Jan Handl

Autor je nezávislý publicista, zajímá se o média a společnost. Osobní stránka: www.inazor.net.