Karel Danaus

Básník a překladatel. Člen literární skupiny Pět švarných. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové. Poezii publikoval v několika almanaších, překládá soudobou rétorománskou literaturu.