Karel Fiala

Karel Fiala je je japonolog a přednášející profesor na Fukui Prefectural University v Japonsku.