Vážný problém: Podfinancování českého zdravotnictví

28. 12. 2016 / Jaroslav Polák

čas čtení 5 minut

Rád bych se vyjádřil ke komentáři pana Jelínka s názvem: „Evropa je nám stále vzdálená“, Právo ze dne 19.12.2016, píše Jaroslav Polák.

V deníku Právo se v rubrice komentáře pan Jelínek pozastavil nad stavem české společnosti, co se týká přerozdělování bohatství respektive hrubého domácího produktu. I když jsme co se týče velikosti HDP na špici mezi bývalými východoevropskými zeměmi s 87% úrovně průměru EU, co se týče kupní síly, tak nás již dávno předběhli Slovinci a recentně Slováci, Estonci a Litevci.

To jest z hrubého domácího produktu jde na platy a mzdy procentně daleko méně než u výše uvedených zemí. Já s touto úvahou souhlasím, pouze bych chtěl ve svém příspěvku tuto úvahu doplnit o další aspekt. Tedy konkrétně jaký to má dopad na financování českého zdravotnictví, respektive lépe řečeno jeho "podfinancování".

Bohužel neoddiskutovatelný fakt podhodnocení mezd a platů má ještě jeden velmi negativní efekt, který je v českém diskurzu naprosto opomíjen. Nejprve je třeba konstatovat, že české mzdy jsou po přepočtu na produktivitu práce a paritu kupní síly zhruba o 20% podhodnoceny.

Tento fakt konstatuje řada nezávislých ekonomů (tedy těch nezávislých na bankách, investičních fondech či zaměstnavatelích).

Dalším faktem je podfinancování českého zdravotnictví – na které je vydáváno jen cca 7.5% HDP. Důvod je nasnadě a veřejnost o něm není prakticky vůbec informována. Financování zdravotnictví je totiž závislé na odvodech těch, kteří přiznávají příjmy a na platbách za státní pojištěnce (financováno z daní subjektů, kteří je platí).

Příjmy ze zákona musí přiznávat zaměstnanci, a tedy oni poctivě platí odvody na zdravotní pojištění. U OSVČ a podnikatelů je v České republice situace poněkud „svízelná“, jelikož nebývalé množství těchto subjektů vykazuje po léta minimální příjmy a tím platí i minimální odvody na zdravotní pojištění. Tedy pokud se zamyslíme nad výše uvedeným faktem podhodnocených mezd, tak nám musí být jasno, že v systému zdravotního pojištění chybí miliardy na vrub tohoto 20% podhodnocení.

Tedy ty miliardy, které ve formě dividend „odplouvají“ mimo Českou republiku a tedy i mimo systém zdravotního pojištění, opakuji. Kupodivu je v českém diskurzu zajímavé, že tyto peníze neschází českým „nezávislým“ ekonomickým expertům, pravicovým politikům a volno-tržním apologetům už vůbec. Ti jen neustále lkají, jakou bylo chybou zrušit zdravotní poplatky, a že ve srovnání s vyspělými zeměmi platí čeští občané málo na spoluúčasti na zdravotním pojištění atd.

Poněkud jim zřejmě nedochází, že např. němečtí či rakouští zaměstnanci jsou placeni na rozdíl od českých dle jejich produktivity a dle parity kupní síly, a že mají poněkud „vyšší“ mzdy.

No a velká část českých podnikatelů a OSVČ zaujala pozoruhodnou strategii ve smyslu zodpovědnosti za systém zdravotního pojištění a tou je strategie zatajování příjmů. Zatajováním příjmů opět prohlubují deficit v systému zdravotního pojištění.

Čeští podnikatelé sice kudy chodí tudy tvrdí, že oni prakticky „nestonají“; ovšem oficiální statistiky dosud tuto teorii nepotvrdily. Pokud ano, tak se autor tohoto příspěvku rád přiučí. No a ještě nad to zasadily naše „pravicové elity“ v minulosti zdravotnictví další rány, a to záměrné a bezprecedentní dlouhodobé zmražení odvodů za státní pojištěnce a zmražení minimální mzdy s opět devastujícím dopadem na financování českého zdravotnictví.

V současnosti je pro ně „žhavým tématem“ pravicově-populistický nápad snižovat údajně vysoké odvody. Nadnárodní korporace podnikající v České republice tedy asi musejí být těmto českým politikům velmi vděčné a to i s ohledem na fakt, že i ony velmi benefitují z kvality českého finančně podhodnoceného zdravotnictví. No a českým řemeslníkům ne a ne dojít, že když budou mít zaměstnanci vyšší příjmy, tak jim také budou moci více platit za jejich služby a zároveň budou moci více přispívat na financování českého zdravotnictví.

Vzhledem k tomu, že jste na těchto stránkách, máme na vás malou prosbu. Britské listy čte hodně lidí, ale na jejich provoz přispívá jen zlomek čtenářů. Zvlášť v nynější zhoršující se mezinárodní situaci jsme přesvědčeni, že věcné informace a analýzy, které BL přinášejí do českého prostředí, hrají nezastupitelnou roli. Server se však nedá provozovat zadarmo. Prosíme, přispějte finančně na jeho provoz.

Příspěvky na provoz Britských listů je možno zaslat na účet v pražské Raiffeisenbance, číslo účtu: 1001113917, kód banky 5500.   Čtenáři mohou přispět na provoz Britských listů úvěrovou kartou na adrese www.paypal.com po jednoduché registraci odesláním částky na adresu redakce@blisty.cz.

0
Vytisknout
4893

Diskuse

Obsah vydání | 30. 12. 2016