Poslední chvíle před kolapsem západní civilizace

24. 7. 2015 / František Františák

čas čtení 3 minuty

Naše podnebí se mění. To je zdokumentováno většinou vědců aktivně zkoumajících všechny aspekty životního prostředí. Zprávy vydávané Mezivládním panelem pro změny klimatu pravidelně s rostoucí přesností dospívají k závěru, že lidstvo je zodpovědné za zrychlující se klimatické změny vyvolané emisemi skleníkových plynů do atmosféry.

Sofistikované modely predikují, že pokud bude vše pokračovat beze změn, naše planeta může v letech 2050-2100 zažít zvýšení průměrné teploty o 4 - 6 stupňů Celsia. Mnozí vědci jsou přesvědčeni, že se to dokonce může stát v příštích 20 - 30 letech. Mnohé smyčky s pozitivní zpětnou vazbou už jsou mimo kontrolu.

V nedávných dějinách naší civilizace jsme byli svědky zrychlené evoluce, zrychlené změny v zemědělství, průmyslu, společnosti, populaci, životní úrovni, znečištění, atd. To bylo podpořeno dostupností levného energetického uhlí, ropy a plynu.

Hlavními vedlejšími produkty tohoto procesu jsou:

- Zvýšení emisí skleníkových plynů
- Nerovnost při rozdělování bohatství
- Změna morálních hodnot
.

Klimatická změna je složitý proces - některé věci ji mohou zrychlovat, ale některé zpomalovat. Nejdůležitější je pochopit široký rozsah věci a hodnotit ji v její celistvosti.

Následuje neúplný seznam faktorů, které je třeba vzít v úvahu:

- Růst populace
- Touha lidí po míru a prosperitě
- Meze ekonomického růstu, omezenost zdrojů a globální soupeření o ně
- Existence dvou ekonomik, jedné produkující zboří a služby a druhého finančně sofistikovaného procesu, který vede k nerovnému rozdělování bohatství
- Geopolitika
- Nelineární politika aplikovaná mocnými v police a byznysu
- Autocenzura médií
.

Pokud by odpovědí na změnu klimatu byly zdroje čisté a levné energie, moderní společnost by patrně byla s to s vynaložením velkého úsilí a zdrojů nalézt řešení.

Nicméně je třeba, aby společnost věnovala pozornost také dalším výše zmíněným položkám.

Katastrofy jsou málokdy způsobeny pouze jedním nebo dvěma faktory, ale spíše mnoha silami působícími současně.

Existuje velmi reálná možnost, že všechny komponenty přispívající ke změně klimatu mohou v příštích 20 - 30 letech konvergovat. Pokud se to stane, způsobí to kolaps západní civilizace - jak někteří předpovídají, šesté velké vymírání:

- Zhroucení ekonomických aktivit i finančních systémů
- Nedostatek vody a potravy
- Vzestup hladiny oceánu
- Masivní migraci
- Klimatické války
- Vymírání druhů
.

Abychom omezili intenzitu katastrofy, musíme ihned jednat - jde skutečně o poslední příležitost!

My, lidé na této planetě, vyzýváme všechny vlády, aby jednaly ve prospěch záchrany planety:

- Radikálně omezily emise skleníkových plynů
- Vypracovaly podrobné plány adaptace
- Racionalizovaly ekonomické procesy a finanční systémy
- Připravily se na nulový nebo záporný růst jako normu
- Vyrovnaly se humánním způsobem s migrací
- Vyvíjely zdroje čisté a levné energie
.

Podnikatelská komunita má důležitou roli v podobě převzetí vedoucí role tam, vláda selže, v inovování a transformaci vlastní kultury od chamtivosti k sociální zodpovědnosti.

Musíme při využívání zdrojů jednat zodpovědně. Každé malé úsilí se počítá.

Vyzýváme vlády, aby spolupracovaly, zanechaly nelineární politiky a konstruktivně spolupracovaly při složitých jednáních ve prospěch planety.

0
Vytisknout
20153

Diskuse

Obsah vydání | 27. 7. 2015