, svůj lid nebo za vlast, abych použil moderní výraz." To je tak fašistické, jak jen to jde.)

Není to jen smutné a hloupé, co tento pán napsal. Je to také důkaz jeho nevzdělanosti. Celá západní kultura, systém, který jsme zdědili od předků, má v sobě zakomponovanou myšlenku obětování se pro přátele, zemi, lid. Pocit, ze kterého vychází obrana vlasti, té americké, stejně jako ruské, pana Putina, je citován jako Ježíšova slova "13 Nikdo nemá větší lásku než tu, aby položil svůj život za své přátele." J 15,13

Myslím, že není třeba k tomuhle nic dodávat, kromě snad toho, že v dějinách světa daly život miliony lidí pro tenhle ideál a dodnes je tento ideál akceptovaný, a to nejen v křesťanské kultuře, ale bez ohledu na kultury. Takže, že by na tom něco bylo?

Lidé bez ideálů se ohnou před každou překážkou a souhlasí s každým dobyvatelem. Myslím, že je třeba držet se svých ideálů a necouvat před lidmi, kteří chtějí škodit (obyčejně se jim říká nepřátelé). Je čestnější dát život v boji za správedlivost, než se podvolit něčemu, o čem jsme si jistí, že je špatné.

Pan Putin, jako kdokoliv jiný, má právo vyjádřit svůj názor a jen proto, že s ním v mnoha jiných věcech nesouhlasím, nedělá to automatický nesmysl ze všeho, co řekne, nebo udělá.

Barbora Knobloch

0
Vytisknout
5331

Diskuse

Obsah vydání | 6. 5. 2014