7264

Bushka Bryndová

Libuše Bryndová, alias Bushka
* 1956
Nezávislá publicistka, překladatelka a tlumočnice

Website:

 

http://www.bushka.cz

Vzdělání:

 

Střední průmyslová škola chemická (maturita v roce 1976)
Podnikové programátorské kursy ČKD-Polovodiče (1979)
Vysoká škola ekonomická Praha (1980-82)
Kurs aplikovaného programování (1984)

Jazyky:

 

Český (mateřský jazyk), anglický (plynně), francouzský (plynně), španělský (dobře)

Pracovní zkušenosti v České republice (Československu), Francii, Holandsku, Belgii

1996 - nyní

 

Překladatelka/tlumočnice Překlady a tlumočení z/do francouzštiny a angličtiny, překlady ze španělštiny. Literární (Don de Lillo, Stephen King) a odborné překlady (obchodní, právnické a vědecké texty)

Publicistika - články o zdravotních a právních aspektech marihuany, lidských právech, kauzách amerických Indiánů, americké politice

V roce 2001 jsem byla poradcem poslance Františka Pejřila při přípravě novely zákona dekriminalizace marihuany - parlament ji koncem roku zamítl

Organizátorka turné navažské rockové skupiny BLACKFIRE a etnického souboru The Jones Bennally’s Family po České republice a Slovensku v rámci jejich evropského turné 2001

1996

 

Project Manager ve společnosti TECON, s r. o. v Praze. UNIDO-Czech Republic Joint Program for Metallic Industries, liaison office pro CERN, Ženeva, organizace kursů a seminářů pro zahraniční i české účastníky a účasti českých průmyslových podniků na mezinárodních průmyslových veletrzích.

1995

 

Vedoucí odboru rozvoje ve společnosti AUCHAN ČR (česká pobočka AUCHAN INTERNATIONAL - jednoho z nejvýznamnějších stavitelů a majitelů obchodních center ve Francii). Vyhledávání míst pro nová obchodní místa, studie spádových oblastí, ekonomických faktorů, jednání s majiteli pozemků, státními a obecními úřady a s budoucími nájemníky obchodních center. Odešla jsem kvůli nesouhlasu s korupčními metodami firmy

1994

 

Konzultant - vypracování studie o průmyslových vztazích a tripartitě na Slovensku financované programem PHARE (EU)

1991 - 93

 

Task Manager v programu TACIS (Technická pomoc bývalému SSSR) Komise EU v Bruselu. Příprava indikačních a akčních programů TACIS, příprava a hodnocení mezinárodních výběrových řízení pro projekty financované EU v oboru dopravy a telekomunikací (správa ročního rozpočtu cca 40 miliónů ECU). Vyjednávání a uzavírání smluv, spojení s Národními koordinátory v republikách bývalého SSSR (politická úroveň) a Koordinačními jednotkami (technická úroveň), s EBRD, ESCAP, Světovou bankou. Monitorování běžících projektů. Vedoucí expertní mise EU v oboru dopravy a telekomunikací v Zakavkazí a středoasijských republikách bývalého SSSR

1989

 

Council Secretary v The Conference Board Europe v Bruselu

1988 - 89

 

World-wide Logistics Planner v Memorex-Telex Distribution Center v Holandsku

1990

 

Konzultant na projektu business centra v Praze (Satellite Office). Projekt byl zdárně uskutečněn a vzniklo tak jedno z prvních a nejlepších business center v Praze

1978 - 82

 

Programátorka v ČKD-Polovodiče v Praze, vývoj metodiky pro automatizaci válcoven

1976 - 77

 

Projektantka v ZPA Praha, projekty měření a regulace v chemickém průmyslu

Na počátku 80. let utekla z Československa. V emigraci podle svých slov prožila 14 těžkých a zkušenostmi nabytých let. Rok 1989 ji zastihl v Bruselu, kde pracovala až do roku 1993 na postu experta v oborech dopravy a telekomunikací v oblasti technické pomoci bývalému Sovětskému Svazu při Evropské komisi. Za jeden ze svých největších úspěchů z tohoto období považuje projekt TRASECA zaměřený na obnovení hedvábné stezky Marca Pola, čili vytvoření dopravních cest v izolovaných oblastech Střední Asie a Zakavkazí. Při své práci se setkala s významnými světovými politiky a mnohde přispěla i k rozvoji komunikace představitelů znepřátelených zemí (např. Arménie a Ázerbajdžán).

Na začátku 90. let působila jako mluvčí OF v Bruselu. V té době poznala, že "v OF a v celé Sametové revoluci něco není v pořádku, že tam prostě něco smrdí" a post opustila. Spolu s československými občany Bruselu pak usilovala o personální změny na československém velvyslanectví, kde ještě v polovině roku 90 působili "stejné kádry jako za Jakeše, včetně velvyslance". Na jejich petiční nátlak vyměnilo tehdejší Ministerstvo zahraničí všechny úředníky kromě velvyslance. Bushka k tomu říká: "Když jsem pochopila, jak se věci mají, že ten velvyslanec tam prostě zůstane, protože je s nima zadobře, z nějakýho důvodu, s tou novou garniturou, tak mi došlo, že asi něco není v pořádku. Když takovejhle člověk podle Koordinačního centra OF je kádrově víceméně v pořádku, tak já jsem usoudila, že není potom Koordinační centrum OF kádrově v pořádku pro mě, a přerušila jsem s nimi jakýkoli styky, protože se starýma bolševikama se nekamarádim. A tohle byla zvlášť krysa." Současná špatná nálada ve společnosti podle ní pramení také z toho, že se lidem zakrývá pravda o charakteru sametové "dohody".

V roce 1995 se vrátila do České republiky a brzy se zapojila do konopného dění. V roce 2001 působila jako poradce poslance Františka Pejřila (ODS). Ten připravoval novelu trestního zákona, která měla dekriminalizovat pěstování konopí pro osobní potřebu. Novela byla zamítnuta v prvním čtení. ODS ho následně odmítla jmenovat na kandidátku a politická kariéra Františka Pejřila skončila.

Svůj pohled na politiku dnes vyjadřuje slovy: "Politika je špinavá všude, ale u nás, na rozdíl od západu, trpí ještě tím nedostatkem, že politici prakticky nejsou nuceni nést žádnou zodpovědnost a v případě, že se dopustí nečestného chování, tak sami neodstupují."

V současnosti, po dlouhé a těžké nemoci způsobené chybným zákrokem zubařky se Bushka živí se psaním a překladem článků mj. pro švýcarský informační portál www.chanvre-info.ch a jinou nezávislou překladatelskou činností. Prodala byt na pražském Pankráci a společně se svou konopím spřízněnou kočkou se těší z klidného žití na venkově.