Nemá cenu lidi přesvědčovat, zajímavé by bylo zkoumat jejich motivaci

24. 3. 2015 / Jan Čulík

čas čtení 4 minuty

Jak před časem napsal bývalý britský komentátor Johann Hari, argumentací v novinách nikdy nikoho nepřesvědčíte, protože lidi mají svůj confirmation bias - jejich ideologická zaujatost způsobuje, že si zakazují přístup k věcným informacím, které by zlikvidovaly jejich subjektivní předsudky. Daleko zajímavější je zkoumat, co je motivací zdánlivě nepochopitelného agresivního nebo dokonce zločineckého jednání.

Rusofobie, jakou šíří české sdělovací prostředky, pro něž je prostě rasisticky Rus už svou podstatou podčlověk, v důsledku svého původu etnicky nedůvěryhodná osoba, samozřejmě nic neřeší. K porozumění problému se nedostaneme, označíme-li Vladimíra Putina za zosobnění zla. Daleko plodnější je předpokládat, že lidi v dnešní ruské vládě jsou normální lidi jako my, jenomže k jejich agresivnímu a paranoidnímu, pro svět nebezpečnému chování je přivedly určité zkušenosti a na nich založené předsudky.

Známý argument, kteří předkládají apologeti Ruska, že ubohé Rusko se cítí ohroženo vnějším světem, a tak proto musí okupovat území cizích států, provádět vojenské intervence na cizím území a primitivně tam vraždit tisíce lidí, samozřejmě neobstojí. Ta motivace musí být složitější. Bylo by omylem vrátit se k studenoválečnické mentalitě. Situace je dnes o hodně složitější než když existoval Sovětský svaz, daleko nepřehlednější a zcela zjevně i daleko nebezpečnější.

K řešení problému dnešní ruské vlády může - zřejmě jen částečně - napomoci analytická úvaha o tom, jak vzniklo dnešní mentální rozpoložení ruské vládní věrchušky, do jaké míry svou paranoidní propagandu Putinova vláda myslí vážně a do jaké míry je to jen pro ni velmi užitečný prostředek ke zpitomění a tedy ovládnutí obyvatelstva. Vytváření nesmyslného, paranoidního obrazu vnějšího nepřítele je užitečným nástrojem ke stabilizaci moci mnoha diktátorů a četní nezávislí pozorovatelé upozorňují, že především za poslední rok je ruský veřejný prostor zaplněn opravdu znepokojujícím, absolutistickým nenávistným nacionalismem. Konec konců paranoia čiší z každého projevu Vladimíra Putina a je nesmírně obtížné určit, do jaké míry je to manipulace a do jaké míry tento člověk svým výplodům sám věří.

Ještě zajímavější by však bylo zkoumání motivace postojů českých občanů, kteří v dnešní době naprosto nekriticky obdivují a obhajují agresivní a zločinecké akce dnešní ruské vlády na cizím území. Přiznám se, že je naprosto nepochopitelné, jak mohou někteří aktivisté adorovat Vladimíra Putina, který se prokazatelně už řadu let chová jako zločinec a má na rukou krev zejména statisíců nevinných obětí války v Čečensku. Sám se snažím vysvětlovat tyto absurdní postoje tím, že těmto lidem vadí nekriticky subjektivní protiruská propaganda v českých médiích, která zároveň poníženě lezou kamsi Spojeným státům. Je ale zřejmě pravda, že to nebude celý příběh. Je opravdu nepochopitelné, jak může někdo demonstrovat proti šaškovitému, bezvýznamnému průjezdu kolony amerických vozidel po českém území a pokrytecky přehlížet zkušenost, že nejméně 12 000 ruských vojáků vraždí na Ukrajině nevinné civilní obyvatelstvo. Je nepochopitelné, kde se u některých českých občanů našlo tolik pochopení pro anexi cizího území a pro vojenskou intervenci v cizí zemi. Naštěstí, jak vyplývá z průzkumů veřejného mínění, jsou tyto postoje v české společnosti menšinové - většina Čechů si zachovává zdravý rozum a pragmatismus. Nicméně by bylo velmi užitečné zkoumat, jaká motivace vede lidi k tomu, aby zastávali názory, které zjevně nemají žádnou vazbu k faktům.

0
Vytisknout
6277

Diskuse

Obsah vydání | 26. 3. 2015