Monitor Jana Paula

 3641

Monitor Jana Paula

Bůh nemá tvář

20. 3. 2006 / Jan Paul

Myslím že nic, co je ve své povaze součástí našeho bytí, nelze zesměšnit. Karikovat lze jen naši vlastní karikaturu, vlastní pokřivený obraz v zrcadle, naše ikony, modly a způsoby, které neodpoví...

 3535

Monitor Jana Paula

Žraloci už i na Letné?

16. 2. 2006 / Jan Paul

Z Letenské pláně sledoval roku 1420 Zikmund Lucemburský porážku svých vojsk pod Vítkovem, nyní má utrpět významný pražský topos vlastní porážku "smíšenou sportovně-kulturní funkcí", komerční soběst...

 3521

Monitor Jana Paula

Pozor na toho debila!

8. 2. 2006 / Jan Paul

Zaslechl jsem před časem na křižovatce z auta, přes přechod se snažili přejít lidé na první pohled jiní, než jsme my. Šli chůzí vrávoravou, nejistou, podivně pokrouceni, s vyděšenými výrazy ve tv...

 3509

Monitor Jana Paula

Josef Žáček za oltářem snů

1. 2. 2006 / Jan Paul

Na temném obraze se vzhůru zvedá hlava vyhlížejícího dravce, s latinským nápisem v dolní části, jež ve volném překladu znamená "On, jenž schválil naše počínání". Obraz je volná transkripce detailu ...

 3501

Monitor Jana Paula

Vězeňkyně křehkosti

27. 1. 2006 / Jan Paul

A vtom jsem ji spatřil. Fotografii téměř panensky čistou, subtilní dívku s copánky, v bílých prostých šatech, se zvednutou hlavou, vzhlížející vzhůru k nebi, s údivem ve tváři, jež prozrazoval zázr...