Redukční kůra na Fakultě Jana Palacha aneb „Implementace novely Vnitřního mzdového předpisu UK“

22. 12. 2014 / Josef Švéda

čas čtení 4 minuty

Filozofická fakulta v Praze byla a je institucí poněkud nepružnou a byrokratickou. Věřím, že každý, kdo s ní kdy přišel do styku, by to mohl potvrdit. V době, kdy se například na brněnské filozofické fakultě rušily indexy a byl zaveden moderní informační systém, tak se v Praze studenti neustále museli zapisovat na zkoušky přes pokoutné papíry na nástěnkách a splněné předměty jim zapisovaly úřednice studijního oddělení na legendární „plachtu“.

Není třeba dodávat, že se to neobešlo bez častých zmatků a nejasností, kteréže předměty ten či onen studentík vlastně absolvoval. Tyto neduhy mohly být v očích studujících vyváženy tím, že mnozí jejich pedagogové patří (alespoň v rámci České republiky) mezi vědeckou elitu. A trocha toho chaosu a roztržitosti k filosofům stejně vždycky patřila. Během poslední dekády se přeci jenom mnoho věcí změnilo k lepšímu.

Závan ducha byrokracie z doby císaře Františka Josefa mě však ovanul, když jsem si přečetl dopis s poetickým názvem Sdělení děkanky k implementaci novely Vnitřního mzdového předpisu UK adresovaný zaměstnancům filozofické fakulty. List začíná následovně: „Vážené kolegyně, vážení kolegové, od Nového roku budeme někteří zařazeni do jiné mzdové třídy, než tomu bylo dosud.“ Člověka překvapí užití první osoby množného čísla. Ke komu se tady vlastně odkazuje? Jestli jde pouze o některé kolegy, tak proč je použit plurál? Nemělo by se napsat spíše „(...) budou někteří zařazeni“? Zřejmě se jedná o gesto soucitu a solidarity s postiženými kolegy a kolegyněmi. Je to textem uroněná slza. Jiná platová třída totiž, jak si ještě povíme, neznamená třídu vyšší, ale nižší.

Následuje myšlenkově sevřené a precizně komponované souvětí: „K revizi zařazení jednotlivých akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd dochází v souladu s novelizovaným Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně ustanovením čl. 4 odst. 7, a to tak, aby každý akademický nebo vědecký pracovník byl zařazen do takové mzdové třídy, aby rozhodující část pracovních činností uvedených v katalogu prací u této třídy byla obsažena v popisu jeho pracovní činnosti“. Musím přiznat, že z toho moc moudrý nejsem. Budiž mi útěchou, že zřejmě nejsem sám.

Děkanka zaměstnance fakulty také informuje, že v souladu s čl. 2 odst. 4 sedmé změny Vnitřního mzdového předpisu UK dochází k 1. 1. 2015 k revizi mzdových tarifů akademických a vědeckých pracovníků FF. Když se člověk snaží dohledat tento čtvrtý odstavec druhého článku sedmé změny vnitřního mzdového předpisu UK, tak zjistí, že daný článek má odstavce pouze tři, nikoliv čtyři (ZDE). Je ale možné, že špatně hledal, neboť takovýchto předpisů může být na různých sklepních nástěnkách v internetové galaxii vyvěšeno více.

Ptydepe, chorukor či byrožargon. Slova a věty, které znějí smysluplně, ale nic neříkají. Z celého dopisu se nelze dozvědět tvrdou realitu, o které mě zpravují akademici z Filozofické fakulty: mzdy se budou drasticky redukovat. Jak mi řekl jeden známý: „Teď bych si vydělal víc, kdybych v supermarketu doplňoval do regálů tatranky“. Bohužel to však nebyla humorná nadsázka. Tato „implementace“ se tvrdě dotkne zejména (ale nejenom) mladších akademiků.

Lze argumentovat, že v dopise administrativního stylu mají podobné obraty a vyjádření své místo. Musím ale říct, že kdyby mi tímto způsobem zaměstnavatel oznámil, že se moje už tak mizerná výplata od příštího roku ještě výrazně sníží, tak bych z toho příliš šťastný nebyl. Možná bych svou frustraci ventiloval stávkovou pohotovostí. Ale kdo ví. Je možné, že se pražští akademikové k něčemu podobnému odhodlají. Ztratit nemůžou nic. Okovy zatím ještě nemají a hypotéky také ne, neboť by jim je žádná banka stejně nedala. Odhodlají se tedy k akci?

Těžko říct. Možná, že v senátních diskuzích nakonec převáží umírněný proud. Řeknou si, že za komunistů bylo přeci jenom hůře, neboť jejich fakulta byla tehdy rudá. A aby nezapomněli, jak špatné to tehdy bylo, tak tuto fakultu, která stojí na Náměstí Jana Palacha a v níž je i Knihovna Jana Palacha, přejmenují na Fakultu Jana Palacha. V lednu pak namísto stávky zapálí svíčku pod posmrtnou maskou upáleného martyra.

0
Vytisknout
6197

Diskuse

Obsah vydání | 23. 12. 2014